تعداد مطالب : 5028
تعداد نظرات : 1664
زمان آخرین مطلب : 2679روز قبل
   
 
نماز زیباترین و كامل ترین شكل عبادت و پرستش است. نماز ذكر كاملی است كه خداوند بارها از بندگان خویش خواسته تا ذكر كثیر و بسیار داشته باشند.
 

دراین میان برخی از شرایط زمانی و مكانی به این عمل، ویژگی های برتر می بخشد، چنان كه مساجد و از همه مهم تر مساجد چهارگانه و اوقات پنج گانه، به ویژه شب، سحرگاهان و شب قدر درماه رمضان، از اشرف مكان ها و زمان ها برای انجام این عمل عبادی است. نماز شب در شب قدر، مهم ترین عمل عبادی است كه اگر با تمام خصوصیات آن انجام گیرد، امید است نمازگزار درمقام محمود قرارگیرد.

جایگاه شب در زندگی بشر

شب، فاصله زمانی غروب خورشید تا طلوع فجر است. (المصباح، ج۱-۲، ص۵۶۱ «اللیل») از نظر آموزه های وحیانی قرآن، شب یكی از آیات بسیار مهم الهی است كه ارزش تفكر برای خداشناسی و هستی شناسی را داراست و در چنان جایگاه ارزشی است كه خداوند به این آیت و نشانه خویش سوگند می خورد تا عظمت شب درك شود. (انشقاق، آیه ۱۶، تكویر، آیه ۱۷؛ مجمع البیان، ج۱۰-۹، ص ۶۷۷؛ الكشاف، ج۴، ص۷۱۱)

شب به عنوان یك آیت عظیم الهی فرصتی برای استراحت و آرامش، تفكر و تدبر است. در این میان بخشی از اوقات شب از برخی دیگر نیز ارزشمندتر است. شامگاهان، فرصتی مناسب برای سجده و خضوع (آل عمران، آیه ۱۱۳، فرقان، آیه۶۴، زمر آیه۹) ذكر الهی (اعراف، آیه ۲۰۵)، دعا و نیایش (اسراء، آیات ۷۹ و ۸۰؛ انعام، آیه ۵۲؛ اعراف آیه۲۰۵) و نیز حمد (روم، آیه۱۸) و تسبیح خداوند از هر نقص و عیبی است. (آل عمران، آیه۴۱؛ روم آیه۱۷)

یكی از اوقات نمازهای واجب، شامگاهان و اوایل شب است. (هود، آیه۱۱۴؛ اسراء، آیه۷۸) خداوند شب را به تسخیر انسان درآورده تا رام انسان باشد. (ابراهیم، آیه۳۳؛ نحل، آیه۱۲).

با همه ارزشی كه شب برای انسان و رسیدن به كمالات و مقامات دارد، ولی دراین میان برخی از شب ها از شب های دیگر برتر است؛ چنانكه شب های دهگانه، شب هایی است كه خداوند توجه ویژه ای به آن دارد و بدان سوگندی خاص می خورد. (فجر، آیه۲) از جمله شب های بافضیلت، شب های قدر است كه این شب ها در فضیلت از همه شب ها برتر و یك شب آن اگر درك شود برابر با هزارماه است. (قدر، آیات ۲ و ۳) از این رو خداوند شب قدر را شبی مبارك دانسته است. (دخان، آیه ۳)

رسول خدا(ص) زمستان را بهار شب زنده داری می داند و این اوقات را به سبب طولانی بودن برای شب زنده داری مناسب تر می بیند، چرا كه فرصت بیشتری را به شخص می دهد تا تهجد داشته باشد. آن حضرت می فرماید: الشتاء ربیع المومن یطول فیه لیله فیستعین به علی قیامه و یقصر فیه نهاره فیستعین به علی صیامه؛ زمستان بهار مؤمن است، از شبهای طولانی اش برای شب زنده داری و از روزهای كوتاهش برای روزه داری بهره می گیرد. (وسائل الشیعه، ج ۷ ص ۳۰۲، ح ۳)

اهل ایمان شب را بسیار عزیز و گرامی می دارند و آن را فرصتی گرانبها و ارزشمند برای تفكر و تدبر در خلقت آسمان و رسیدن به حكمت و اهداف آفرینش و درك رستاخیز و معاد می دانند (بقره، آیه ۱۶۴؛ آل عمران، آیه ۱۹۰؛ نبا، آیات ۲ تا ۱۷) و می كوشند تا همه شب را به شب زنده داری بگذرانند؛ چرا كه می خواهند سیره و سلوك نبوی را به عنوان اسوه حسنه و الگوی برتر در پیش گیرند (احزاب، آیه ۲۱)؛ زیرا اگر شب زنده داری برای آن حضرت(ص) واجب بوده برای مومنان مستحب است. (مزمل، آیه ۲۰)

البته سیره پیامبران دیگر نیز این بوده است. از این رو خداوند میعاد خود را با حضرت موسی(ع) در شب قرار می دهد و ایشان به میعاد چهل شبانه می رود تا با خداوند خلوت كند و مناجات داشته باشد. (بقره، آیه ۲۱؛ اعراف، آیه ۱۴۲) پس هر كسی كه می خواهد با محبوب خویش مناجات خاص داشته باشد و به عبادت و بندگی خالصانه بپردازد و صفا یابد، شب هنگام بهترین زمان برای این كار است. (همان و نیز انعام، آیه ۵۲؛ اسراء، آیه ۷۹)

شبها، زمان ارتباط گیری مستقیم با خداوند و زمان دریافت وحی و نبوت است. (طه، آیات ۱۰ تا ۱۴؛ نمل، آیات ۷ تا ۹) پس انسان ها می بایست به علل گوناگون از جمله این امكان استثنایی نجوا و ارتباط باخداوند و رسیدن به مقامات و كمالات و نیز آرامش و سكونت و خواب (انعام، آیه ۹۶؛ یونس، آیه ۶۷؛ روم، آیه ۲۳؛ نباء آیات ۹ و ۱۰) و قبض موقت روح و رفتن آن به ملكوت و نزد پروردگار (انعام، آیه ۶۰) و امور دیگر، به عنوان یك نعمت بزرگ شكرگزار آن باشند. (فرقان، آیه ۶۲؛ قصص، آیه ۷۳)

البته دیگرانی نیز شب زنده داری می كنند، ولی این فرصت استثنایی را به تباهی می كشانند. خداوند در بیان خصوصیات مترفان و مرفهان بی درد می فرماید كه شب نشینی مرفهان مستكبر، با یاوه سرایی و بدگویی برضد قرآن و پیامبر(ص) و كارهای لغو و بیهوده دیگر سپری می شود و این فرصت را به تهدید علیه خود تبدیل می كنند. (مومنون، آیات ۶۴ تا ۶۷)

مفهوم تهجد

اصطلاح تهجد در فرهنگ قرآنی معنایی خاص دارد. تهجد در فرهنگ قرآن، به معنای بیدار شدن در شب برای نماز (ترتیب العین، ج ۳، ص ۱۸۶۸) و ذكر خداست. (مجمع البیان، ج ۵-۶، ص ۶۶۹)

خداوند به مومنان و مسلمانان توصیه می كند به هر مقدار ممكن، تهجد و شب زنده داری داشته باشند. از این رو تهجد برای مسلمانان یك امر مستحب دانسته شده است؛ (مزمل، آیه ۲۰) زیرا تهجد و شب زنده داری آثار و بركات زیادی دارد كه ازجمله آنها رسیدن به مقام محمود است.

البته این عمل از عهده همه كس برنمی آید، چرا كه نیازمند صبر و شكیبایی بسیار (فرقان، آیات ۶۴ و ۷۵)، بیم و امید به خدا (سجده، آیات ۱۵ و ۱۶؛ زمر، آیه ۹) و توجه به خدا و ربوبیت و پروردگاری اش است. (همان و نیز فرقان، آیه ۶۴)

شرایط تهجد و شب زنده داری

در بیان كیفیت و چگونگی رسیدن به مفهوم تهجد قرآنی و شب زنده داری كمال بخش لازم است كه شرایط و آدابی فراهم آید وگرنه همانند شب زنده داری مترفان و مرفهان مستكبر بی ارزش و حتی ضدارزش خواهد شد.

از مهم ترین شرایط و آداب تحقق تهجد می توان به نیت و قصد خالصانه شب زنده دار اشاره كرد. متهجد كسی است كه برای اطاعت از امر هر چند مستحب خداوند بیدار می شود و می خواهد در طول شب تفكر و تدبر و تذكر و بندگی كند. (مزمل، آیه ۲۰) پس برای رسیدن به این مقصد و مقصود، به تسبیح و تحمید خداوند (طه، آیه ۱۳۰؛ سجده، آیات ۱۵ و ۱۶؛ انسان، آیه ۲۶)، استغفار (آل عمران، آیه ۱۷؛ ذاریات، آیات ۱۵ تا ۱۸؛ مزمل، آیه ۲۰)، تلاوت قرآن به مقدار ممكن و در حد توان (مزمل، آیات ۲ و ۴ و ۲۰)، دعا و نیایش (اسراء، آیات ۷۹ و ۸۰؛ سجده، آیات ۱۵ و ۱۶)، ذكر و یاد خدا (مزمل، آیات ۲ و ۸)، سجده (فرقان، آیه ۶۴؛ انسان، آیه ۲۶) و نماز (زمر، آیه ۹ و آیات دیگر؛ و نیز مجمع البیان، ج ۷-۸، ص ۵۱۷) مشغول می شود. البته وقت تهجد و بهترین زمان آن از نیمه شب شرعی است. لذا برای تهجد در مقدار دو سوم شب یا كمتر و یا نیمی از آن توصیه شده است. (مزمل، آیه ۲۰)

آثار شب زنده داری و نماز شب

كسی كه تهجد كند و نماز شب را به جا آورد، به مقامات بالایی می رسد كه هر خردمندی آرزوی آن را دارد. انسان در شب می تواند با ارتباط گیری و اتصال به خدا، از الهامات و وحی الهی برخوردار شود؛ هر چند كه به مقام پیامبری و رسالت تشریعی نمی رسد. از این رو بر پیامبران و نیز پیامبر گرامی(ص) تهجد واجب بود تا امكان دریافت وحی با افزایش لطافت روحی و اتصال فراهم آید. (مزمل، آیه ۲۰؛ و نیز مجمع البیان، ج ۹-۱۰، ص ۵۷۰)

از دیگر آثار تهجد می توان به كسب حضور قلب (مزمل، آیه ۶)، آرامش و رضایت (طه، آیه ۱۳۰)، دستیابی به مقامات صالحان (آل عمران، آیات ۱۱۳ و ۱۱۴)، محسنان (ذاریات، آیات ۱۶ و ۱۷)، شفاعت از دیگران (طه، آیه ۱۳۰؛ اسراء، آیه ۷۹؛ و نیز مجمع البیان، ج ۵-۶، ص ۶۷۱و نیز ج ۷-۸، ص ۵۸) و مقام محمود و پسندیده (اسراء، آیه ۷۹) اشاره كرد.

