عضویت در خبرنامه

عبارت :
شماره :

به صورت :
تعداد :

شماره درس
توضیحات

هشت کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 8 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 10018 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 87419 کلمه از قرآن را مي شناسيد
( 100 درصد از کلمات متن قرآن)

  • تعداد رکورد ها : 1001