• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
عضویت در خبرنامه
 • مقطع تحصیلی: نوع فعالیت:
  نام درس: موضوع درس:   
  • فنول فتالئین در محیط های مختلف
  • در این فعالیت تعاملی، دانش آموزان دوره دبیرستان در می یابند که شناساگر فنول فتالئین در محیط های اسیدی، بازی و خنثی به چه رنگی در می آیند.
  • بازی فراتر از سودوکو
  • سودوکو، مخفف یک عبارت ژاپنی که خوانده می شود سوجی وا دوکوشین نی کاگیرو به معنی «ارقام باید تنها باشند» است. ...
  • کاغذ تورنسل در محیط های مختلف
  • در این فعالیت تعاملی، دانش آموزان دوره دبیرستان در می یابند که کاغذ تورنسل در محیط های اسیدی، بازی و خنثی به چه رنگی در می آیند....
  • جدول تناوبی
  • در این محتوای تعاملی، دانش آموزان دوره دبیرستان با عناصر موجود در طبیعت که با افزایش عدد اتمی در جدول تناوبی قرار گرفته اند، آشنا می شوند....
  • آشنایی با زوایای داخلی مثلث
  • هدف این فایل آموزشی، آشنایی دانش آموزان مقطع تحصیلی ابتدایی پایه ششم با مفهوم زوایای داخلی یک مثلث در مسائل ریاضی می باشد. ...
  • ترکیب اوربیتال ها
  • دانش آموزان دوره دبیرستان در درس شیمی با اوربیتال های کروی s، دمبلی شکل p و اوربیتال های d آشنا شده اند، در برخی از پیوندها این اوربیتال ها با هم ترکیب می شوند و فضای جدیدی را برای الکترون ایجاد می کنند.....
  • درصد
  • هدف این فایل آموزشی، آشنایی دانش آموزان مقطع تحصیلی ابتدایی پایه ششم با مفهوم درصد در حل مسائل مربوط به میزان محاسبه تخفیف در ریاضی می باشد. ...
  • طیف نشری خط هیدروژن
  • در این فعالیت تعاملی، دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی با طیف نشری خط هیدروژن آشنا می شوند و در می یابند که با کوانتیده در نظر گرفتن ترازهای انرژی یا به عبارتی دیگر کوانتومی در نظر گرفتن مبادله انرژی هنگام جا به جایی میان ترازهای یاد شده توانست....
  • آشنایی با مفهوم ضرب
  • هدف این فایل آموزشی، آشنایی دانش آموزان مقطع تحصیلی ابتدایی پایه ششم با مفهوم ضرب در مبحث ریاضی می باشد. ...
  • آزمایش رادرفورد
  • در این آموزش تعاملی، دانش آموزان در سه بخش می توانند با انتظار رادرفورد از تابش پرتو به ورقه نازک طلا ، نتیجه واقعی آزمایش و در نهایت با مدل ارائه شده توسط رادرفورد برای اتم ها را مشاهده کنند....
  • آشنایی با مفهوم مساحت
  • هدف این فایل آموزشی، آشنایی دانش آموزان مقطع تحصیلی ابتدایی پایه ششم با مفهوم مساحت در درس ریاضی می باشد. ...
  • آزمایش کوه آتشفشان
  • در این فعالیت تعاملی، دانش آموزان دوره دبیرستان با تجزیه آمونیوم دی کرومات، که به آزمایش کوه آتشفشان معروف است، آشنا می شوند. جالب است بدانید این واکنش، دقیقا همان واکنشی است که در آتشفشان رخ می دهد....
  • آشنایی با مفهوم محیط
  • هدف این فایل آموزشی، آشنایی دانش آموزان مقطع تحصیلی ابتدایی پایه ششم با مفهوم محیط در درس ریاضی می باشد. ...
  • درصد
  • هدف این فایل آموزشی، آشنایی دانش آموزان مقطع تحصیلی ابتدایی پایه ششم با مفهوم درصد در مسائل ریاضی می باشد. ...
  • نسبت و تناسب
  • هدف این فایل آموزشی، آشنایی دانش آموزان مقطع تحصیلی ابتدایی پایه ششم با مفهوم نسبت و تناسب در مبحث ریاضی می باشد. ...
  • آشنایی با اشکال متشابه
  • هدف این فایل آموزشی، آشنایی دانش آموزان مقطع تحصیلی ابتدایی پایه ششم با مبحث(اشکال متشابه) در ریاضی می باشد. ...
  • محلول سدیم کلرید
  • در ابن فعالیت تعاملی، دانش آموزان دوره دبیرستان با مفهوم الکترولیت و غیر الکترولیت آشنا می شوند، آن ها ابتدا نمک کلرید سدیم را به عنوان منبع تغذیه در مدار قرار می دهید و رسانایی آن را بررسی می شود....
  • آشنایی با مفهوم تقارن
  • هدف این فایل آموزشی، آشنایی دانش آموزان مقطع تحصیلی ابتدایی پایه ششم با مفهوم قرینگی در اشکال ریاضی می باشد. ...
  • واکنش سدیم با آب
  • در این فایل آموزشی، دانش آموزان دوره دبیرستان با واکنش سدیم با آب آشنا شده و با افزودن شناساگر فنول فتالئین تعیین می کنند که محلول نهایی اسیدی است یا بازی. هم چنین آن ها می توانند دریابند که فنول فتالئین در یک محیط غیر خنثی به چه رنگی در می آید....