مقام محمود، مقامی است كه خداوند آن را ستوده و ارزشمند شمرده است. پس باید مقامی بسیار بلند باشد كه بیرون از دسترس هر كسی است و به سادگی هم به دست نمی آید و نیازمند تهجد با ویژگی ها و شرایط خاصی است.

می دانیم كه برای هر چیزی چند سطح می توان تعریف كرد؛ زیرا دارای مراتب و درجات است. به عنوان نمونه اخلاق پسندیده می تواند در دو سطح مثلا محاسن و مكارم تعریف شود. یا صراط حق می تواند صراط مستقیم یا صراط حمید باشد كه صراط حمید همان صراط مستقیم با یك درجه و مرتبه برتر است.

این مقام محمود نیز در میان مقاماتی چون مقام متقین، صالحین، محسنین و مانند آن از یك برجستگی بیشتری برخوردار است كه خداوند نیز آن را ستوده دانسته است.

برخی ها از این مقام به مقام شفاعتی یاد می كنند كه در یك درجه بالاتر در اوج و تمامیت قرار گرفته و این امكان را به شفاعت دهنده می بخشد تا هر چه می خواهد شفاعت كند تا راضی و خشنود شود. (طه، آیه ۱۳۰؛ اسراء، آیه ۷۹؛ و نیز مجمع البیان، ج۶۶-۵، ص ۶۷۱ و نیز ج۸-۷، ص۵۸)

پیامبر(ص) درباره آثار تهجد و نماز شب می فرماید: نماز شب، موجب رضایت پروردگار، دوستی فرشتگان، سنت پیامبران، نور معرفت، ریشه ایمان، آسایش بدن ها، مایه ناراحتی شیطان، سلاحی بر ضد دشمنان، مایه اجابت دعا، قبولی اعمال و بركت در روزی است. (ارشاد القلوب، ج۱، ص۱۹۱)

امام صادق(ع) نیز در بیان آثار شب زنده داری و نماز شب می فرماید: نماز شب، انسان را خوش سیما، خوش اخلاق و خوشبو می كند و روزی را زیاد و قرض را ادا می نماید و غم و اندوه را از بین می برد و چشم را نورانی می كند. (ثواب الاعمال، ص ۴۲)

شب های قدر، زمان رسیدن به مقام محمود

در میان شب ها، شب های ماه رمضان، در میان شب های ماه رمضان، شب قدر و در میان ساعات آن، سحرگاهان (ذاریات، آیه ۱۸؛ آل عمران، آیه ۱۷) و در میان مساجد، مساجد چهارگانه یعنی مسجدالحرام و مسجدالاقصی، مسجدالنبی(ص) و مسجد كوفه، بهترین زمان و مكان برای تهجد و احیاء و نماز شب است؛ زیرا هر عمل در شب های قدر خود به اندازه عبادت هزار ماه می ارزد و اگر همراه با دیگر كیفیات شود، این ارزش فزونی می یابد. به گونه ای كه انسان می تواند با ادراك شب قدر، ره صد ساله را یك شبه بپیماید و به مقام محمودی كه خداوند وعده داده نایل شود.

امام رضا(ع) درباره ارزش اعمال در ماه رمضان نسبت به دیگر ماه های سال می فرماید: من قرا فی شهر رمضان آیه من كتاب الله كان كمن ختم القرآن فی غیره من الشهور؛ هر كس در ماه رمضان یك آیه از كتاب خدا را قرائت كند مثل این است كه در ماههای دیگر تمام قرآن را بخواند. (بحارالانوار ج۳۹، ص۳۴۶)

از امام صادق(ع) سؤال شد: چگونه شب قدر از هزار ماه بهتر است؟ فرمود: كار نیك در آن شب از كار در هزار ماه كه در آنها شب قدر نباشد بهتر است. (وسائل الشیعه، ج۷ ص۲۵۶، ح۲) در سیره عملی امامان(ع) این معنا بارها روایت شده كه ایشان شب های قدر تا بامدادان به عبادت می پرداختند تا این شب را ادراك كنند.

در سیره عملی امام باقر(ع) آمده كه ایشان در شب بیست و یكم و بیست و سوم ماه رمضان مشغول دعا می شد تا شب به سر آید و آنگاه كه شب به پایان می رسید نماز صبح را می خواند. (وسائل الشیعه، ج۷، ص۲۶۰، ح۴)

بیدار بودن شب قدر و احیای آن با دعا و نماز و قرآن، مورد سفارش پیامبر و اهل بیت آن حضرت بوده است و در میان سه شب، بر شب بیست و سوم تأكید بیشتری داشته اند. چنان كه شخصی به نام جهنی از پیامبر پرسید: منزل ما از مدینه دور است، یك شب را معین كن تا به شهر بیایم. حضرت فرمود: شب بیست و سوم به مدینه داخل شو.

امام صادق(ع) در حالی كه بیمار بودند، خواستند كه شب بیست و سوم ایشان را به مسجد ببرند و حضرت زهرا(س) در این شب، با پاشیدن آب به صورت بچه ها، مانع خواب آنها می شدند. در روایات آمده است كه دهه آخر ماه رمضان، پیامبر بستر خواب خود را جمع می كرد و ده شب را احیا می داشت.

در حدیثی از پیامبر اكرم(ص) می خوانیم كه حضرت موسی(ع) به خدا عرض كرد: خدایا مقام قربت را خواهانم. پاسخ آمد: «قربی لمن استیقظ لیله القدر»، قرب من، در بیداری شب قدر است. عرضه داشت: پروردگارا، رحمتت را خواستارم. پاسخ آمد: «رحمتی لمن رحم المساكین لیله القدر»، رحمت من در ترحم بر مساكین در شب قدر است.

گفت: خدایا، جواز عبور از صراط می خواهم. پاسخ آمد: «ذلك لمن تصدق بصدقه لیله القدر»، رمز عبور از صراط، صدقه در شب قدر است. عرض كرد: خدایا بهشت و نعمت های آن را می طلبم. پاسخ آمد: «ذلك لمن سبح تسبیحه فی لیله القدر»، دستیابی به آن، در گرو تسبیح گفتن در شب قدر است.

عرضه داشت: پروردگارا، خواهان نجات از آتش دوزخم. پاسخ آمد: «ذلك لمن استغفر فی لیله القدر»، رمز نجات از دوزخ، استغفار در شب قدر است.

در پایان گفت: خدایا رضای تو را می طلبم. پاسخ آمد: «رضای لمن صلی ركعتین فی لیله القدر»، كسی مشمول رضای من است كه در شب قدر، نماز بگذارد. (تفسیر نور، قرائتی، سوره قدر)

بنابراین، شب های قدر در میان شب های سال یك استثناست كه درك آن برای همگان بسیار سخت و دشوار است. از این رو خداوند برای تشویق مومنان به اندیشه و درك حقیقت شب قدر خطاب به پیامبرش(ص) می فرماید: توچه دانی شب قدر چیست؟ سپس گوشه ای از ارزش شب قدر را در میان شب های سال بیان می كند و معلوم می دارد كه آن، زمان نگارش تقدیر هر چیزی بر جریده هستی است.

فلسفه نهان بودن شب قدر

به باور بسیاری از مفسران، بدان دلیل شب قدر در میان شب های سال یا ماه و یا در شب های ماه رمضان نهان داشته شده كه مردم كمال طلب و خداجو در تلاش برای عبادت و شب زنده داری و در پرتو آن، تزكیه جان و پاكسازی دل از زنگارهای گناه و كوشش برای آراستگی به ارزش ها و والایی ها به ره آورد ارزنده تر و موفقیت بیشتری برسند و بكوشند تا به امید درك آن شب گرانقدر، شب های بسیاری را با راز و نیاز سپری كنند.

این ظرافت در برنامه های دیگر نیز هست، برای نمونه خدای فرزانه در میان نمازها، «صلاه وسطی و نماز میانه» را نهان داشت تا از همه نمازها مراقبت بیشتر شود. در میان نام های خود، اسم اعظم را نهان داشت و ساعت اجابت دعا را در ساعت ها و خشم خود را در میان همه گناهان و نیز هنگامه فرا رسیدن مرگ را از انسان ها، تا بندگانش به موفقیت بیشتری در تقرب به خدا نایل آیند و از گناهان دوری جویند
.منبع افکار نیوز
دوشنبه 7/5/1392 - 8:20

سیاست‌های کلی نظام در امور ایثارگران

اجتماع > نهادها- سیاست‌های کلی نظام به فلسفه سیاسی حکومت و مسائل مهم و راهبردی اشاره دارد و لذا به امور کلی و هدایتی نظام مربوط می‌شود.

سیاست‌های کلی ترسیم چارچوبی است که قوای سه‌گانه حکومتی در آن مسیر حرکت کنند و از لغزش و خروج از اهداف مورد نظر نظام مصون بمانند.براساس بندهای یک و دو اصل110 قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها از وظایف و اختیارات رهبر است.

سیاست‌های کلی نظام جایگاه ویژه‌ای در ساختار نظام و تصویب قوانین و مقررات آن و انطباق این قوانین و مقررات با مجموعه سیاست‌های ابلاغی دارد. سخنگوی شورای نگهبان در مورخ 91.5.31 در گفت‌وگویی رسانه‌ای چنین گفت: ملاک بررسی مصوبات در شورای نگهبان، موازین شرع مقدس، قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام است، ولی بحث کارشناسی باید در دولت و مجلس انجام گیرد و فرض شورای نگهبان هم این است که این کار کارشناسی در مجلس و دولت انجام می‌شود، مگر اینکه آنقدر مغایرت داشته باشد که طبیعتا شورای نگهبان هم در این شرایط از اختیارات خود استفاده می‌کند و اگر در این زمینه مغایرتی داشته باشد، ایراد می‌گیرد.

پس بنابراین یکی از خط‌کش‌های تنظیم مصوبات مجلس و دولت به غیر از موازین شرعی و اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام است که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ می‌شود.ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران از مسائل مهمی است که سیاست‌های کلی آن از مدت‌ها پیش در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود و پس از جلسات متعدد کارشناسی پیش‌نویس آن به محضر مقام معظم رهبری تقدیم شده بود. ایشان در 89.11.29 سیاست‌های کلی نظام در امور ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران را ابلاغ کردند.

بندهای ابلاغی این سیاست‌ها که به‌عنوان راهنمای دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و نظارتی، خط‌مشی و جهت‌گیری نظام را در بخش مذکور تعیین می‌کند، به شرح زیر است:1- اعتلا، ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار، جهاد، شهادت و تفکر بسیجی در جامعه و نهادینه ساختن آن در اندیشه، باور، منش و رفتار مردم و مسئولان و مقابله با عوامل بازدارنده و تضعیف‌کننده آن.

