• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
عضویت در خبرنامه
 • مقطع تحصیلی: نوع فعالیت:
  نام درس: موضوع درس:   
  • حاصل جمع و زاویه دید
  • هدف از این بازی آموزشی آشنایی خوب دانش آموزان با محاسبات ریاضی به خصوص (جمع کردن و جابجایی اعداد برای به دست آوردن حاصل درست) می باشد...
  • ضرب
  • یکی از مهم ترین مفاهیم درسی در پایه سوم مفهوم جدول ضرب می باشد...
  • اعداد اعشاری
  • وقتی یک عدد صحیح خرد می شود، یک عدد اعشاری بدست می آید. عدد اعشاری، عددی بین دو عدد صحیح است.
  • تبدیل واحدها
  • از واحد های اندازه گیری می توان گرم و کیلوگرم را نام برد که در ریاضی برای وزن کردن استفاده می شود....
  • مضرب مشترک
  • همان طور که می دانید به کوچکترین مضرب مشترک (ک م م) و به بزرگ ترین مضرب مشترک (ب م م) می گویند....
  • زاویه
  • دو زاویه که مجموعش 90 درجه باشد را متمم و دو زاویه که مجموعش 180 گویند .درجه باشد را مکمل...
  • شمارش و آشنایی با اعداد
  • در این بازی آموزشی دانش آموزان مقطع ابتدایی به خوبی با مفهوم اعداد و شمارش تعداد اشکال آشنا خواهند شد. ..
  • الکتریسیته
  • این روش مناسب اجسام نا رسانا است. هنگامی که دو جسم نارسانا بر روی هم مالیده می شوند،به علت اصطکاک و گرمای تولید شده، الکترونهای آن جسمی که سست ترند از اتمهای خودکنده شده و بر روی جسم دیگر منتقل می شوند....
  • گوه
  • گوه (wedge) دستگاهی است مثلثی شکل که از دو صفحه شیب دار تشکیل شده. این وسیله در واقع نیروی وارده بر صفحات شیب دار را در دو جهت مخالف انتقال می دهد....
  • بررسی حرکت مولکول های آب
  • در این آموزش تعاملی گرد آوری شده دانش آموزان مقطع اول متوسطه به خوبی می توانند با حالت های مولکول آب و مفهوم آن بیشتر آشنا شوند...
  • قرقره
  • قرقره ها دو نوعند: قرقره های ثابت و متحرک . قرقره های ثابت برای عوض کردن جهت جابجایی وزنه و قرقره های متحرک برای صرف نیروی کمتر به کار می روند. ...
  • نیروی اصطکاک
  • برای ایجاد حرکت در اجسام باید نیرویی بزرگ تر از نیروی اصطکاک در جهت حرکت اعمال کرد. اصطکاک به عواملی چون نیروی عمودی، شرایط سطح های تماس از نظر زبری و جنس سطح های تماس بستگی دارد...
  • قرقره ثابت
  • سیستمی را در نظر بگیرید که قرقره از جایی آویزان است و در آن طناب به قرقره ای وصل شده است در این حالت طناب از روی قرقره می گذرد .اگر طناب همگن باشد،کشش طناب در تمام طول آن یکسان خواهد بود....
  • چگالی مایعات
  • چگالی را مقدار جرم موجود در واحد حجم ماده می دانند و آن را با علامت اختصاری ρ نشان می دهند....
  • چگالی
  • چگالی را مقدار جرم موجود در واحد حجم ماده می دانند. و آن را با علامت اختصاریρ نشان می دهند که از رابطه ρ=m/V به دست می آید. ...
  • آهن
  • آهن عنصر شیمیایی است که در جدول تناوبی با نشان Fe و عدد اتمی 26 وجود دارد. آهن فلزی است که در گروه 8 و دوره 4 جدول تناوبی قرار دارد....
  • انرژی برق آبی
  • نیروی برق آبی (به انگلیسی: Hydroelectricity) یا هیدروالکتریسیته اصطلاحی است که به انرژی الکتریکی تولیدی از نیروی آب اطلاق می شود. ...
