ختم قرآن کریم هدیه به حضرت زینب علیها السلام (ماه مبارک رمضان سال 92)
تاریخ شروع :
1392/5/2
تاریخ پایان :
1392/6/2
تعداد شرکت کنندگان:
18
تعداد ختم ها :
1
نوع دوره :
حزب
ختم قرآن کریم هدیه به امام زمان عج الله (ماه مبارک رمضان سال 92)
تاریخ شروع :
1392/5/1
تاریخ پایان :
1392/6/2
تعداد شرکت کنندگان:
41
تعداد ختم ها :
1
نوع دوره :
حزب
ختم قرآن کریم هدیه به امام عسکری علیه السلام (ماه مبارک رمضان سال 92)
تاریخ شروع :
1392/4/31
تاریخ پایان :
1392/6/2
تعداد شرکت کنندگان:
13
تعداد ختم ها :
1
نوع دوره :
حزب
ختم قرآن کریم هدیه به امام هادی علیه السلام (ماه مبارک رمضان سال 92)
تاریخ شروع :
1392/4/30
تاریخ پایان :
1392/6/2
تعداد شرکت کنندگان:
21
تعداد ختم ها :
1
نوع دوره :
حزب
ختم قرآن کریم هدیه به امام جواد علیه السلام (ماه مبارک رمضان سال 92)
تاریخ شروع :
1392/4/29
تاریخ پایان :
1392/6/2
تعداد شرکت کنندگان:
25
تعداد ختم ها :
1
نوع دوره :
حزب
ختم قرآن کریم هدیه به امام رضا علیه السلام (ماه مبارک رمضان سال 92)
تاریخ شروع :
1392/4/28
تاریخ پایان :
1392/6/2
تعداد شرکت کنندگان:
25
تعداد ختم ها :
1
نوع دوره :
حزب
ختم قرآن کریم هدیه به امام کاظم علیه السلام (ماه مبارک رمضان سال 92)
تاریخ شروع :
1392/4/27
تاریخ پایان :
1392/6/2
تعداد شرکت کنندگان:
13
تعداد ختم ها :
1
نوع دوره :
حزب
ختم قرآن کریم هدیه به امام صادق علیه السلام (ماه مبارک رمضان سال 92)
تاریخ شروع :
1392/4/26
تاریخ پایان :
1392/6/2
تعداد شرکت کنندگان:
15
تعداد ختم ها :
1
نوع دوره :
حزب
ختم قرآن کریم هدیه به امام باقر علیه السلام (ماه مبارک رمضان سال 92)
تاریخ شروع :
1392/4/25
تاریخ پایان :
1392/6/2
تعداد شرکت کنندگان:
17
تعداد ختم ها :
1
نوع دوره :
حزب
ختم قرآن کریم هدیه به امام سجاد علیه السلام (ماه مبارک رمضان سال 92)
تاریخ شروع :
1392/4/24
تاریخ پایان :
1392/6/2
تعداد شرکت کنندگان:
20
تعداد ختم ها :
1
نوع دوره :
حزب
ختم قرآن کریم هدیه به امام حسین علیه السلام (ماه مبارک رمضان سال 92)
تاریخ شروع :
1392/4/23
تاریخ پایان :
1392/6/2
تعداد شرکت کنندگان:
44
تعداد ختم ها :
2
نوع دوره :
حزب
ختم قرآن کریم هدیه به امام حسن علیه السلام (ماه مبارک رمضان سال 92)
تاریخ شروع :
1392/4/22
تاریخ پایان :
1392/6/2
تعداد شرکت کنندگان:
39
تعداد ختم ها :
2
نوع دوره :
حزب
ختم قرآن کریم هدیه به حضرت زهرا سلام الله علیها (ماه مبارک رمضان سال 92)
تاریخ شروع :
1392/4/21
تاریخ پایان :
1392/6/2
تعداد شرکت کنندگان:
49
تعداد ختم ها :
2
نوع دوره :
حزب
ختم قرآن کریم هدیه به امام علی علیه السلام (ماه مبارک رمضان سال 92)
تاریخ شروع :
1392/4/20
تاریخ پایان :
1392/6/2
تعداد شرکت کنندگان:
43
تعداد ختم ها :
2
نوع دوره :
حزب
ختم قرآن کریم هدیه به رسول اکرم صلی الله علیه و آله (ماه مبارک رمضان سال 92)
تاریخ شروع :
1392/4/19
تاریخ پایان :
1392/6/2
تعداد شرکت کنندگان:
65
تعداد ختم ها :
4
نوع دوره :
حزب
ختم قرآن ویژه ماه مبارک رمضان سال 1391
تاریخ شروع :
1391/4/31
تاریخ پایان :
1391/5/29
تعداد شرکت کنندگان:
217
تعداد ختم ها :
15
نوع دوره :
جزء
ختم قرآن جهت سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان (عج)
تاریخ شروع :
1391/4/12
تاریخ پایان :
1391/4/27
تعداد شرکت کنندگان:
217
تعداد ختم ها :
6
نوع دوره :
حزب
ختم قرآن ویژه ماه مبارک رمضان سال 1390
تاریخ شروع :
1390/5/11
تاریخ پایان :
1390/6/8
تعداد شرکت کنندگان:
807
تعداد ختم ها :
97
نوع دوره :
جزء
ختم قرآن ویژه ماه مبارک رمضان سال 1389
تاریخ شروع :
1389/5/24
تاریخ پایان :
1389/6/19
تعداد شرکت کنندگان:
326
تعداد ختم ها :
38
نوع دوره :
جزء
ختم قرآن ویژه ماه مبارک رمضان سال 1388
تاریخ شروع :
1388/5/31
تاریخ پایان :
1388/6/28
تعداد شرکت کنندگان:
537
تعداد ختم ها :
83
نوع دوره :
جزء
ختم قرآن هديه به روح بزرگ آيت الله بهجت (ره)
تاریخ شروع :
1388/2/28
تاریخ پایان :
1388/3/8
تعداد شرکت کنندگان:
705
تعداد ختم ها :
19
نوع دوره :
حزب
ختم قرآن ویژه ماه مبارک رمضان سال 1387
تاریخ شروع :
1387/6/12
تاریخ پایان :
1387/7/12
تعداد شرکت کنندگان:
364
تعداد ختم ها :
14
نوع دوره :
حزب
ختم قرآن برای سلامتی و تعجیل در فرج حضرت ولی عصر(عج)
تاریخ شروع :
1387/5/22
تاریخ پایان :
1387/5/31
تعداد شرکت کنندگان:
490
تعداد ختم ها :
12
نوع دوره :
حزب
ختم قرآن به مناسبت 17 ربیع الاول
تاریخ شروع :
1386/12/27
تاریخ پایان :
1387/1/6
تعداد شرکت کنندگان:
312
تعداد ختم ها :
8
نوع دوره :
حزب
ختم قرآن در ماه مبارک رمضان
تاریخ شروع :
1386/6/22
تاریخ پایان :
1386/7/20
تعداد شرکت کنندگان:
189
تعداد ختم ها :
7
نوع دوره :
حزب