2- تعظیم و تکریم ایثارگران و پاسداری از منزلت و حق آنان بر مردم و کشور و تبیین نقش برجسته آنان در انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و دفاع مقدس و امنیت ملی.3- بسترسازی، ایجاد و توسعه ظرفیت‌های لازم در رسانه‌ها به‌ویژه صدا و سیما، نظام آموزشی کشور و دستگاه‌های فرهنگی هنری به‌منظور تحقق بندهای یک و دو و ترویج اهداف، آرمان‌ها، وصایا و آثار ایثارگران و ارائه الگوهای جهاد و حماسه و فداکاری و معرفی قهرمانان عرصه جهاد و شهادت به جامعه.

4- حمایت از تولید آثار ارزنده فرهنگی و هنری در جهت اشاعه فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت در جامعه.5- تحقیق، شناسایی و ترویج مستمر عوامل تقویت‌کننده فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت و مشارکت دستگاه‌ها و ارکان نظام و لایه‌های مختلف اجتماعی در اجرای سیاست‌های مربوط به ایثارگران.

6- توانمندسازی فردی و جمعی و اهتمام به پرورش استعدادها و ارتقای سطح علمی، فنی و فرهنگی ایثارگران و فرزندان آنها به‌منظور نقش‌آفرینی فعال و مؤثر در عرصه‌های مختلف و اولویت دادن به استفاده ایثارگران در بخش‌های مدیریتی در شرایط مساوی.
7- اولویت دادن به ایثارگران در سیاستگذاری‌ها، برنامه‌ها، قوانین و آیین‌نامه‌های کشور و نیز در تخصیص و توزیع امکانات و حمایت‌های دولتی و فعالیت‌ها در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور به تناسب ایثار و جهاد در راه آرمان‌های اسلام و اهداف انقلاب اسلامی.

8- شناخت نیازهای واقعی و ارائه خدمات مؤثر به ایثارگران و خانواده‌های آنان در ابعاد مختلف فرهنگی، علمی، آموزشی، اجتماعی، بهداشتی، درمانی، بیمه‌ای، معیشتی، اشتغال، مسکن، حقوقی، اداری، رفاهی و استخدامی با حفظ اصول عزتمندی، عدالت و روحیه خوداتکایی و شئون ایثارگری.

9- مناسب‌سازی بناها و مراکز خدمات عمومی، معابر شهری، مراکز اداری، تفریحی و ورزشی و وسایط نقلیه عمومی با وضعیت جسمی جانبازان و ناتوانان جسمی و حرکتی، منطبق بر معیارهای مطلوب.
10- توسعه مراکز علمی و پژوهشی و ارتقای ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و فناوری‌ها و اهتمام به تأمین تجهیزات و آموزش‌ها و مراقبت‌های لازم برای پیشگیری، درمان و کاهش آسیب‌های فردی و جمعی، ناشی از جنگ و تهدیدات.
11- حمایت قضایی از ایثارگران و خانواده آنها و صیانت و حفاظت از حریم ایثارگری، با ایجاد سازوکارهای مناسب توسط قوه قضاییه.
12- حفظ و ترویج آثار، ارزش‌ها، حماسه‌ها و تجارب انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با ایجاد، توسعه و نگهداری موزه‌ها، یادمان‌ها، نمادها و نشان‌های جهاد، مقاومت و ایثار و پاسداشت قداست و منزلت تربت پاک شهیدان و ساماندهی و نگهداری مناسب آنها به‌صورت مراکز فرهنگی.

حال که سیاست‌های کلی نظام در امور ایثارگران ابلاغ شده است و در هفته دفاع مقدس هستیم، مناسب است که لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که سال‌هاست به‌دلیل بی‌مهری مسئولان در بایگانی‌ها در حال خاک خوردن است به سرانجام برسد.
شایسته است نمایندگان مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام با هماهنگی به انتظار ایثارگران پایان دهند و با همدلی نسبت به اصلاح لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و تصویب آن اقدام کنند.به‌زودی راه‌های برون‌رفت از عدم تصویب لایحه جامع را به اطلاع خواهیم رساند.

http://www.hamshahrionline.ir/details/185677

دوشنبه 19/1/1392 - 12:24

چرا بنیاد مستضعفان به قانون عمل نکرد؟

اجتماع > نهادها- زمانی که حضرت امام خمینی(ره) فرمان تشکیل بنیاد جانبازان را با تغییر نام بنیاد مستضعفان صادر کردند، فرمودند: با اختصاص بهترین امکانات بنیاد مستضعفان به ایجاد تشکیلات جدیدی در این امر مقدس و بزرگ همت گمارید و به تمام امور این حماسه‌سازان و شهیدان زنده انقلاب رسیدگی کامل گردد.

مقام معظم رهبری نیز در انتصاب ریاست وقت بنیاد فرمودند: مطلب عمده آن است که کلیه امکانات و دارایی‌های موجود در این بنیاد را با کوشش و تلاش پیگیر و با دقت وافی مورد بهره‌برداری قرار داده، از عواید آن در درجه اول برای تأمین نیازهای جانبازان عزیز که شهدای زنده انقلاب و یادگارهای ارزنده مقاومت ملت ایران می‌باشند، استفاده نمایید.

با عنایت به این دو فرمان، چرا بنیاد مستضعفان به وظیفه خود درباره جانبازان عمل نکرد؟ اگر امروز جانبازان مطالبات و معوقات انباشته دارند، محصول دوره مدیریت بنیاد مستضعفان است که به بنیاد شهید و امور ایثارگران منتقل شده است. آیا به راستی بنیاد مستضعفان با توجه به اموال، دارایی‌ها و درآمدهای خود، ناتوان از انجام تعهدات جانبازان بود که پس از تجمیع، آن را به بنیاد شهید و امور ایثارگران تحمیل کرد؟

در اینجا ناچاریم به شرایط تجمیع نهادهای ایثارگری و تعهدات قانونی بنیاد مستضعفان بپردازیم و بررسی کنیم که اگر بنیاد به تعهدات قانونی عمل می‌کرد، آیا امروز شاهد مشکلات جانبازان و حتی سایر ایثارگران در زمینه مطالبات و معوقات بودیم؟رؤسا و متولیان نهادهای ایثارگری در تاریخ 81.10.24 گزارشی درباره تجمیع نهادهای ایثارگری در بنیاد شهید به محضر مقام معظم رهبری تقدیم کردند. ایشان در فرمانی در تاریخ 81.11.8 که دارای نکات مهمی بود با تجمیع نهادهای ایثارگری در بنیاد شهید موافقت کردند. نکات مهم و برجسته این فرمان به قرار زیر است:

ایثارگران را ولی‌نعمتان جامعه دانستند.به دغدغه‌های خود نسبت به استیفای حقوق آنان اشاره کردند.مشروط به نهادی باقی‌ماندن این نهاد انقلابی با تجمیع موافقت کردند. این نهاد با هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی حداکثر خدمات ممکن را ارائه دهد.
همه مسئولان شامل رئیس‌جمهور، مجلس شورای اسلامی و تمامی دست‌اندرکاران، همه تلاش خود را در این راه به عمل آورند.
پس از آن شورای‌عالی اداری در دو جلسه مورخ 82.9.12 و 83.2.17 بنابر پیشنهاد مشترک نهادهای متولی امور ایثارگران و موافقت مقام معظم رهبری شیوه‌نامه تجمیع نهادها را در هشت بند تصویب کرد.

در بند 6 و 8 مصوبه شورای‌عالی اداری تعهداتی برای بنیاد مستضعفان پیش‌بینی شد که اهم آن عبارت است از: انتقال تمامی اختیارات، دارایی‌ها، اعتبارات (عمومی و اختصاصی) نهادهای ادغام‌شده، به بنیاد شهید و امور ایثارگران و تامین منابع مالی بنیاد شهید از محل بودجه عمومی دولت، درآمدهای اختصاصی بنیاد مذکور و کمک‌های بنیاد مستضعفان. اما نکته حائز اهمیت تبصره سه‌ ماده12 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 83.2.21 مجلس شورای اسلامی است که بیان می‌دارد:

تمامی دستگاه‌هایی که خانواده معظم شهدا، اسرا، مفقودین، جانبازان، آزادگان و ایثارگران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی را تحت پوشش قرار داده‌اند براساس نامه مورخ81.11.18 مقام معظم رهبری به ریاست جمهوری در یک نهاد ادغام می‌گردد و در صورت تایید مقام معظم رهبری تمامی اموال، دارایی‌ها، مالکیت‌ها و امکانات بنیاد شهید، ستاد رسیدگی به امور آزادگان و 50درصد اموال و دارایی‌ها، مالکیت‌ها و امکانات بنیاد مستضعفان و جانبازان به این نهاد انتقال می‌یابد و منابع ناشی از دارایی‌ها و مالکیت‌های فوق صرفا جهت رسیدگی به امور شهدا و ایثارگران در چارچوب نظام تامین اجتماعی هزینه خواهد شد.

با مروری بر نامه مقام معظم رهبری، مصوبه شورای‌عالی اداری و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ، این سؤال مطرح می‌شود که آیا اهداف مشخص‌شده در مصوبات فوق محقق شده است یا خیر؟ برای شفاف‌شدن موضوع، آماده انتشار دیدگاه‌ها و نظرات مسئولان بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان هستیم.

در راستای تحقق تجمیع نهادهای ایثارگری صورتجلسه‌ای بین مدیران بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان تنظیم شد. برمبنای این صورتجلسه که در ابتدای آن مذکور است، فرمان مقام معظم رهبری، مصوبه شورای‌عالی اداری و تبصره‌سه‌ ماده12 قانون ساختار نظام جامع ملاک عمل قرار گرفت و به موجب این صورتجلسه تمام اموال و دارایی‌ها، بدهی‌ها، تجهیزات، امکانات، ساختار و تشکیلات، نیروی انسانی و تمامی مالکیت‌ها و حقوق با شرایط و مشخصات موجود به بنیاد شهید واگذار شد. براساس بند پنج این صورتجلسه، اجرای این توافقنامه در حکم اجرای فرامین مقام معظم رهبری، قانون ساختار نظام جامع رفاه و مصوبه شورای‌عالی اداری کشور تلقی شد.

