عضویت در خبرنامه
جستجو :
تعداد در هر صفحه
عنوان : سيره‌ي آدم ابوالبشر در كتب آسماني
نويسنده : آذر چگيني پور
سال : 1379
استاد : الياس كلانتري
دانشگاه : آزاد اسلامي واحد كرج
موضوع : پژوهش حاضر مشتمل بر پانزده فصل با اين عنوان‌هاست: فصل اول، بحث لغوي در مورد كلمه‌ي آدم؛ فصل دوم،‌خلقت انسان: دو ديدگاه عمده در مورد خلقت موجودات، خلقت انسان در قرآن،‌آفرينش آدم؛ فصل سوم، خلافت آدم در زمين؛ فصل چهارم، تعليم اسماء به آدم؛ فصل پنجم ، سجده‌ي ملائكه بر آدم؛ فصل ششم، امتناع ابليس از سجده بر آدم؛ فصل هفتم،‌ورود آدم و حوا به بهشت؛ فصل هشتم،‌ آدم و شجره منهيه؛ فصل نهم، هبوط آدم؛ فصل دهم، توبه‌ي آدم‌ و پذيرش آن؛ فصل يازدهم، عهدي كه آدم آن را فراموش كرد؛ فصل دوازدهم، آيا آدم ؛ فصل چهاردهم،‌ازدواج فرزندان آدم؛ فصل پانزدهم، معجزات پيامبران در زمينه ي اثبات خلقت مستقل انسان.
عنوان : سير تكاملي انسان از عالم ذر تا قيامت بر اساس قرآن و سنت
نويسنده : طاهره محسني
سال : 1379
استاد : علي اصغر باستاني
دانشگاه : آزاد اسلامي تهران واحد شمال
موضوع : تحقيق حاضر مشتمل بر پنج بخش با اين موضوعات است : بخش اول، تكامل انسان از ديدگاه قرآن و احاديث: تكامل انسان (تكامل در قرآن، انسان از نظر قرآن، ازدواج فرزندان آدم، انسان مخلوق تكامل يافته ،تكامل انسان از ديدگاه علماي اسلامي )؛ بخش دوم، سير تكامل انسان در عالم ذر: عالم ذريا پيمان الست (بررسي آيه‌ي اخذ ميثاق در عالم ذر، بررسي آيه‌ي امانت در عالم ذر)، نقش ارواح در عالم ذر. بررسي روايات مربوط به ذر ؛ ببخش سوم، سير تكاملي انسان در دنيا: كيفيت خلقت انسان از نظر قرآن، مراحل كامل شدن انسان در اسلام، راه تكامل انسان، موفق‌ترين راه ترقي انسان (نقش دعا در رسيدن به تكامل انسان، موفق‌ترين راه ترقي انسان(نقش دعا در رسيدن به تكامل، تقوا معيار كمال و سير مؤمن ) ،‌انسان موجودي ناشناخته، موانع رشد و كمال انسان(خودپرستي، حب دنيا، تكبر، پيروي از ظن و گمان)؛ بخش چهارم، سير تكاملي انسان در عالم برزخ: برزخ از نظر لغت و اصطلاح ،‌حركت روح و جسم انسان، تكامل روح با مرگ و بعد از آن، طريق حركت در عوالم اخروي مبتني بر طريق حركت دنيوي است، مرگ يا تحول بزرگ تكاملي (مرگ ازديدگاه قرآن و روايات اهل بيت(ع)،‌حالات مؤمن در لحظه‌ي مرگ در قرآن)، تجرد روح از ديدگاه قرآن و روايات، عالم برزخ از نظر آيات قرآن و در روايات؛ بخش پنجم، سير تكاملي انسان در عوالم قيامت: حركت تكاملي انسان به سوي معاد: برگشت همه‌ي انسان‌ها و لقاي همه‌ي آنها از نظر آيات قرآن،معاد انسان، حركت و تكامل روح در عوالم بعد از برزخ ، گزارش قرآن و احاديث در زمينه‌ي وقوع قيامت، اسامي و صفات قيامت، علائم قيامت ، روز قيامت ، عوالم قيامت، عالم نشر صحف (كتاب يا نامه‌ي اعمال)، شاهدان اعمال، عالم ميزان، عالم حساب،عالم صراط، آخرينسير تكاملي انسان و سيماي بهشت از نظر قرآن، بهشت و جهنم از ديدگاه شيخ صدوق(ره).