  • اصطکاک
  • اصطکاک اصطکاک نیروی مقاومتی است که در برابر حرکت اجسام به وجود می آید. این نیرو همواره در خلاف جهت حرکت ایجاد شده و با حرکت اجسام مخالفت می کند. ...
  • سقوط آزاد
  • حركت یك جسم در راستای قائم ( عمود بر سطح زمین ) و در نزدیكی زمین كه فقط تحت تأثیر نیروی وزن جسم می باشد را سقوط آزاد می گوئیم....
  • نیرو
  • نیرو را معمولاً عامل کشش یا رانش تعریف می کنند . برای حرکت دادن یک جسم ساکن نیرو لازم است ...
  • چرخه آب
  • چرخه آب پنج فرآیند دارد: تراكم، بارش، نفوذ، روان آب و تبخیر و تعریق. این فرآیندها همزمان بوده و به غیر از بارش، بقیه دائمی می باشند. ...
  • اهرم
  • زمانیکه تکیه گاه بین نیروی محرک و نیروی مقاوم ولی نزدیک به نیروی مقاوم باشد, در این حالت, اهرم از راه های زیر به ما کمک می کند....
  • خصوصیات فلزات
  • فلز جسمی است که آزمایش های مربوط به گرما و مهم تر از همه جریان الکتریکی را به خوبی هدایت می کند. فلزات با یکدیگر فرق زیادی دارند، از جمله در رنگ و سختی و نرمی، تعدادی از آنها ممکن است به آسانی خم شده و یا خیلی محکم و مقاوم باشند....
  • ویژگی فلزات
  • فلز ماده ای است که می توان آن را صیقل داده و براق کرد (بجز جیوه که در دمای اتاق بشکل مایع است) یا به طرح های گوناگون درآورد و از آن مفتول های سیمی ظریف تهیه کرد. ...
  • عمل و عکس العمل
  • براى هر عمل، عکس العملى وجود دارد که مقدار آن مساوى عمل و جهت عکس آن است ...
  • آشنایی با حالت های ماده
  • انجماد تبدیل مایع به جامد -ذوب تبدیل جامد به مایع-میعان تبدیل گاز به مایع - تبخیر تبدیل مایع به گاز...
  • اهرم
  • اهرم از یک میله و یک تکیه گاه تشکیل شده است. نیروی وارد به اهرم در یک نقطه باعث می شود که نیروی دیگری در نقطه دیگری روی اهرم به نیروی مقاوم (جسم) وارد شود. این جسم می تواند سنگی باشد که باید از زمین بلند شود. نیروی محرک هم نیرویی است...
  • مفهوم کار و انرژی
  • گاهی ممکن است نیروی وارد شده و جابه جایی در یک راستا نباشند. در این صورت مولفه ای از نیرو کار انجام می دهد که در راستای جابه جایی باشد....
  • کار و انرژی
  • در این گونه مثال ها نیرو و جابه جایی در یک جهت هستند, بنابر این مقدار کار از رابطه ی زیر به دست می آید...
  • مفهوم کار و انرژی
  • وقتی به جسم ساکن نیرو وارد شود, ممکن است جسم در جهتی که نیرو بر آن وارد می شود به حرکت درآید. در این صورت می گوییم نیرو روی جسم کار انجام داده است....
  • مفهوم کار
  • کار وقتی انجام می شود که به جسمی نیرو وارد شود...
  • نیروی کشسانی فنر
  • نیروی کشسانی فنر :نیرویی که با تغییر طول فنر مخالفت میکند وجهت آن در خلاف جهت جابه جایی ذرات فنر است ....
  • قرقره مرکب
  • اگر قرقره متحرکی که وزنه ای به آن بسته شده را از طریق طنابی به یک قرقره ثابت سوار کنیم. نیروی مقاوم به جای دو طناب، میان سه طناب تقسیم می شود. در این حالت بازوی محرک سه برابر بازوی مقاوم می باشد....