بنیاد مستضعفان علاوه بر آنکه نسبت به اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه مبنی بر انتقال 50درصد اموال و دارایی‌ها، مالکیت‌ها و امکانات اقدام نکرد، بلکه با ظرافت و زیرکی در صورتجلسه، بدهی‌های خود را نیز به بنیاد شهید تحمیل کرد. این در حالی‌است که جمع مطالبات و معوقات ایثارگران به یک‌هشتادم 50درصد اموال و دارایی‌هایی که حسب قانون باید منتقل می‌شد، بالغ نمی‌شد؛ لیکن مطالبات ایثارگران همچنان باقی است. حال چرا مسئولان بنیاد شهید پیگیر حقوق قانونی ایثارگران نیستند، خود جای سؤال است. ابهامات و سؤالاتی درباره عدم اجرای تعهدات قانونی درباره تجمیع باقی است که به آنان اشاره خواهیم کرد و از مدیران نهادهای مربوط خواستاریم به آن پاسخ دهند:

الف- چرا مجلس شورای اسلامی بر نحوه اجرای تبصره‌سه ماده12 قانون ساختار نظام رفاه و تأمین اجتماعی نظارت نکرده و تحقق آن را پیگیری نمی‌کند؟
ب - چرا بنیاد شهید و امور ایثارگران پیگیر این حق قانونی ایثارگران نیست؟
ج - چرا بنیاد مستضعفان با اینکه مدعی اجرای قانون رفاه و تامین اجتماعی است و آن را در صورتجلسه ذکر کرده، نسبت به واگذاری 50درصد اموال و دارایی‌ها برای رسیدگی به ایثارگران اقدام نمی‌کند؟
د- بنیاد مستضعفان برابر کدام قانون و مصوبه، بدهی‌های خود را در صورتجلسه به بنیاد شهید تحمیل کرده است؟

http://www.hamshahrionline.ir/details/184235

دوشنبه 19/1/1392 - 12:22

‌قوانین را اجرا کنید

اجتماع > نهادها- رئیس‌جمهور در پاسخ به این سؤال که برنامه‌های دولت دهم برای خدمات‌رسانی به ایثارگران چیست؟

 گفت: قرار است خودمان را فدایشان کنیم یعنی خودمان را در راه ایثارگران ایثار می‌کنیم.اجرای قوانین در هر جامعه‌ای نشانه مدنیت، تحکیم روابط اجتماعی و حاکمیت اراده مردم است. با اجرای قانون آرامش در جامعه حاکم خواهد بود و همه آحاد مردم در برابر حقوق اجتماعی، خود را مساوی می‌بینند و به عبارتی عدالت اجتماعی که محصول قانونگرایی است بر جامعه سایه خواهد انداخت. ایثارگران انتظاری فراتر از قانون ندارند و معتقدند آنچه که با مقدمات فراوان به صورت طرح یا لایحه در مجلس بررسی می‌شود و سپس به تصویب می‌رسد و به قانونی جهت اداره کشور تبدیل می‌شود باید اجرا شود.

ایثارگران آنچه را که قانون شود جزو حقوق قانونی خود می‌دانند و توقعات و انتظاراتی فراقانونی ندارند. حال اگر وقت نهادها،‌دستگاه‌های اجرایی، کارشناسان، هیأت دولت و نمایندگان مجلس برای تصویب قوانینی که ضمانت اجرایی پیدا نمی‌‌کند، تلف شود، آیا این اتلاف سرمایه‌های ملی نیست؟

سرمایه‌هایی که باید در خدمت کشور باشد و برای بهبود وضعیت مردم و کشور تلاش کند، لکن همه تلاش‌ها بی‌نتیجه می‌ماند، تنها نوشته‌ای بر صفحات کاغذی به عنوان قانون تصویب می‌شودو هیچ‌گاه اجرا نمی‌شود. وجود چنین قوانینی فقط سبب انحراف ذهن جامعه نسبت به ایثارگران می‌شود یعنی آش نخورده و دهان سوخته!به تعدادی از قوانین مهمی که در حوزه‌های مختلف ایثارگری وجود دارد و متأسفانه اجرا نمی‌شود یا بسیار ناقص اجرا می‌شود و مشکلات عدیده‌ای برای ایثارگران به وجود آورده است ‌ اشاره می‌کنیم:

الف- حقوق وظیفه
این حقوق به جانبازان و آزادگان ازکارافتاده جزئی تعلق می‌گیرد. البته تنها گروهی از ایثارگران که از این حق قانونی محروم مانده‌اند و همچنان مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرند بسیجیان هستند. با توجه به ماده (6) دستورالعمل نحوه اجرای قانون حالت اشتغال مصوب74.6.19 مقام معظم فرماندهی کل قوا، که پرداخت این حقوق را برعهده بنیاد شهید و امور ایثارگران گذاشته است، لکن همچنان مغایرت موجود در ماده (171) قانون مقررات استخدامی سپاه با ماده (190) این قانون درباره دستگاه محل پرداخت این حقوق، مانع بزرگی برای حقوق وظیفه جانبازان بسیجی ازکارافتاده جزئی شده است. حدود 30‌سال است که این گروه از حقوق خود محروم مانده‌اند و پیگیری‌ها به جایی نرسیده است.

ب- آیین‌نامه درصد جانبازی
به دلیل عدم وجود آیین‌نامه درصد جانبازی از سوی مراجع قانونی، این معضل همواره در تعیین درصد جانبازان وجود داشته و موجبات نارضایتی آنان را فراهم کرده است. برابر تبصره بند‌(ج) ماده (2)‌قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 74.3.31 مقرر شده بود، آیین‌نامه اجرایی درصد جانبازی توسط وزارت دفاع و بنیاد تهیه شود به تصویب هیأت وزیران برسد. این تکلیف قانونی با تأخیر 15‌ساله توسط هیأت وزیران در مورخ89.1.14 به سرانجام رسید، اما تصویب این آیین‌نامه نیز مشکلی را حل نکرد و همچنان با بی‌قانونی در تعیین درصد جانبازان مواجه هستیم.

ج- سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان
بند(ی) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه اشعار می‌دارد: سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارت دفاع، بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد. اکنون در سال دوم برنامه پنجم هستیم، اما خبری از سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان نیست. البته این موضوع مسبوق به سابقه است و در تبصره بند (و) ماده (1) لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که همچنان منتظر عنایت مسئولان می‌باشد، مورد اشاره قرار گرفته است.

د- معیشت و پوشش بیمه‌ای رزمندگان
در بندهای (ح) و (ط) برنامه پنجم توسعه به موضوع معیشت و برقراری مستمری و پوشش بیمه‌ای بسیجیان و رزمندگان معسر اشاره شده است. البته این موضوع چند سالی است در بودجه‌های سنواتی نیز مورد اشاره قرار می‌گیرد، لکن هیچ‌گاه به مرحله اجرا نرسیده است.

ه- درمان ایثارگران شاغل در دستگاه‌های اجرایی
درمان ایثارگران با کمبودهایی تا قبل از تصویب بند (ب) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه و اصلاحیه آن، در حال انجام بود. این درمان با همه کمبودها شرایط یکسانی را برای ایثارگران به وجود آورده بود و تحمل این کمبودها آسان‌تر بود، اما با سپردن درمان ایثارگران شاغل به دستگاه‌های اجرایی محل خدمت آنان و عدم پیش‌بینی تمهیدات لازم برای این انتقال، مشکلات عدیده‌ای برای آنان به وجود آورد، به طوری که اغلب دستگاه‌های اجرایی از انجام تعهدات خود در قبال درمان ایثارگران عاجز و ناتوان هستند.

و- ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
براساس بند (ج) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند که 20 درصد از اعتبارات فرهنگی خود را صرف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت کنند. طبیعی است این اقدام دستگاه‌های اجرایی باید نمود بارزی داشته باشد، لکن عدم اجرای این قانون عملاً این حوزه را تعطیل کرده است.

ز- احراز جانبازی
برابر بند (م) ماده 44 ‌قانون برنامه پنجم توسعه، جانبازانی که گزارش سانحه و مدارک بالینی ندارند، ولی از نظر کمیسیون پزشکی جانبازی آنان مورد تأیید است متناسب با میزان جانبازی تحت پوشش بنیاد قرار می‌گیرند. این قانون به دفعات در قوانین بودجه چند سال اخیر به تصویب رسیده ولی هیچ‌گاه اجرایی نشده است.

ح- سهمیه بنزین جانبازان
بخشی از جانبازان به دلیل شرایط جسمی قادر به استفاده از سامانه حمل و نقل عمومی نیستند و برابر مقررات، قرار بود همه ساله سهمیه سوخت جانبازان به صورت کارت موقت یا درج در کارت‌های دائم آنان اقدام شود، لکن چند سالی است که از تحویل سهمیه سوخت جانبازان به دلایلی ممانعت می‌شود. هیچ‌کدام از مسئولان هم پاسخ روشنی به این خواسته برحق و قانونی جانبازان نمی‌‌دهند. آقای رئیس‌جمهور، اینها نمونه‌هایی از عدم تمکین به قانون توسط دستگاه‌های اجرایی است. البته موارد متعدد دیگری که اجرا نمی‌شود یا ناقص اجرا می‌شود نیز وجود دارد که موجب اطاله کلام می‌شود. شایسته است چنانچه ایثاری قرار است انجام گیرد، آن ایثار اجرای قانون باشد.

http://www.hamshahrionline.ir/details/179331

دوشنبه 19/1/1392 - 12:20

سردار باقرزاده در نامه‌ای به رئیس جمهور

سازمان امور رزمندگان تاسیس شود

جام جم آنلاین: رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در نامه ای به رئیس جمهور خواستار تاسیس سازمان امور رزمندگان شد.

به گزارش ایرنا، سردار سرتیپ میرفیصل باقرزاده گفت: طی نامه‌ای به رئیس جمهور، خواستار تشکیل سازمانی به عنوان "سازمان امور رزمندگان" زیر نظر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح شده‌ایم.

وی افزود: بخش قابل توجهی از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در طول سال های جنگ به دلیل حضور داوطلبانه و مستمر خویش فرصت‌های شغلی و تحصیلی فراوانی را از دست داده اند و پس از جنگ نیز در پیچ و خم های زندگی دچار مشکلاتی شده‌اند.

سردار باقرزاده با اشاره به تکریم مجاهدان راه خدا و پاسداشت منزلت آنان ادامه داد: شایسته است، جهت حفظ کرامت انسانی و احترام به مجاهدان راه خدا و در نظر گرفتن دیگر مقتضیات مادی و معنوی این گروه از رزمندگان، با اولویت نسبت به حل مشکلات معیشتی این عزیزان توجه ویژه ای صورت پذیرد.

وی ابراز امیدواری کرد که این اقدام دولت بتواند علاوه بر تحقق بخشی از اهداف سند چشم انداز و عدالت گستری موجب شود تا توصیه امام (ره) در مورد ضرورت تکریم مجاهدان راه خدا و پاسداشت منزلت آنان نیز محقق گردد.

