• Nombre de visites :
  • 1389
  • 8/8/2009
  • Date :

İSLAM VE ÖZGÜRLÜK (5)

evlilik

  Şimdi içinde yaşadığımız toplumda sorumlu kişiler olarak konuşalım.Ergenlik çağıundaki gençler arasında böylesi ucuz kitapların yayınyanmasını kabul edebilir miyiz?Benim veya senin henüz onbeş yaşındaki çocuğuna böyle kitapları okumasına izin verelim mi?Konu toplumsal ve ahlaki yönle sınırlıdır.Sadece kültürel konuyla sınırlı değildir.İslam;Doğu’da yaşamış ve orada ortaya çıkmıştır.

Hatta Peygamber(saa)’e zina eden biri geldiğinde,ona günümüzde fahiş olarak niteleyebileceğimiz sözcükler kullanarak olayın hususiyetlerini sorguluyordu.

Bunlar insanları yiyecek ve içeceklerden nasıl söz ediyorlarsa doğal olarak cinsellikten de öylece bahsettiklerine delalet etmektedir.İslam kültürünün kaynaklarından Peygamber(saa) ashabının arasında oturuyorken bir kadının ona gelerek şöyle dediğini okuyoruz:

“Ey Allah’ın elçisi beni evlendir.Peygamber ona yöneldi ve şöyle dedi:Onunla kim evlenir? Birisi ben dedi.Peygamber:Bir şeyin var mı(yatak eşya vb)?Adam hayır dedi.Bunun üzerine Peygamber(saa) ,onu kim ister?Adam yine ben dedi.Peygamber(saa) yeniden sordu: Kur’an’dan bir şey yanında var mı?O da,evet dedi.Bunun üzerine Peygamber onunla seni evlendiririm dedi.

Günümüzde bir kadın camide ey alim kişi beni evlendir dese insanlar ona ar damarı çatlamış ve utanmaz derler.O halde orada baskın bir toplumsal özelliklerin varlığından söz edebiliriz.

  Bazı yazarlar İhsan Abdulkuddus gibi cinsellik konusunu hikayelerle irdelemekteler.Yine bazı batılı yazarlar cinsellik konusunu bilimsel,doğal ve ince sanatsal yöntemlerle incelemekteler.Bazı yazarlar da bu konuda daha ileri giderek pornoda uzmanlaşmaktadır.Ben bir insan olarak toplumsal değerleri ve vakıayı gözettiğimde evde olağan dışı bir cinselliği içeren porno kitapların önünü açmam mümkün değildir.

  O halde konu alimlerin tavrı,haram kılmaları veya yasaklamaları değildir.Örnek olarak alimleri dışlayıp,onların görüş ve düşüncelerini dikkate almayarak muhafazakar bir toplumda hatta Müslüman olmayan toplumda porno kitapları yayınlamak suretiyle bir deney yaptığımızda buna toplumun tepkisi ne olacaktır.Bu bölgedeki herhangi bir Hıristiyan köye git,bu tür kitapları dağıt,orada sana karşı çıkıldığını ve aşağılandığını göreceksin…

 Konu o halde insanların cinsellikle ilişkisinin,toplumsal durum,adet ve gelenekleri ilde dinden uzak olarak şekillenmesi konusudur.Dindar olmayan bir toplumun da gelenek yoluyla ahlaki değerleri taşıdığı görülmektedir.

  Fikri gelişmelerimiz çerçevesinde,doğrudan açıkça sorular sormalıyız.Biz insan için mutlak özgürlükten mi yanayız?Ahlaksızlık özgürlük müdür?Bu fikri konuyu çözdüğümüzde,geri kalan şey ayrıntı olacaktır.Cinsel özgürlüğü vurgulayan felsefe ile konuştuğumuzda,çıplaklığı doğal bir durum,cinselliğin yiyecek içecekte olduğu gibi sokaklarda yaşamımızda toplumu zorunlu ahlaki kurallar altına alarak özgürlüğü sınırlandırmış olacağız?

  Toplumumuzda düşünce ve gerçek arasında bir tür iç içelik vardır.Bizler Doğlulular olarak vakıada şeref,iffet gibi durumları yaşamaktayız.Düşünce olarak ise çeşitli yönelimlerimiz vardır.Mesela neden kültürlü bir kız kardeşiyle birlikte yatmasına izin verilmez?Aynı şekilde bu,Batıda da böyledir.Amerika’da çizgiden sapan kızını öldüren Filistinlinin bu konuda karısıyla işbirliği içerisine girmesi…Birçoğumuzun şuurlu veya şuursuz olarak yaptığı hareketlerimizde bedeviliğin olması…

EVLİLİKTE ÖZGÜRLÜK

evlilik

  Bu sorunun cevabı mutlaka şu Kur’an ayeti doğrultusunda vermemiz gerekir:

”Rasul, Rabb’inden kendisine indirilene inandı,müminler de.Hepsi Allah’a,meleklerine,kitaplarına, peygamberlerine inandı.O’nun elçilerinden hiç birini diğerinden ayırmayız dediler.Ve dediler ki:İşittik,itaat ettik!Rabb’imiz bizi bağışlamanı dileriz!Dönüşümüz Sana’dır.”(Bakara,285)

  Bu ayetteki sözlerde peygamberin imanıyla buluşan müminlerin imanı vardır.İnançla ilgili konulardaki yükümlülük bakımından peygamberin imanıyla müminlerin yükümlülüğünde olan iman arasında hiçbir fark yoktur.Peygamberin imanında çıkış noktası,Allah’a davet,O’nu birleme,O’na hiçbir şeyi ortak koşmamak,kendisini tesbih ve takdis etmek üzere seçtiği insanla ve evrenle ilgili olarak görevlendirdiği meleklere iman,elçileri vasıtasıyla bildirdiği gaybe imandır


İSLAM VE ÖZGÜRLÜK (4)

İSLAM VE ÖZGÜRLÜK (3)

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)