  • نیرو چیست؟
  • نیرو در فیزیک کمیتی برداری است که باعث شتاب گرفتن اجسام می شود. نیرو را به طور شهودی می توان با کشیدن یا هُل دادن توصیف کرد....
  • قرقره ثابت
  • در این آموزش های تعاملی گرد آوری شده دانش آموزان مقطع اول متوسطه به خوبی می توانند با قرقره ساده، قرقره ثابت و مفهوم آن بیشتر آشنا شوند...
  • اصطکاک بین دو جسم جامد
  • به حداقل انرژی لازم برای شروع یک واکنش شیمیایی گرماده انرژی فعال سازی می گویند.به طور مثال انرژی گرمایی لازم برای روشن شدن چوب کبریت بر اثر اصطحکاک حاصل می گردد....
  • قانون عمل و عکس العمل
  • یعنی که هرگاه جسمی به جسمی دیگر نیرو وارد کند جسم دوم نیز نیرویی به همان بزرگی ولی در خلاف جهت بر جسم اوّل وارد می کند. ...
  • نیرو و حرکت
  • نیرو عاملی است که باعث حرکت و یا سکون و یا تغییر نوع حرکت و یا تغییر شکل جسم می گردد...
  • اعداد کسری و آقای حلزون
  • در این محتوای آموزش تعاملی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی به خوبی با مفهوم اعداد کسری، آشنا خواهند شد. ...
  • آشنایی با خواندن اعداد
  • حتما برای شما پیش آمده که با عددی 10 یا 12 رقمی مواجه شوید که خواندن و یا نوشتنش برای شما کمی سخت می باشد. در این آموزش تعاملی شما می توانید با تمرین و دقت زیاد در مثال های ذکر شده، با خواندن و نوشتن اعدادی با ارقام زیاد آشنا شوید. ...
  • پوست بدن انسان
  • در این آموزش های تعاملی گرد آوری شده دانش آموزان مقطع ابتدایی به خوبی می توانند با مفاهیم میزان حساسیت پوست، مراحل ترمیم زخم و همچنین دیگر مطالب مرتبط با این مباحث آشنا شوند. ...
  • سیستم ایمنی بدن انسان
  • در این آموزش های تعاملی گرد آوری شده دانش آموزان مقطع ابتدایی به خوبی می توانند با تمام سیستم های بدن انسان، ویروس چیست؟، نبض خود را بگیرید! و همچنین دیگر مطالب مرتبط با این مباحث آشنا شوند. ...
  • حواس بدن
  • در این آموزش های تعاملی گرد آوری شده دانش آموزان مقطع ابتدایی به خوبی می توانند با مفاهیم ایجاد ارتباط بین حواس، چطور مزه ها را تشخیص می دهیم؟، چشم انسان، چطور می بینیم؟، اجزای مختلف گوش، دستگاه تنفسی، همچنین ...
  • کلیه ها
  • در این آموزش های تعاملی گرد آوری شده دانش آموزان مقطع ابتدایی به خوبی می توانند با کلیه ها و اجزای تشکیل دهنده آن، همچنین دیگر مطالب مرتبط با این مبحث آشنا شوند. ...
  • آشنایی با دندان
  • در این آموزش های تعاملی گرد آوری شده دانش آموزان مقطع ابتدایی به خوبی می توانند با مفاهیم آشنایی با دندان، کاربرد دندان ها، دندان های موجود در دهان، خط زمانی دندان در طول زندگی، انواع مختلف دندان و ساختار دندان، همچنین با ...
  • استخوان و مفاصل
  • در این آموزش های تعاملی گرد آوری شده دانش آموزان به خوبی می توانند با مفاهیم استخوان بدن انسان، اسکلت بدن، انقباض ماهیچه ای و چگونگی جراحی زانو، همچنین با دیگر مطالب مرتبط با این مبحث آشنا شوند. ...
  • دستگاه گوارش
  • در این آموزش های تعاملی گرد آوری شده دانش آموزان به خوبی می توانند با مفاهیم، دستگاه گوارش، پرده دیافراگم و همچنین دیگر مطالب مرتبط با این مبحث آشنا شوند. ...