باقرزاده همچنین از رئیس جمهور تقاضا کرد که با توجه به فرصت های موجود در دولت نهم، دستور ویژه ریاست محترم جمهور برای حل مشکلات رزمندگان یاد شده برگ زرین دیگری بر مجموعه افتخارات دولت خدوم و عدالت خواه اضافه کند.

پنج شنبه 15/1/1392 - 18:25
حسین(ع) دین را زنده کرد اسلام را پاینده کرد
سه شنبه 21/9/1391 - 16:44

بدانكه این ماه ، ماه حُزن اهل بیت علیهم السلام و شیعیان ایشان است و از حضرت امام رضاعلیه السلام روایت است كه چون ماه محرّم داخل مى شد پدرم را كسى خندان نمى دید و اندوه و حُزن پیوسته بر او غالب مى شد تا روز دهم چون روز عاشورا مى شد آن روز، روز مصیبت و حزن و گریه او بود و مى فرمود امروز روزى است كه حسین علیه السلام شهید شده است .

اعمال شب و روز اول محرم

شب اوّل سیّد در اقبال براى این شب چند نماز ذكر فرموده :

اوّل : صد ركعت در هر ركعت حمد و توحید بخواند .

دوّم : دو ركعت در ركعت اوّل حمد و انعام و در دوّم حمد و یَّس .

سوّم : دو ركعت در هر ركعت حمد و یازده قُل هُوَاللّهُ اَحَدٌ در روایت است از حضرت رسول صَلَّى اللَّهِ عَلِیهِ وَاله كه هر كه در این شب این دو ركعت نماز را بجا آورد و صبحش را كه اوّل سال است روزه بدارد مثل كسى است كه تمام سال را مُداومت به خیر كرده و در آن سال محفوظ باشد و اگر بمیرد به بهشت برود .