عنوان : سنن الهي در قرآن و حديث
نويسنده : مريم جعفري
سال : 1379
استاد : علي قائمي
دانشگاه : آزاد اسلامي تهران واحد شمال
موضوع : تحقيق حاضر مشتمل بر ده بخش با اين موضوعات است: بخش اول، معنا ومفهوم : بررسي لغوي و اصطلاحي واژه‌ي سنت، بررسي واژه‌ي سنت در قرآن كلام معصومين(ع)؛ بخش دوم، سنن آفرينش : سنن آفرينش از نظر اسلام(سنت خلق و امر، سنت هدف‌داري، سنت هدايت و سنت تفاوت و سنت قضا و قدر و ...) ؛ بخش سوم، سنن طبيعي: سنت سبيت ، معجزه ، جاذبه و دافعه، موت و حيات؛ بخش چهارم، سنن مربوط به فرد: سنت‌ها در جنبه‌ي جسم ، سنت‌ها در جنبه‌ي ذهن (هوش،‌كنج‌كاوي، فكر، حافظه) ، سنت‌ها در جنبه‌ي روان(ادراك، زيبايي‌دوستي، حقيقت‌جويي، كمال‌خواهي)، سنت‌ها در جنبه‌ي عاطفه(ترس و خشم)؛ بخش پنجم، سنن اجتماعي: سنت حقوقي (حق خداوند، حق نفس، حق پدر، حق مادر، ...) ، سنت اخلاقي،‌سنت قضايي(تعريف قضا، خلقت جهان،‌شب و روز، خلقت كوه‌ها ، مرگ و فنا)، سنت خانواده ؛ بخش ششم، سنن اقتصادي: سنت كار و توليد، سنت مصرف، سنت خدمات؛ بخش هفتم، سنن سياسي : سنت حكومت و رهبري ،‌سنت قانون،سنت اجرائيات، سنت‌ آزادي ، سنت جنگ و صلح؛ بخش هفتم، سنن سياسي: سنت حكومت و رهبري، سنت قانون، سنت اجرائيات، سنت آزادي، سنت جنگ و صلح؛ بخش هشتم، سنن فرهنگي: سنت تفكر،‌سنت علم‌آموزي ،سنت ادبيات، سنت آداب و رسوم، سنت هنر ؛ بخش نهم، سنن معنوي : سنت دعا و استمداد،‌سنت رابطه‌ي خدا با انسان و انسان با خدا؛ بخش دهم، سنن عقوبت آور و خيرآفرين: گناه سبب كفر، گناه عامل سلب آسايش روحي، گناه عامل سنگ‌دلي و قساوت قلب.
عنوان : ساده زيستي و مظاهر آن در قرآن و حديث
نويسنده : اعظم حاجي محمد لو
سال : 1379
استاد : مجيد معارف
دانشگاه : آزاد اسلامي تهران واحد مركزي
موضوع : پژوهش حاضر مشتمل بر پنج بخش با اين موضوعات است: بخش اول،‌بررسي زهد و ساده‌زيستي از نظر لغوي و اصطلاحي؛ بخش دوم،بررسي جايگاه زهد در قرآن و روايات: بررسي جايگاه زهد و ساده زيستي در قرآن، بررسي اقسام زهد؛ بخش سوم، عوامل مؤثر در پرورش زهد و ساده‌زيستي: مطالعه و توجه به سيره‌ي معصومان (ع)، تلاش در بالا بردن معرفت و باورهاي اساسي دين، تلاش در عمل براي خودسازي؛ بخش چهارم،‌آثار و فوايد زهد؛ بخش پنجم، زهد در نگاه‌هاي ديگر :‌زهد از ديد دين مسيحيت ، زهد از ديد دين يهوديت،‌زهد از ديد مكاتب هند و بودايي.
