• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
جستجو :

اين پايگاه وابسته به پژوهشکده مطالعات راهبردي است که در سال 1376 فعاليت خود را در حوزه علوم انساني با نگرشي امنيتي و استراتژيک ، به منظور فرهنگ سازي و توسعه ادبيات مطالعات امنيتي و راهبردي در سطوح علمي و اجرائي و همچنين ايفاء نقش موثرتر در تصميم سازي هاي راهبردي در ميدان عمل آغاز نموده است و به ارائه گزارش هاي تحقيقي ، فصلنامه هاي مطالعات راهبردي و انتشارات اين پژوهشکده مي پردازد .

www.risstudies.org

فارسي,انگليسي

اين پايگاه وابسته به دانشگاه شيراز است که در سال 1946 تاسيس شده است و تا سطح دکترا دانشجو مي پذيرد و درباره شهر شيراز و استان فارس ( آب و هوا ، آثار باستاني ، شهرستان ها و ... ) دانشکده ها ( هنر و معماري ، کشاورزي ، حقوق ، ادبيات و علوم انساني و ... ) ، مراکز تحقيقاتي ، موزه ها و کتابخانه ها ، رشته هاي تحصيلي ، نحوه پذيرش ، معرفي اعضاي هيئت علمي اين دانشگاه ، يازدهمين کنفرانس مهندسي برق ايران ، چهارمين کنفرانس هيدروليک ايران و ... اطلاعاتي در اختيار ما قرار مي دهد .

www.shirazu.ac.ir

فارسي,انگليسي