re218 اعمال شب و روز اول محرم

پنج شنبه 25/8/1391 - 17:30
b_350_350_16777215_00___images_stories_razmandegan.jpg
متأسفانه مجلس در طول دوره های قانونگذاری به یکباره تمام زحمات و تلاش ها و کوشش های بسیجیان جان بر کف را نا دیده گرفته و علی رغم وصیت صریح امام راحل، به فراموشی سپرده شدند و عملاً مورد بی مهری قرار گرفتند. هیچ نهادی مسئولیت حل مشکلات و گرفتاری آنها را نپذیرفت. حتی در تعریف ایثارگری در بعضی از قوانین از شمول ایثارگر خارجش کردید
نصرت ا.. قلندری
کشورها در طول تاریخ خویش جنگ های گوناگونی را تجربه کرده اند ، دلیل این جنگ ها زیاد خواهی کشورهای زورگو و قدرتمند است. لذا تمام دولتها و ملت ها همیشه برای رزمندگان و جنگجویانی که در راه استقلال ، آزادی ، امنیت و آرامش سرزمینشان جانفشانی کرده اند . ارزش و احترام فوق العاده ای قائلند و برای پاسداشت ایثار و از خودگذشتگی آنها ، در مراجع قانونی کشور تسهیلات ویژه ای (مادی و معنوی ) تصویب و مورد اجرا گذاشته اند تا علاوه بر جبران عقب ماندگی آنها ، رزمندگان و جنگجویان را سرمشق و الگوی نسلهای آینده قرار دهند و در نسلهای بعدی این آمادگی را ایجاد نمایند تا در مقابل هرگونه تهدید و تعرض به کشورشان بی تفاوت نباشند، بلکه شجاع و جسور مثل گذشتگان و اسلاف خویش از ناموس مملکت دفاع نمایند .
البته از نظر اسلام مجاهدین از جنگجویان غیر اسلامی از فضیلت های برتری برخوردارند زیرا خداوند در قرآن کریم به مجاهدین اسلام که در راه خدا جهاد نمایند : «وعده بهشت و پاداشت عظیم می دهد» و امام علی (ع) خطاب به رزمندگانش می فرمایند : «علی » ضامن شما و گروگان رستگاری و سعادت شما خواهد بود .
برکسی پوشیده نیست که در طول 8 سال جهاد فی سبیل اله رزمندگان بسیجی با شجاعت ،شهامت ، ایثار، فداکاری و شهادت طلبی از سرزمین ایران اسلامی دفاع کردند و در مقابل توپ ، تانک ، بمب ، موشک و سایر ادوات مرگبار که استکبار جهانی در اختیار دشمنان انقلاب اسلامی قرار می داد . تحت زعامت خمینی کبیر (ره) بارشادتی وصف ناپذیر ایستادگی نمودند و در برابر حوادث سهمگین جبهه ها ماند کوهی پولادین و استوار مقاومت نمودند ، با سرهای نترس دشمن را خوار و زبون کردند و خواب را از چشمان دشمن عفلقی ربودند و در برابر حیرت جهانیان او را به زانو در آوردند و دشمن را با خفت تمام از شهرها و روستاها بیرون انداختند. در این راستا خمینی کبیر (ره) فرمودند : «حقیقتاً اگر بخواهیم مصداق کاملی از ایثار و خلوص و فداکاری و عشق به ذات مقدس حق و اسلام را ارائه دهیم چه کسی سزاوار تر از بسیجیان خواهد بود . »
با این اوصاف جنگ هشت ساله با حوادث تلخ و شیرین به پایان رسید اما برای رزمندگان هنوز جنگ تداوم دارد چراکه از جنگ آسیب های فراوان دیده اند . البته آسیب ها به دو دسته تقسیم می شوند. یکی آسیب های آشکارکه رزمنده مورد اثبات تیر و ترکش... قرار گرفتند و به بیمارستان منتقل می شد و در نتیجه برایش مدرک بالینی و بعد هم صورت سانحه همزمان صادر می گردد. دسته دیگر از آسیب ها، آسیب های پنهان بوده اند. متأسفانه به این آسیب های وارده به بسیجیان اصلاً توجه لازم ننموده اند. همانطوریکه می دانید اکثر رزمندگان بسیجی را جوانان و نوجوانان غیوری تشکیل می داد که از نیروی فوق العاده بدنی برای مقابله با دشمن در هر شرایطی برخوردار بودند. به این دلیل رزمندگان در اقلیم ها و شرایط متفاوت جبهه از گرمای خوزستان تا سرمای کردستان، از نقل و انتقال بسیجیان در جبهه با وسایل نقلیه باری تا راهپیمایی های طولانی در مناطق عملیاتی، از شب حمله تا صبح پاتک، از ساختن سنگر (با گونی وتراورس) تا کندن کانال (با بیل و کلنگ در حالت نشته )، از تعقیب دشمن در جبهه تا پاکسازی کردستان از ضد انقلاب، از عبور از مناطق آلوده شیمیایی تا قرار گرفتن و عبور از زیر آتش تهیه دشمن، از افتادن در معاصره تا گرفتار شدن در کمین دشمن... در همه ی این حالات به حمل تجهیزات انفرادی از قبیل اسلحه (کلانش، آر پی چی، تیربار...)، بند حمایل، کوله پشتی، نارنجک، ماسک، بادگیر، مقدار زیاد گلوله، کلاه آهنی، بی سیم، خشاب، دوربین، قطب نما، مقدار کمی غذا، قمقمه ای آب و کمک های اولیه نیاز بود.
که به کتف و گردن و زانوها و در یک کلام به تمام مفصل ها فشار سنگینی وارد می نمود. و تحمل گرسنگی و تشنگی در آن شرایط فشاری مضاعف بر پیکر بسیجیان بود با این اوضاع و احوال سخت و دشوار رزمندگان فقط رضای خدا و سربلندی ایران اسلامی را طلب می کردند.
بی شک صبر و شکیبایی در برابر همه این مشکلات تنها با ایمان راسخ به خدای یگانه و نیروی جوانی دست یافتنی بود. حضرت علی (ع) در نهج البلاغه آن وضعیت را به زیبایی هر چه تمام تر چنین بیان می فرمایند: «تشنه بودیم، گرسنه بودیم، برهنه بودیم، پیاده بودیم و راه ما دور و پای ماخسته بود؛ زخم داشتیم و خون ما اندک و بار ما سنگین بود، معمذا می رفتیم؛ می تاختیم و پیش می تاختیم و با پیکر نیمه جان خود همچنان تشنه و گرسنه مانند بلای آسمانی بر سر دشمن فرود می آمدیم.»
با این وصف آثار آن فشارها و شرایط سخت و دشوار جبهه ها به مرور زمان سبب ایجاد بیماریهای گوناگون نظیر بیماریهای گوارشی، سینوزیت، آتروز، مجاری ادراری، اعصاب و روان، ریه و سردردهای مزمن در بین بسیجیان گردید. در صورتیکه رزمندگان برای این آسیب ها نه صورت سانحه دارند و نه پرونده بالینی، لازم به توضیح است اگر رزمنده ای در جبهه دچار بیماری می شد به بهداری خط مقدم که نیروهای آن آموزش مختصری دیده بودند، مراجعه می نمودند، آنها هم مشتی قرص مسکن به او میدادند اگر دردش حاد می شد به ارژانس مادر که در پشت خط قرار داشت منتقل می شد آن هم با ماشین های گذری رزمنده بیمار به ارژانس منتقل می گردید. آنجا هم با قرص و آمپول قوی درد او را آرام می کردند بدون اینکه اقدام درمانی لازم و مؤثری صورت بگیرد به خط بر می گشت. بسیجیان هیچ گاه به این وضعیت اعتراض خرده نمی گرفتند بلکه فوراً با عشق و علاقه به مواضع خود باز می گشتند و با اخلاص عجیبی ناراحتی خود را پنهان می نمودند. به یاد دارم زمستان بود زیر بارش برف چادر زده بودیم، برای عملیات در کردستان عراق آماده می شدیم. جهت ایجاد آمادگی بدنی روزانه با تجهیزات کامل در تپه ها و کوههای اطراف سد بوکان به راهپیمایی می رفتیم. و گاهاً تا 37 کیلومتر راه طی می کردیم در آن شرایط یکی از رزمنده ها دچار عفونت ادراری شده بود برای اینکه از عملیات خط نخورده با آنکه دکتر 14 آمپول و تعدادی زیادی قرص برایش تجویز کرده بود هر روزپابه پای بقیه می آمد و در بین راه داروهایش را مصرف می کرد.
آری در نتیجه تمام آن فداکاریهای ریز و درشت بسیجیان بود که رهبر کبیر انقلاب اسلامی فرمودند: من همواره به خلوص و صفای بسیجیان غبطه می خورم و از خدا می خواهم تا با بسیجیانم محشور گردم و خطاب به مسئولین نظام فرمودند: « می دانم اگر مسئولین نظام از شما (بسیجیان) غافل شوند، به آتش دوزخ الهی خواهند سوخت.»
برای درک بیشتر ارزش دلاوران عرصه جهاد و شهادت باز باید سری به نهج البلاغه زد، آنجائیکه سربازان معاویه پس از جنگ صفین گاه و بیگاه به شهرهای مرزی عراق حمله می کردند و از هیچ جنایتی فرو گذار نبودند. ولی برای دفع این تجاوزات از سوی نیروهای امیرالمؤمنین (ع) هیچ پاسخ قاطعی انجام نمی گرفت این موضوع بر امام علی(ع) گران آمد در مسجد کوفه برابر سرداران و اشراف عراق چنین فرمودند: «من شب وروز شما رابه جهاد و مبارزه دعوت می کنم و پیوسته نغمه جانبازی و فداکاری را در گوش های سنگین شما می نوازم،ولی افسوس دم گرم من در آهن سرد شما اثر نمی کنم.باید بگویم: ذلیل ترین اقوام جهان مردمی هستند که کوچه های شهرتان میدان تاخت و تاز بیگانگان قرار گیرد.» و در فرازهای دیگر این خطبه می فرمایند:«در زمستان از سرما می نالید و در تابستان ازگرمی هوا شکایت می کنید.الهی دلهای شما کانون آتش گردد، چنان که قلب مرا دریای خون نموده اید من شما را نمی بخشم، زیرا مقام رزمندگی مرا در خارج لکه دار وننگین کرده ایداز فرمان من سرباز زده اید و همه جا سرشکسته و مغلوب بازگشته اید.» اما بسیجیان با یک اشاره ی امام راحل که فرمودند:« جوانان جبهه ها را گرم نگه دارید.» نیروهای داوطلب سیل آسا به سوی جبهه ها هجوم می آوردند. حتی نوجوانان با دست کاری شناسنامه خویش عازم جبهه های نبرد می شدند ودر پایان جنگ رهبر انقلاب فرمودند: «چه در زمان جنگ چه در زمان صلح،چه امروز چه فردا،که خدا این امتیاز را به آنان عنایت فرموده است صرف امتیاز لفظی وعرفی کفایت نمی کند که باید هم در متن قانون و مقررات و هم در متن عمل و عقیده و روش ومنش جامعه پیاده شودمصلحت زجر کشیده ها و جبهه رفته ها و شهید و اسیر و مفقود و مجروح داده ها و در یک کلام مصلحت پابرهنه و گود نشین ها و مستضعفین بر مصلحت قاعدین در منازل و مناسک و متمکین و مرفهین گریزان از جبهه و جهاد و تقوی ونظام اسلامی مقدم باشد و نسل به نسل و سینه به سینه شرافت و اعتبار پیشتازان این نهضت مقدس وجنگ فقر و غنا محفوظ بماند.»
در این راستا در نهج البلاغه آمده که امام علی (ع) خطاب به یکی از پیروان نزدیکش بنام عبدالله ابن رمعه چنین می فرمایند:«آنچه در دست ما از درهم و دینار بینی،سیم زر است که حاصل شمشیر جنگجویان دلاور اسلام است در دولت ما کسی را نابرده رنج گنج میسرنگردد،و تو را هم اگر امید گنج است،از رنج رزمندگی و سلحشوری گریزی نیست.تا شمشیر بر کمر نبندی،دوش به دوش مردان جنگ آوربا دشمن نبرد نکنی پشیزی از خزانه نخواهی برد و تا رنج نبری گنج نخواهی دید.»
لیکن جنگ آوران جبهه ها بعد از جنگ ، که به مرور زمان قوه جوانی شان تحلیل می رفت.آثار و علائم فشارها و آسیب های پنهان یکی پس از دیگری در کالبدشان ظاهر می شد و ضعف بدنی و ناتوانی جسمی بر آنان تسلط می یافت.هزینه های سنگین درمان بر زندگی آنان سایه افکند.عدم توانایی کار و نداشتن درآمدکافی،معیشت و زندگی آنان را با بحران مواجه ساخت.هر روز با شرمندگی بیشتر به سیمای همسر و فرزندانشان خیره می شوند.در این اوضاع اسفناک حتی بعضی تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار گرفتند.
از این رو برای درک بهتر مطلب به چند مورد از آسیب های پنهان بشرح زیر اشاره می نماییم.
1-بیماری آرتروز: بر اثر ضربه وکار سنگین به مرور زمان ایجاد میشود و معمولاً می گویند از سن 45 سال به بالا خود را نشان می دهد.راهپیمایی های طولانی با تجهیزات کامل در جبهه ها،کندن کانال،ساختن سنگر موج انفجار نقل و انتقال رزمندگان در جبهه با وسایل نقلیه باری با سرعت زیاد در جاده های خاکی و زیر آتش دشمن و....خیلی از رزمندگان را به این بیماری مبتلا کرد که در توانایی کاری و انجام امورات زندگی و حتی راه رفتن آنان را با اخلال مواجه کرد و درد های مفصلی شدید به آنها تحمیل نمود.
2-بیماری های گوارشی: اثرات زیان بار تحمیل و تحمل تشنگی و گرسنگی و همچنین آب و غذای نا مناسب و عوامل دیگر باعث بروز بیماریهای گوارشی در بین رزمندگان بسیجی پس از جنگ گردید تعدادی در سن جوانی بر اثر سرطان های گوناگون بی صدا خاموش شدند و به دوستان شهیدشان پیوستند بدون اینکه مرجعی بررسی کند ریشه این بیماری ها از کجاست و خیلی های دیگر سالهاست از این بیماری ها رنج می برند.
3-بیماری سینوزیت: نقل و انتقال بسیجیان در جبهه با وسایل نقلیه باری اعم از کمپرسی،کامیون و لندکروز و استفاده از موتور سیکلت برای انجام ماموریت ها الخصوص در سرمای زمستان یا هوای سرد زیر صفر درجه کردستان و یا به قول بچه ها سرمای استخوان سوز زمستان بیابانهای خوزستان آن هم با امکانات محدود آسیب های جبران ناپذیری به بسیجیان وارد کرد مثل سردرد های مزمن ،بیماری سینوزیت،عفونت ادراری و...به یاد دارم در ارتفاعات منطقه عمومی ماووت عراق بودیم در آنجا5/1متر برف باریده بود.بیش از 45 دقیقه نگهبانی موجب منجمد شدن بدن می گردید.دست به اسلحه می چسبید و باز نمی شد،آب برف می خوردیم،راههای ارتباطی بسته بود ،با کمبود شدید غذا مواجهه بودیم ،برای استحمام هیچ گونه امکاناتی نداشتیم شب های زیاد بر ما می گذشت که برف درب ورودی سنگرخواب را کاملا می پوشاند، با کمبود هوا چراغ ها خاموش می شد احساس خفگی ازخواب بیدارمان می کرد.در تاریکی و ظلمات کبریت می زدیم به علت کمبود هوا فورا خاموش می شد، از طریق بی سیم با بیرون تماس می گرفتیبم با تلاش خودمان و نیرو های کمکی درب مسدود شده را باز می کردیم.
