• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
عضویت در خبرنامه
 • مقطع تحصیلی: نوع فعالیت:
  نام درس: موضوع درس:   
  • بدن انسان
  • در این آموزش های تعاملی گرد آوری شده دانش آموزان به خوبی می توانند با آناتومی بدن انسان و همچنین با دیگر مطالب مرتبط با این مبحث آشنا شوند. ...
  • آموزش تعاملی زیست شناسی
  • در این مطلب فهرست کاملی از محتواهای آموزش تعاملی در دسترس شما دانش آموزان گردآوری شده است. امید است از هریک از آن ها، نهایت استفاده را ببرید. ...
  • اشکال متشابه
  • در این بازی آموزشی دانش آموزان مقطع پیش دبستانی به خوبی با مفهوم اشکال متشابه آشنا خواهند شد. ...
  • عناصر جدول تناوبی
  • در این آموزش تعاملی دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی به خوبی با عناصر شیمیایی جدول تناوبی و مشخصات آن به صورت اجمالی آشنا خواهند شد. ...
  • چرخه آب
  • در این آموزش تعاملی دانش آموزان به خوبی با مفهوم روند چرخه آب در طبیعت آشنا خواهند شد. ...
  • مراحل ترمیم زخم
  • در این آموزش تعاملی دانش آموزان به خوبی با مراحل ترمیم زخم روی پوست بدن انسان آشنا می شوند. ...
  • دستگاه گوارش
  • در این آموزش تعاملی دانش آموزان به خوبی مراحل هضم غذا و گردش آن در دستگاه گوارش آشنا خواهند شد. ...
  • تغذیه سالم
  • در این آموزش تعاملی دانش آموزان به خوبی با مفهوم تغذیه سالم آشنا خواهند شد، همچنین به خوبی با انواع مواد غذایی اعم از(مواد معدنی، ویتامین ها، کربوهیدرات ها و ...) آشنا خواهند شد. ...
  • قلب و ساختار آن
  • در این آموزش های تعاملی گرد آوری شده دانش آموزان مقطع ابتدایی به خوبی می توانند با قلب و اجزای تشکیل دهنده آن، همچنین دیگر مطالب مرتبط با این مبحث آشنا شوند. ...
  • اجزای قلب
  • در این آموزش تعاملی دانش آموزان به خوبی با اجزای قلب و اسامی آن ها آشنا خواهند شد. ...
  • کلیه ها
  • در این آموزش تعاملی دانش آموزان به خوبی با عملکرد کلیه ها آشنا خواهند شد. ...
  • انقباض و انبساط های قلب
  • در این آموزش تعاملی دانش آموزان به خوبی با نحوه انقباض دهلیزی، انقباض بطنی و انبساط کامل قلب آشنا خواهند شد. ...
  • تولید مثل هاگداران
  • در این آموزش تعاملی، دانش آموزان می توانند با رشد، ساز و کار هاگداران برای رشد و همچنین نحوه تولید مثل آن ها آشنا شوند. ...
  • پرده دیافراگم
  • در این آموزش تعاملی دانش آموزان به خوبی با عملکرد پرده دیافراگم، شش ها و رابطه آن ها با یکدیگر آشنا خواهند شد. ...
  • دایره و اجزای آن
  • در این مجموعه تعاملی آموزشی، شما دانش آموزان به خوبی با دایره و اجزای آن همچنین مباحث مختلف دیگر مرتبط با این شکل هندسی آشنا خواهید شد. ...
  • خط مماس بر دایره
  • در این بازی آموزشی دانش آموزان ابتدایی مقطع ششم به خوبی با مفهوم(خط مماس بر دایره) آشنا خواهند شد. ...
  • گردش خون
  • در این آموزش تعاملی دانش آموزان به خوبی با مفهوم گردش خون در قلب و ... آشنا خواهند شد. ...
  • اندازه زاویه محاطی
  • در این بازی آموزشی دانش آموزان ابتدایی مقطع ششم به خوبی با مفهوم (دایره و اندازه زاویه محاطی) آشنا خواهند شد. ...
  • زاویه محاطی و زاویه مرکزی
  • در مطلب گذشته به خوبی با مفهوم زاویه محاطی آشنا شدید. حال در این بخش می خواهیم نسبت زاویه محاطی به زاویه مرکزی را مورد بررسی قرار دهیم. ...
  • دایره و زاویه محاطی
  • در این بازی آموزشی دانش آموزان ابتدایی مقطع ششم به خوبی با مفهوم (دایره و زاویه محاطی) آشنا خواهند شد. ...
  • دایره و زاویه مرکزی
  • در این بازی آموزشی دانش آموزان ابتدایی مقطع ششم به خوبی با مفهوم (دایره و زاویه مرکزی آن) آشنا خواهند شد. ....
