نماینده اصناف شهرستان شازند به اتاق اصناف کشور راه یافت
توسط : shazandnews

به گزارش"شازند ما"،برای اولین بار، اردشیر نصرالهی، رئیس اتاق اصناف شهرستان شازند به عنوان نماینده استان مرکزی، به عضویت اتاق اصناف کشور درآمد.

 


اردشیر نصرالهی رئیس اتاق اصناف شهرستان شازند به عنوان یکی از چهار نماینده استان مرکزی در اتاق اصناف کشور انتخاب شده است.

 


اتاق اصناف ایران شامل 135عضو از سراسر کشور است که چهار نفر از این تعداد نمایندگان استان مرکزی می باشند که به صورت انتخابی از بین رؤسای اتاق اصناف شهرستانها انتخاب می شوند. سه نماینده دیگر استان مرکزی از شهرستانهای اراک،تفرش و کمیجان میباشند.

 

 


از شهرستان شازند برای اولین بار  است که یک نماینده در اتاق اصناف کشور عضویت دارد.

چهارشنبه 22/5/1393 - 19:24
پسندیدم 0
UserName