4-بیماری ریوی: عبور از مناطق شیمیایی شده سهواً یا به حکم ضرورت (در حالی که هنوز کاملا پاکسازی نشده بود)قرار گرفتن در زیر آتش تهیه سنگین دشمن،استشمام دود وغبار ناشی از انفجارات پی در پی دشمن،سینه پهلو های مکررو... به ریه بچه ها رزمنده آسیب های جدی وارد می کرد.
5-بیماری های مجاری ادراری : تعداد زیادی از رزمندگان بسیجی به دلایل فوق دچار ناراحتی های کلیوی و مثانه شدندکه برخی یک کلیه و حتی شنیده ام بعضا هر دو کلیه خود را از دست داده اند و دیالیز شده اند علت این آسیب نارسایی کلیه و سنگ کلیه بوده است.عوامل مهم این بیماری عفونت ادراری و قرار گرفتن در گرمای زیاد و فعالیت زیاد همراه با تحمل تشنگی و از دست دادن آب مورد نیاز بدن است که علاوه بر سنگ کلیه و مثانه آسیب های دیگری به کلیه ها وارد می کند. البته کار کرد کلیه ها طوریست که در خیلی از مواقع تا زمانی از کار بیفتد درد و علائمی دال بر نارحتی ایجاد نمی کند و در بعضی مواقع با کوچک ترین مشکلی درد وحشتناکی را بروز می دهد. منشاء سنگ کلیه را آب و هوا،غذا،رژیم دارویی،عفونت ادراری،وراثت وفعالیت زیاد و مصرف نکردن آب کافی می دانند.الف)آب وهوا،غذا،عفونت ادراری و کمبود آب از عهده رزمنده خارج بوده است ب)فعالیت زیاد لازمه ی کار رزمنده است ج)از نظر وراثتی باید یکی از اعضای خانواده سابقه چنین بیماری داشته باشند د)رزمنده ای که رژیم دارویی آنچنانی باشد به درد خط مقدم نمی خورد ه)خیلی از رزمندگان در زمان جنگ دچار چنین بیماری شدند ولی بعد از جنگ دیگر نه دچار عفونت ادراری شدند و نه سنگ کلیه در حالی که بعضی کلیه هایشان بلافاصله بعد از جنگ تخلیه گردید یا آسیب جدی دید.ی)حتی اگر وراثتی هم باشد چون شرایط جنگ موجب تجدید بیماری می گردید، باز رزمنده به فداکاری مضاعفی دست زده و خود را در معرض خطر انداخته باید رسیدگی شود.
6- بیماری های اعصاب و روان: منشاء اصلی آن موج انفجار و دیگر حوادث وحشتناک و دلخراش بود که برای رزمنده اتفاق می افتاد و در پایان جنگ مشخص بود خیلی از بسیجیان دچار این بیماری شده اند الخصوص آنهایکه بیش از 40ماه در جبهه نیروی عملیاتی بودند متأسفانه به دلیل اینکه کلمه موجی در بین جامعه واژه ای بسیار بدی تعبیر می شد خیلی از بسیجیان این بیماری را در وجود خود کتمان می کردند و یا آگاهی از علت آن را نداشتند. خیلی موردی به دکترهای عمومی و متخصص مراجعه می کردند، خیلی داروی گیاهی مصرف می نمودند. خلاصه در یک کلام خود درمانی می کردند. در صورتی که اطلاعات لازم برای مقابله با این بیماری را نداشتند در نتیجه اکنون با مشکلات حادتری روبرو هستند.
یکی از همرزمان دچار این بیماری شده بود و به روی خودش نمی آورد، گفتم چرا به پزشک مراجعه نمی کنی گفت فلانی را می شناسی(رزمنده موجی بود) گفتم بله گفت...؟
متأسفانه مجلس در طول دوره های قانونگذاری بسیجیان جان بر کف را که از کوههای آتشین و دریاهای مواج باکی نداشتند و سنگینی حوادث کوچکترین خللی در اراده پولادین آنها وارد نمی کرد و همواره با تمام اعضاء و اندام شان در منتهای فعالیت در عملیاتها پیش می تاختند و به درستی حراست و پاسداری از ناموس دین را در گروه توفیق خود در جنگ می دانستند. به یکباره تمام زحمات و تلاش ها و کوشش های آنها نا دیده گرفته شده و علی رغم وصیت صریح امام راحل به فراموشی سپرده شدند و عملاً مورد بی مهری قرار گرفتند. هیچ نهادی مسئولیت حل مشکلات و گرفتاری آنها را نپذیرفت. حتی در تعریف ایثارگری در بعضی از قوانین از شمول ایثارگر خارجش کردید. در صورتیکه امام علی(ع) به فرماندار وقت مصر محمد بن ابوبکر می فرماید: «تو هر که باشی باید بدانی رزمنده در چشم من بسیار عزیز و محترم است.»
به مالک اشتر می فرماید: «ای افسر تو اگر براه حفظ شرافت رزمندگان جان ببازی سزاوار است» اما آیا افسران عالی رتبه سپاه نظیر محسن رضایی، صفوی، شمخانی و دیگران تلاشی برای احقاق رزمندگان بسیجی انجام دادند؟! رنج هایی که آنها متحمل شدند به دولت و مجلس منعکس نموده اند؟! تا برای آنان چاره اندیشی کنند؟ اما اگر کاندیدا شوند انتظار دارند همه بسیجیان جلوی ستادهایشان صف بکشند.
الا ای نمایندگان شریف ایران
امام علی(ع) به مالک اشتر می فرمایند: «رزمنده یعنی ستونی که کاخ استقلال و عظمت مملکت بر دوش او استوار و پابر جاست.» و در فرازی دیگر از نهج البلاغه می فرماید: «رزمنده را آنچنان بی نیاز و چشم دل سیر نگاهدار که گوهر را با خاک فرق ننهد و ثروت جهان در نظرش خاشاکی ناچیز جلوه نماید.»
در جمع سپاهانش می فرمایند: «همه رزمنده ایم و همگان از یک ناموس دفاع می کنیم و به جانب یک هدف پیش می رویم.» و در آخر می فرمایند: «هیچ کس بر دیگری برتری ندارد.»
راستی تا به حال فکرکرده اید که شما شیعه مرتضی علی(ع) هستید. چرا در تدوین قوانین و مقررات و اجرای آن در بین ایثارگران تفاوت فاحشی قائل شده اید و عدالت را رعایت نکرده اید و دستورات آن امام همام را نادیده گرفته اید. برای نمونه به چند مورد اشاره می نمایم.
1- چرا رزمندگان بسیجی که سالهای متمادی در خطوط مقدم جبهه جانفشانی نموده اند را با امتیازات ناچیز مثل سهمیه کنکور ، کسر خدمت ، بیمه رزمندگان بیکار ، تاثیر ناچیزی در حقوق کارمندان ادارات ... بسنده کرده اند؟!
2- چرا مدت حضور در جبهه رزمندگان بسیجی در درصد جانبازی تاثیرندارد . اما هم اسارت آزادگان عزیز در تعیین درصد تاثیر گذارده است و هم فرزندان معزز شهدا از حقوق و مزایای جانبازی 50 درصد برخوردار شدند؟!
3- چرا برای بیماری بسیجیان که در جبهه حادث گردیده مثل آرتروز ، ریوی ،کلیوی ،اعصاب روان و.... هیچ ترتیبی اتخاذ نگردید . اما بیماری آزادگان عزیز جزء مجروحیت شان اعمال گردید؟!
4- چرا برای رزمندگان بسیجی با سابقه طولانی در جنگ هیچ گونه حقوق بابت ایثارگری منظور نگردیده. و به همسران جانبازان زیر 50 درصد هیچ توجهی نشده که بار مسئولیت زندگی جانباز را داوطلبانه به دوش می کشند اما همسر شهدای عزیز حتی اگر ازدواج مجدد کرده اند و یا حتی اگر خانمی در حیات شهید عزیز نامزد اوبوده از حقوق و مزایای لازم برخوردار است؟!
5- چرا در تصویب قوانین ارائه خدمت به جانبازان 50 درصد با 25 تا 45 درصد تفاوت زیادی قائل شده اند مثل حق پرستاری ، حق مسکن ، حق خودرو ، امتیازات ویژه به فرزندان و.... در صورتیکه جانبازان 50 درصد به بالا داریم در بمباران مجروح شده . جانباز 50 درصد به بالا داریم غیر نظامی بوده و بعد از جنگ در مرز عراق روی مین رفته ، جانباز 50 درصد به بالا داریم 45 الی 90 روز بیشتر در جبهه نبوده دچار ضایعه شده اما جانبازان 25 تا45 درصد داریم 50 ماه حتی بیشتر در جبهه نیروی عملیاتی بوده و علاوه بر تیر ترکش از آسیب های پنهان نیز در امان نبوده شایسته است ! از امتیاز پایین تری برخوردار باشند؟
1- چرا بین جانبازان و آزادگان سرباز ارتش و سپاه تفاوت قائلند به یکی حقوق ایثارگری می دهند و دیگری بی بهره است؟!
2- چرا به جانبازان و آزادگان بسیجی که از امتیاز داوطلبی برخوردارند حقوق ایثارگری پرداخت نمی شود؟!
3- چرا به آزادگان ارتش حقوق ایثارگری تعلق می گیرد اما به بسیجیانی که همپای دوران اسارت آنها در جبهه ها نیروی عملیاتی بوده اند و دوران سختی را گذرانده اند حقوق ایثارگری تعلق نمی گیرد؟!
4- چرا در برنامه دیدار مسئولین با ایثارگران دیدار با رزمندگان بسیجی در دستور کار قرار ندارد تا مسئولین از درد و رنجی که این قشر مظلوم با آن دست و پنجه نرم می کنند ، آشنا شوند . در صورتیکه بار جنگ تا آخرین روز آن بردوش آنان قرار داشت؟!
1- چرا کارمندان جانباز شاغل در بنیاد شهید هم حقوق حالت اشتغال دریافت می دارند ولی بقیه کارمندان جانباز از حقوق حالت اشتغال محرومند؟!
2- چرا به جانبازان شاغل در بخش خصوصی که از درامد بیشتری برخوردارند حقوق اشتغال پرداخت میشود ولی به جانبازان شاغل در دستگاه های اداری پرداخت نمی شود؟!
مسلماً هر آنچه امتیاز برای اقشار مختلف ایثارگران که از آنان نام بردیم در نظر گرفته اند حق شان است و باید از خدمات بیشتر و بهتری برخودار گردند .ولی سزاوار نیست بسیجیان رزمنده که سالهای متمادی خاک جبهه خورده اند و بوی باروت و تی ان تی استشمام نموده اند و با حضوری بالای 40ماه از تحصیل و امور معیشتی عقب مانده اند و خسارت های غیر قابل جبران دیده اند به سادگی حذف شوند؟ سوال این است آیا کسی که بالای 40 ماه نیروی عملیاتی بوده و در عملیاتهای مختلف شرکت داشته امکان دارد آسیب ندیده باشد؟ یقیناً خیر
آیا با قوانین پراکنده و جداگانه قشرهای ایثارگران را به جان هم انداختن عمل ثوابی است؟
آیا به یک قشر امتیاز دادن و به قشر دیگر که زحمات بیشتری متحمل شدن بی توجهی کردن خلاف اهداف نظام مقدس اسلامی نیست؟
آیا درست است کشورهای لائیک برای جنگجویان خود آن همه تسهیلات در نظر بگیرد اما مجاهدین بسیجی به فراموشی سپرده شوند . در صورتیکه در کشور اسلامی ما بر اساس قرآن ، کلام معصوم (ع) ، توصیه بنیانگذار جمهوری اسلامی (ره) و رهنمود های مقام معظم رهبری حضرت آیت اله العظمعی خامنه ای مدظله العالی که دستور داده اند به امورات مجاهدین و رزمندگان رسیدگی ویژه شود و آنان را از امتیازاتی که خداوند به آنان اعطا کرده برخوردار نمایند . آیا این بی توجهی خلاف شرع مقدس اسلام نیست؟
پس از خدا بترسید قطعا بسیجیان با سکوت خود مسئولین را به خدا واگذارکرده اند و این حق ناس برگردن شماست تا به عنوان نمایندگان ملت آن را مطالبه کنید وبا وضع قوانین صریح حق آنان را ادا کنید مطمئن باشید فردای قیامت باید پاسخگوی آنان باشید .
اما موضوعی دیگر که نمی توان به آن اشاره نکرد اوضاع امروز منطقه و جهان است اگر آمریکا و ازنابش به خیلی از کشورهای دنیا چنگ و دندان نشان می دهند و بعضی ها را مورد حمله نظامی قرار می دهند و بعضی را رسما اشغال می کنند ولی علی رغم حضور در غرب و شرق و شمال و جنوب کشور ما، جرأت تعرض به سرزمین ما را ندارد به خاطر حماسه های 8 سال دفاع مقدس است که نظام اسلامی و کشور را بیمه کرده اند و ترس از ولی فقهی زمان حضرت آیت اله العظمی خامنه ای مدظله العالی است که با درایت و تدبیر لازم هدایت جامعه را برعهده دارند و هم مردمی که با تمام وجود از رهبرشان تبعیت می کنند .پس نتیجه میگیریم عامل باز دارنده دشمن مثلث مردم ، رهبری ، و حماسه سازان 8 سال دفاع مقدس است.
آیا بی توجهی به مجاهدین بسیجی آن امنیتی را که رزمندگان جان برکف ایجاد کرده اند آسیب نخواهد دید . مثلا وقتی فرزند ، همسر ، برادر، خویشاوندان و دوستان و همسایگان رزمنده از نزدیک شاهد فداکاری و خلوص نیت بسیجیان جنگ بوده اند و امروز شاهد فقر و گرفتاری و بی توجهی به آنان هستند که به دلیل دلاوری و از خوگذشتگی دچار چنین سرنوشتی شده اند و مراجع قانونی و ارگانهای اعزام کننده قدمی برای رهایی آنها از این وضعیت بر نمی دارند . اگر خدایی نخواسته جنگی دیگر برکشور تحمیل شود از مردمی که عاقبت ایثار و فداکاری بسیجیان را دیده اند چه انتظاری می توانیم داشته باشیم؟ آیا چنین می خواهیم الگو و سرمشق برای نسلهای آینده بسازیم؟ این بی توجهی خلاف فتوای امام ره است که فرمودند : «حفظ نظام از نماز هم واجب تر است.» بنابراین ضرورت دارد به صورت ویژه در غالب یک پروتکل
1- ایثارگری تجمیع شود، مثلاً آزادگان و بسیجیانی که نیروی عملیاتی بودنده اند اگر زیر 25 درصد هستند جانباز 25 درصد و یا اگر جانباز زیر 50 درصد هستند، جانباز 50 درصد شناخته شوند.
2- آسیب های پنهان یا همان بیماری هایی که در جبهه رزمندگان بسیجی به آن دچار شده اند به جد مورد توجه قرار گیرد و در درصد جانبازیشان تأثیر داده شود.
3- حضور در خط مقدم و گردان های عملیاتی برابر امتیاز دوران اسارت آزادگان قرار گیرد.
4- به همسران و فرزندان جانبازان و بسیجیان با سابقه ی بالا توجه ویژه شود.
تا هم از بی عدالتی جلوگیری کنید ، هم تضعیف بسیج و بسیجیان را خنثی کنید ، هم امنیت ملی را بالا ببرید ، هم روحیه جهادی و سلحشوری در نسلهای آینده را تقویت کنید و هم چشم طمع دشمنان به این آب و خاک را کور کنید .منبع سایت مستقل خبری جانباز نیوز
يکشنبه 16/7/1391 - 16:22