عنوان : زمين و آسمان از ديدگاه قرآن و نهج‌البلاغه
نويسنده : سيد علي اشرف حسيني
سال : 1379
استاد : ولي الله نقي‌پورفر
دانشگاه : آزاد اسلامي تهران واحد مركزي
موضوع : پژوهش حاضر در چهار بخش با اين موضوعات به نگارش در آمده ست : بخش اول، زمين و متعلقات آن در قرآن و نهج‌البلاغه: زمين در قرآن، كوه‌ها در قرآن و نهج‌البلاغه، پديده‌هاي زمين در قرآن ، كوه‌ها در قرآن و نهج‌البلاغه، پديده‌هاي زمين در قرآن و نهج‌البلاغه؛ بخش دوم،‌آسمان در قرآن و نهج البلاغه: آسمان در قرآن و نهج‌البلاغه، اوصاف آسمان در نهج‌البلاغه،‌منظومه‌ي شمسي و نجوم در قرآن و نهج‌البلاغه ،‌خورشيد وماه در قرآن و نهج‌البلاغه ؛‌بخش سوم، مباحث مشترك زمين و آسمان؛ بخش چهارم: بررسي و تحولات زمين و آسمان پايان عمر جهان.
عنوان : روش تفسيري محمد عبده
نويسنده : سيد باقر ميرعبداللهي
سال : 1379
استاد : محمد هادي معرفت
دانشگاه : دانشگاه قم
موضوع : اين پايان‌نامه در پنج‌فصل با اين موضوعات تنظيم و تدوين شده است: فصل اول،‌درباره‌ي روش تفسيري ؛ فصل دوم، گذري بر سوانح احوال و افكار عبده؛ فصل سوم، نگرش‌ها درباره‌ي روش تفسيري عبده: نگرش‌هاي علمي، اجتماعي و عقلي ؛ فصل چهارم‌. مباني هشت‌گانه‌ي روش تفسيري عبده: يكپارچگي آيات، شمول قرآن،‌نخستين منبع تشريع بودن قرآن، انكار تقليد، بهره‌گيري از روش علمي، پرهيز از توضيح تفصيلي مبهمات قرآن، فروكاستن از تفسير اثري و اسرائيليات، اهتمام به تنظيم حيات اجتماعي بر اساس رهنمون قرآن؛ فصل پنجم ،‌اجمالي در روش تفسيري رشيد رضا: برخورداري از روحيه‌ي علمي ، تأثير‌پذيري از ابن كثير، تأثيرپذيري از ابن كثير، گسترش مباحث تفسيري ، بيان سنت‌هاي اجتماعي.
عنوان : روان شناسي در قرآن و حديث
نويسنده : زكريا اعلائي
سال : 1379
استاد : سيد محمد باقر حجتي
دانشگاه : آزاد اسلامي تهران واحد مركزي
موضوع : تحقيق حاضر مشتمل بر سه فصل با اين موضوعات است: فصل اول، تعاريف و كليات: تعاريف و توضيحات، رابطه‌ي روان‌شناسي با اخلاق، كاربرد روان‌شناسي در زندگي، اشاره اي گذرا به تاريخچه‌ي روان‌شناسي ؛‌فصل دوم، شناخت انگيزه‌هاي رفتاري از ديدگاه قرآن و حديث: تعريف انگيزه، تعريف و بررسي رفتار، بررسي انگيزه‌هاي رفتاري.‌تعارض انگيزه‌ها،‌غلبه بر انگيزه‌ها، انحراف انگيزه‌ها، فصل سوم، انفعال و بازتاب‌ها در قرآن و حديث: نقش انفعال‌ها، انواع انفعال‌ها، انفعال‌هاي منفي، انفعال‌هاي مثبت يا روان‌درماني.