  • آشنایی با مفهوم درصد
  • هدف این فایل آموزشی، آشنایی دانش آموزان مقطع تحصیلی ابتدایی پایه ششم با مفهوم درصد در اشکال ریاضی می باشد. طبق صورت مسئله داده شده با کمک موس پاسخ های صحیح را انتخاب نمایید. ...
  • آشنایی با مفهوم درصد
  • هدف این فایل آموزشی، آشنایی دانش آموزان مقطع تحصیلی ابتدایی پایه ششم با مفهوم درصد در مسائل ریاضی می باشد. ...
  • آشنایی با مفهوم درصد
  • هدف این فایل آموزشی، آشنایی دانش آموزان مقطع تحصیلی ابتدایی پایه ششم با مفهوم درصد در مبحث ریاضی می باشد. ...
  • رسم بیضی افقی و قائم
  • در این آموزش تعاملی دانش آموزان سال چهارم رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک می توانند از طریق فایل فلش زیر، نمودار بیضی های افقی و قائم را با اندازه ی قطرهای دلخواه رسم نمایند. ...
  • آشنایی با رسم لوزی
  • هدف این فایل آموزشی، آشنایی دانش آموزان مقطع تحصیلی ابتدایی پایه ششم با رسم لوزی می باشد. ...
  • اشکال متشابه
  • هدف این فایل آموزشی، آشنایی دانش آموزان مقطع تحصیلی ابتدایی پایه ششم با اشکال مشابه می باشد. ...
  • آشنایی با مفهوم مساحت
  • هدف این فایل آموزشی، آشنایی دانش آموزان مقطع تحصیلی ابتدایی پایه ششم با مفهوم مساحت در درس ریاضی می باشد. ...
  • آشنایی با مفهوم زاویه
  • هدف این فایل آموزشی، آشنایی دانش آموزان مقطع تحصیلی ابتدایی پایه ششم با مفهوم ضلع و زاویه در مثلث می باشد. ...
  • آشنایی با حل مسئله
  • هدف این فایل آموزشی، آشنایی دانش آموزان مقطع تحصیلی ابتدایی پایه ششم با حل مسئله ، نسبت، کسر و ... می باشد. ...
  • آشنایی با حل مسئله
  • هدف این فایل آموزشی، آشنایی دانش آموزان مقطع تحصیلی ابتدایی پایه ششم با حل مسئله و محاسبه درصد می باشد. پاسخ هر بخش را محاسبه و در جاهای خالی بنویسید. ...
  • آَشنایی با مفهوم درصد
  • هدف این فایل آموزشی، آشنایی دانش آموزان مقطع تحصیلی ابتدایی پایه ششم با مفهوم درصد می باشد. ...
  • عملکرد نورون در پتانسیل عمل
  • به طور معمول غلظت یون سدیم در خارج از داخل بیشتر و غلظت پتاسیم داخل بیشتر از خارج است، بنابراین سدیم بر اساس شیب غلظت ( انتشار ) تمایل به ورود به داخل و پتاسیم تمایل به خروج دارد، اما به علت این که یون هیدراته پتاسیم نسبت به سدیم کوچکتر است....
  • جدول تناوبی عناصر
  • در این محتوای تعاملی، دانش آموزان با کلیک روی هر عنصر می توانند با ساختار اتمی این عناصر آشنا شوند....
  • تغییرات فیزیکی و شیمیایی
  • در این فعالیت تعاملی، دانش آموزان با مشاهده برخی از فرایندها، پیش بینی می کنند که کدام تغییر شیمیایی و کدام یک فیزیکی است....
  • محاسبه با ماشین حساب
  • هدف این فایل آموزشی، آشنایی دانش آموزان مقطع تحصیلی ابتدایی با نحوه محاسبه با ماشین حساب می باشد. طبق صورت مسئله داده شده در ذیل پاسخ مناسب را با کمک ماشین حساب محاسبه و در جاهای خالی بنویسید. ...
  • قضیه تالس
  • در این محتوای هوشمند، دانش آموزان با قضیه تالس به خوبی آشنا خواهد شد....
  • نیم ساز زاویه
  • اگر نقطه ای روی نیمساز قرار داشته باشد و از آن نقطه یک پاره خط عمود بر هر یک از ضلع های زاویه رسم کنید، اندازه این دو پاره خط عمود بر اضلاع زاویه، با هم برابر هستند....
  • فتوسنتز
  • در این محتوای هوشمند، دانش آموزان دوره متوسطه دوم با پدیده فتوسنتز آشنا می شوند. ...
  • آشنایی با مساحت دایره
  • هدف این فایل آموزشی، آشنایی دانش آموزان مقطع تحصیلی ابتدایی با مفاهیم مساحت، قطر، ضلع، عدد 3/14 و ... می باشد. ...
  • بررسی پیوند ساده ترین مولکول
  • در این فعالیت تعاملی، دانش آموزان مقطع متوسطه دو با نظریه اوربیتال ساده ترین مولکول یعنی هیدروژن آشنا می شوند. اگر با دقت، محتوای آموزشی را مطالعه کنید در می یابیم که در اوربیتال S یک الکترون وجود دارد که این دو در کنار هم پیوند تشکیل می دهد....
  • سلول گیاهی و جانوری
  • تمام موجودات زنده در طبیعت از سلول تشکیل شده اند، اولین میکروسکوپ در سال 1590 میلادی ساخته شد که به انسان ها این امکان را داد که بتوانند سلول ها را در مقیاس های بزرگ تر مشاهده کنند....