  • جورچین اشکال متفاوت
  • در این بازی آموزشی دانش آموزان مقطع ابتدایی نه تنها به خوبی توانمندی های دیداری خود را تقویت می نمایند بلکه به خوبی با اشکالی چون (مثلث، دایره، مربع و ...) نیز آشنا می شوند. ...
  • جورچین اشکال
  • این بازی آموزشی به خوبی به سرعت عمل دانش آموزان مقاطع ابتدایی کمک خواهد نمود. به خصوص سرعت عمل آن ها در زمینه دیداری. همچنین آن ها در این بازی آموزشی می توانند به خوبی با بسیاری از اشکل هندسی در ریاضیات آشنا شوند. ...
  • ماهی متفاوت را پیدا کن
  • در این بازی آموزشی دانش آموزان به خوبی با مفهوم جورچین و تفاوت و یا شباهت ها در اشکال آشنا خواهند شد. ...
  • جورچین حیوانات
  • در این بازی آموزشی دانش آموزان مقطع ابتدایی به خوبی با مفاهیم پازل، شناسایی اشکال و حیوانات در جنگل همچنین صدای هر حیوان، آشنا خواهند شد. ...
  • مرکز دروان در اشکال هندسی
  • در این بازی آموزشی دانش آموزان ابتدایی مقطع ششم به خوبی با مفهوم (مرکز دروان در اشکال هندسی) آشنا خواهند شد. ...
  • مفهوم دوران
  • در این بازی آموزشی دانش آموزان ابتدایی مقطع پایه ششم به خوبی با مفهوم دوران در هندسه آشنا خواهند شد. ...
  • دوران در اشکال هندسی
  • دراین بازی آموزشی دانش آموزان مقطع ششم ابتدایی به خوبی با مفهوم دوران در اشکال هندسی آشنا خواهند شد. ...
  • مجموعه اعداد
  • در این بازی آموزشی دانش آموزان مقطع ابتدایی پایه ششم به خوبی با مفهوم اعداد اعم از (اعداد گویا، اعداد گنگ، اعداد گویای غیر صحیح و ...) آشنا خواهند شد. ...
  • همه چیز درباره بردار
  • در این مجموعه فعالیت های آموزشی کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی پایه ششم به خوبی با مقاهیم بردار، برآیند دو بردار، جمع و تفریق بردار، بردارهای یکه و ... آشنا خواهند شد. ...
  • بردارهای یکه
  • در این بازی آموزشی دانش آموزان مقطع ابتدایی به خوبی با مفهوم بردار های یکه آشنا خواهند شد. ...
  • جمع و تفریق بردارها
  • در این بازی آموزشی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی به خوبی با مفهوم جمع و تفریق در بردارها آشنا خواهند شد. ...
  • جمع دو بردار
  • در این بازی آموزشی دانش آموزان مقطع ششم ابتدایی به خوبی با مفهوم جمع دو بردار آشنا خواهند شد. ...
  • کمیت های برداری
  • در این فعالیت آموزشی دانش آموزان مقطع ششم ابتدایی به خوبی با مفهوم بردار و کمیت های برداری آشنا خواهند شد. ...
  • خواص جمع اعداد صحیح
  • در این بازی آموزشی دانش آموزان مقطع تحصیلی پایه ششم ابتدایی به خوبی با مفاهیمی چون(خاصیت جا به جایی، خاصیت جمع با قرینه، خاصیت جمع با صفر، خاصیت شرکت پذیری و خاصیت قرینه مجموع ) که هر کدام از آن ها داری مثالی نیز می باشد، به خوبی آشنا خواهند شد. ...
  • دانلود بازی های آموزشی اعداد اول
  • در این مطلب دانش آموزان مقطع ابتدایی با چندین محتوای آموزشی هوشمند که درخصوص مباحث مرتبط با اعداد اول، بزرگ ترین مقسوم علیه مشترک و ... در درس ریاضی گردآوری شده است آشنا خواهند شد.
  • چهار عمل اصلی بین اعداد گویا
  • در این بازی آموزشی دانش آموزان ابتدایی مقطع ششم به خوبی با مفهوم اعداد گویا و چهار عمل اصلی بین آن ها آشنا خواهند شد. ...
  • ضرب و مضرب
  • در این محتوای هوشمند دانش آموزان مقطع ابتدایی به خوبی با مفهوم ضرب اعداد و همچنین با مضرب اعداد آشنا خواهند شد. ...
  • خودآزمایی
  • در این محتوای هوشمند 8 سؤال ریاضی در موضوعات مختلف گردآوری شده است که مناسب شما دانش آموزان مقطع ابتدایی می باشد. شما عزیزان می توانید بعد از انجام محاسبات لازم در هر مرحله به مرحله بعد مراجعه نمایید. ...
  • بزرگ ترین مقسوم علیه مشترک (1)
  • در این بازی آموزشی دانش آموزان مقطع تحصیلی ابتدایی به خوبی با مفهوم بزرگ ترین مقسوم علیه مشترک (ب.م.م) در مبحث ریاضی آشنا خواهند شد.