عنوان : رسالت عقل از ديدگاه قرآن
نويسنده : سيد حسين حسيني
سال : 1379
استاد : آشتياني
دانشگاه : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
موضوع : پژوهش حاضر شامل دو بخش با اين مباحث است: بخش اول، كليات: طرح تحقيق ، مقدمه، گستره ي عنوان موضوع(بيان مسئله،روش تحقيق ، پيشينه‌ي تحقيق، قلمروتحقيق، ...) مفهوم شناسي ، واژگان مترادف عقل (لب،‌قلب،‌حلم،‌حجر)، واژگان متضاد با عقل (جهل، سفاهت) ، معناي اصطلاحي عقل، عقل در روايات،‌عقل در نزد اهل سنت،‌اقسام عقل(عقل نظري و عملي،‌عقل معاش و عقل معاد، عقل غريزي و عقل اكتسابي)، حكمت در قرآن (تشابه معنوي عقل و حكمت ، همراهي كتاب و حكمت در قرآن)، حسن و قبح عقلي در قرآن، كاربردهاي حسن و قبح عقلي از ديگاه متكلمين(كمال و نقص، سازگاري و ناسازگاري با طبع، موافقت و مخالفت با مصلحت ، ستايش و نكوهش)، ملاك‌هاي حسن و قبح عقلي، دلايل حسن و قبح عقلي، دلائل نقلي حسن و قبح عقلي ، عقل فلسفي و عقل قرآني، پيشينه‌ي مناظرات عقلي در اسلام، كاربرد عقل در علوم مختلف (كاربرد عقل در علوم تجربي و آزمايشگاهي ،‌كاربرد عقل د رعلوم نظري ، كاربرد عقل در علم فقه و حقوق ، كاربرد عقل در علم عرفان)،‌دين و عقل، دين مطلوب ،‌ناتواني عقل، نارسايي علم بشر، عوامل تعارض علم و دين درغرب ،‌ عقل و دين در اسلام ، تعارض بين عقل و نقل يا بين علم و دين، شناخت‌شناسي (تاريخچه‌ي شناخت، تعريف شناخت‌شناسي ، تعريف شناخت، تفاوت علم و معرفت، اقسام شناخت‌هاي انسان،‌امكان شناخت از ديدگاه قرآن،‌اعتبار شناخت‌هاي سه‌گانه‌ي حسي، عقلي و قلبي از ديدگاه قرآن، محدوديت مراكز شناخت از ديدگاه قران،‌ارتباط عقل و حواس از ديدگاه قرآن، منابع شناخت از ديدگاه قرآن)،‌وظايف عقل در قرآن: كارهاي عقل در قرآن،‌آياتي كه در آنها واژه‌هاي عقل، تفكر، تدبر، تبصر، تذكر،‌ثفقه، عبرت، نظر و مشتقات آنها، و واژگان مترادف عقل به كار رفته است،‌براهين عقلي در قرآن (ويژگي‌ دلايل عقلي قرآن،‌براهين عقلي قرآن از ديدگاه برخي از مفسرين ، صورت‌هاي استدلال در قرآن)، اصول عقايد و دلايل عقلي قرآن(دلائل عقلي قرآن بر خداشناسي، دلايل عقلي قرآن بر توحيد ، دلايل عقلي قرآن بر معاد)،‌تشبيهات و استعارات قرآني، ارزش و فوايد مثل (مثال مسايل عقلي را حسي مي‌كند ، مثال باعث بي‌نيازي از دلايل مختلف و طولاني مي‌شود، مثال مسائل را همگاني مي‌سازد ، مثال درجه‌ي اطمينان را بالا مي‌برد، مثال لجوجان را خاموش ميكند،‌امثال قرآن از ديدگاه احادث، كنايات، تأثير عقل‌ورزي در رفتار، نتيجه‌گيري و پيشنهادها.