بخاطر تعلل مسئولان اقتصادی ما، نرخ ارز ایران در دوبی تعیین می شود. ارز باید به نرخ ۱۶۰۰ تومان برگردد. دولت نه بلد است نه مشورت می كند و نه نصیحت خبرگان اقتصادی را می پذیرد
 
اسدالله عسگر اولادی با حضور در برنامه پایش شبكه یك سیما بطور بی سابقه و صریحی، از سیاستهای اشتباه اقتصادی دولت انتقاد كرد و سیاستهای اشتباه دولت را عامل افزایش قیمت ارز معرفی كرد.
 
هیچ‌کدام از اعضای اقتصادی دولت نمی توانند در زمینه صادرات موفق باشند

اسدالله عسگراولادی، درباره كفایت و لیاقت تیم اقتصادی دولت گفت: متأسفانه هیچ‌کدام از این مسئولان اقتصادی نمی توانند حتی یك كانتینر كالا صادر كنند. اگر فردی می‌خواهد در زمینه صادرات موفق عمل کند باید گمرک رفته باشد ، با استاندارد و بهداشت و غیره آشنا باشد و مهم‌تر اینکه به بازارهای دنیا و بسته بندی محصولات صادراتی باید اشرافیت کامل داشته باشند . صادرات تحصیلات آکادمیک نمی‌خواهد بلکه تجربه می‌خواهد و متأسفانه دولت‌مردان اصلاً خود را مورد نیاز به مشورت نمی‌بینند .
 
میز، بعضی از مسئولین را گرفته است


عسگر اولادی در ادامه برنامه گفت : وقتی من چیزی به مسئولین دولتی می‌گویم می‌فهمند که چه می‌گویم و این حرفی که می‌زنم قابلیت اجرایی دارد ولی متأسفانه بعضی وقت‌ها میز آدم را می‌گیرد . من همیشه گفتم آقایان مسئول این میز عاریه و امانت است با عاریتی، عاریت باید زیست . نه اینکه حالا شخصی صاحب میز شده و فکر کند تا آخر آن مسند و مقام مال اوست ، هیچ میزی ، حتی میز تجارت من ابدی نیست .
 
مسئولین اقتصادی نمره ندارند


رئیس اتاق بازرگانی چین و ایران در مورد تورم و فشار موجود بر تولیدكنندگان ایران گفت: من از اول زندگی بحران‌های زیادی دیده‌ام ولی این دوره ای که اکنون در آن هستیم یکی از امتحانات خیلی سخت است و باید از آن عبور کنیم، من از مسئولین دولت خواهش می‌کنم که واقعاً به توصیه مقام معظم رهبری بیشتر عنایت داشته باشید. عسگر اولادی با ذکر خاطره ای گفت: خدا رحمت کند ما کسی را در اتاق بازرگانی داشتیم که هر وقت از دست وزیری عصبانی می‌شد می‌گفت شاگرد اول من نمره‌اش منهای صفر است. حالا خیلی از مسئولین ما نمره ندارند ، ما بعد از انقلاب پیشرفت‌های زیادی کردیم . آن زمان ما ۱۶ دانشگاه داشتیم ولی اکنون هزار و دویست دانشگاه با سه میلیون و هشتصد هزار دانشجو داریم . این خود پیشرفت است. ما اکنون در منطقه بعد از ترکیه، در زمینه علم و ... دوم هستیم . گرچه جاهایی مانند ترکیه و دوبی را خودمان درست کردیم. آن‌ها زرنگ بودند امتیاز گرفتند و باعث شده‌اند ایرانیان در آنجا سرمایه گذاری کنند این مشکل خود ماست .
 
نرخ ارز را دوبی تعیین می‌کند


عسگراولادی در ادامه افزود : نرخ ارز ما را دوبی تعیین می‌کند، علت این است که وقتی بانک مرکزی ساعت هشت صبح نمی‌تواند تصمیم بگیرد چه کاری باید انجام دهد، آن‌ها ساعت یازده که تازه از خواب بیدار شده‌اند تصمیم می‌گیرند که نرخ دلار چقدر باید باشد. باور کنید اولین معامله ای که در دوبی شروع می‌شود مربوط به معاملات بازار تهران است، بانک مرکزی باید کنترل این کار را داشته باشد نه اینکه دبی بازار ارز ما را کنترل کند .
 
وی افزود: ارز باید به نرخ ۱۶۰۰ تومان برگردد و ارز ۲۵۰۰ تومانی خیلی بد است و تبعات سوئی دارد، خواهش می‌کنم مسئولین بانک مرکزی با مردم صادق باشند . اگر یک هفته است که ارزی وارد بازار نمی‌کنید با صداقت بگویید چرا این کار را می‌کنید . با صداقت به مردم بگویید که ذخایر ما و صندوق ذخیره ما پر است ولی از آن استفاده نمی‌کنیم ، ما هر روز به نحوی تهدید می‌شویم و باید این ذخایر را برای روز مبادا بگذاریم .
 
مسئول صادرات اتاق بازرگانی ایرانی با توصیه به صرفه جویی نیز گفت: ما باید صرفه جویی کنیم، از خانم‌ها خواهش می‌کنم به سمت صرفه جویی پیش بروند. ما به غیر از سفرهای زیارتی چه نیازی به سفر های خارجی دیگر داریم و یا اینکه هر هفته یک نمونه لباس بگیریم .
 
جلوی ورود کالاهای قاچاق را باید بگیریم

در ادامه برنامه مرتضی حیدری با انتقاد از ورود کالای غیر مرغوب چینی به عسگر اولادی گفت: شما که رئیس اتاق ایران و چین هستید چرا می‌گذارید کالاهای نامرغوب و به قول معروف بنجل چینی وارد بازار شوند؟ عسگر اولادی با بیان اینکه این کالاها به طور قاچاق وارد می‌شوند ادامه داد: متأسفانه این‌گونه کالاها را قاچاق وارد ایران می‌کنند، بعضی از واردکنندگان ایرانی به سراغ اجناس کم قیمت که بالطبع بی کیفیت نیز هستند می‌روند و این کالاها نیز از مرزهای غیرمجاز وارد می‌شوند، دولت نیز با تلاش زیاد تاکنون نتوانسته این مرزها را کنترل کند، هر ساله ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود. در چین عده ای واسطه هستند که در ازای اخذ مبلغی کالاهای بی کیفیت را از مرزهای غیر مجاز به راحتی وارد کشور می‌کنند.
 
در داخل تحریم‌ها را تشدید می‌کنیم

عسگر اولادی ادامه داد: این تحریم‌ها اصلاً ابدی نیست، من به غربی‌ها گفتم که خود شما از این اخم‌ و تَخم ها ضرر می‌کنید. ما اکنون صد میلیارد دلار تجارت خارجی غیرنفتی داریم که از این مقدار ۶۰ میلیارد واردات و ۴۰ میلیارد صادرات داریم ، اکنون نه صادرات ما کم شده و نه واردات. غربی‌ها نفروشند ما از جای دیگر نیازهایمان را تأمین می‌کنیم . ما تحریم بیرونی هستیم ولی با بعضی مدیریت‌های نادرست این تحریم را در داخل تشدید می‌کنیم مثلاً از طرح شبنم ما چه نتیجه ای گرفتیم؟ عده ای گفتند این برای رد گیری کالا است ولی اکنون همین اوراق و برچسب‌های طرح شبنم را قاچاق می‌فروشند. برای رد گیری کالا باید مرز را کنترل کرد، ما هیچ نتیجه ای از این کار نگرفتیم و این فقط خود تحریمی است و یا اینکه همین بورس ارز که دولت خیلی هم اصرار دارد آن را راه اندازی کند ، من گفتم و باز می‌گویم اگر این بورس داوطلبانه نباشد اصلا مفید نیست.
 
وی در ادامه از بیانات رئیس جمهور درباره نسبت دادن نوسانات ارزی به گروه های نامرعی انتقاد كرد و افزود: یعنی چه دستهای نامرئی و باندهای داخلی؟! اگر كسی واقعا اخلال می كند خوب دستگیرش كنید؟ مشكل وضع ارزی ما و همین افزایش بی سابقه نقدینگی همین دولت است كه نه با تجار و خبرگان اقتصادی مشورت می كند و نه به نصیحت ما گوش می دهد.
انتهای خبر/ قدس آنلاین / کد خبر: 70844

http://www.asriran.com/fa/news/231439

سه شنبه 28/6/1391 - 16:17
کریمی آقای بازیگر را در آغوش گرفت

حرکت غیر اخلاقی نیکی کریمی در موزه سینما

این مسئله نشان می‌دهد که جامعه هنری ایران کماکان توجهی به ارزش‌های دینی و اسلامی حاکم بر جامعه ندارد و بر شیوه غربی خود حرکت می‌کنند.

به گزارش مشرق، در برنامه اهدای جوایز سینمایی نیکی کریمی به موزه سینما، پس از اتمام مراسم نیکی کریمی در مقابل چشم خبرنگاران و عکاسان عزت‌الله انتظامی را در آغوش گرفت.

صبح امروز مراسم اهدای جوایز سینمایی نیکی کریمی به موزه سینمای در حالی برگزار شد که اتفاق عجیب در این مراسم باعث بهت و تعجب حاضران شد. نیکی کریمی بدون توجه به شعائر اسلامی عزت الله انتظامی را در آغوش گرفت بدون این که توجهی به نحوه انعکاس این مطلب در جامعه داشته باشد.

این مسئله نشان می‌دهد که جامعه هنری ایران کماکان توجهی به ارزش‌های دینی و اسلامی حاکم بر جامعه ندارد و بر شیوه غربی خود حرکت می‌کند.

متأسفانه تاکنون رسانه‌های رسمی کشور خبری درباره این حرکت ناشایست منتشر نکرده‌اند.

انتهای خبر/ قدس آنلاین / کد خبر: 71609
سه شنبه 28/6/1391 - 16:5