عنوان : ديدگاه‌هاي روان‌شناختي خداگرايي و پايه‌هاي آن در قرآن
نويسنده : رحيم نارويي نصرتي
سال : 1379
استاد : محمود منصور
دانشگاه : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
موضوع : اين تحقيق شامل پنج فصل با اين عنوان‌هاست: فصل اول،گستره‌ي موضوع بررسي : مقدمه ،‌زمينه و اهميت مسئله ،‌بيان مسئله،‌سؤالات بررسي، اهداف بررسي، تعريف اصطلاحات و مفاهيم؛ فصل دوم، پيشينه‌ي بررسي: باورهاي آدمي و ميزان تأثير آنها بر رفتار، خداگرايي از منظر اديان (بودائيسم،‌يهوديت، مسيحيت ،‌متكلمين مسلمان)،‌خداگرايي از ديدگاه فلاسفه ،‌خدا در نظر جامعه شناسان، خداگرايي در روان‌شناسي (نظريه‌ي ويليام جيمز، استنلي هال، زيگموند فرويد، جيمز بيست ، پرت، ليوبا، يونگ، پياژه، ابراهام مزلو پديد آور دين تجارب بالاي انساني، ويكتور فرانكل و جستجوي معني ) ، خداگرايي در اسلام (خداگرايي در قرآن، خداگرايي در احاديث و روايات )؛ فصل سوم، نكات و ملاحظات روش شناختي : نكاتي درباره‌ي روش تحقيق (ساختار شناختي انسان، شيوه‌ي دين در شناخت، شيوه‌ي فلسفه در شناخت، شيوه‌ي جامعه شناختي براي شناخت، شيوه‌هاي روان‌شناختي كسب معرفت « پرسش‌نامه آي ، مصاحبه، زندگي نامه‌اي ، تاريخي، شيوه‌ي ژنتيك و مقايسه‌اي ، شيوه‌ي تجربي، شيوه‌ي روان تحليل‌گري، متدلوژي قرآن»)؛ فصل چهارم، شناسايي ، طبقه‌بندي و تحليل داده‌ها : تحليل جامعه‌شناختي خداگرايي، تحليل روان‌شناختي خداگرايي (ديدگاه‌هاي عارضي‌نگر يا محيط نگر مانند ديدگاه جميز بيست پرت و ليوبا و فرويد ،‌ديدگاه‌هاي ذاتي نگر يا فطري نگر مانند ديدگاه يونگ و استانلي هال و ويليام جميز و پياژه،‌نقد ديدگاه‌هاي روان‌شناختي و مقايسه‌ي آن با ريشه‌هاي قرآني)؛ فصل پنجم ، بحث و بررسي نتايج نهايي.
عنوان : خوف و امنيت از ديدگاه قرآن و روايات
نويسنده : اصغر خوش‌كلام
سال : 1379
استاد : سيد محمد باقر حجتي
دانشگاه : آزاد اسلامي تهران واحد مركزي
موضوع : تحقيق حاضر مشتمل بر سه فصل با عنوان‌هاست: فصل اول، بررسي واژه‌ها : جبن، رهبت،‌سكينه، خشيت، اشفاق، اطمينان،‌رعب، وجل؛ فصل دوم، خوف: واژه‌ي خوف، منشأ خوف در بندگان خاص، مراتب خوف، انواع خوف، مقام خشيت برتر از مقام خوف، موجبات سوء عاقبت، ترس بر گرونده‌ي به خدا نيست، مرگ چيست، آثار خوف از خدا، اوصاف خائفين؛ فصل سوم، امنيت: واژه‌ي امنيت، رابطه‌ي خوف با امنيت،‌آرامش راستين، انواع امنيت.
  • تعداد رکورد ها : 1568
  • وبگردی