• Nombre de visites :
  • 1586
  • 2/8/2009
  • Date :

İmam Hasan (as)’ın Faziletleri ve Siresi (2)

imam hasan

İmam Hasan (a.s)’ın Haccı

İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:

  “Hasan bin Ali (a.s) yaya olarak yirmi beş defa hacca gitti; iki defa malının yarısını Allah yolunda bağışladı.” [1]

İmam Zeyn’ul Abidin (a.s) da buyurmuştur ki:

“Hasan bin Ali (a.s), hacca gittiğinde yaya olarak gidiyordu; birçok defa da ayak yalın gitmiştir.” [2]

İmam Hasan (a.s)’ın Ağlaması

İmam Zeyn’ul-Abidin (a.s) bu hususta şöyle buyurmuştur:

  “Hasan bin Ali (a.s), ölümü ve kabri hatırladığında ağlıyordu, haşr-u neşri (dirilmeği) hatırladığında ağlıyordu, sırat köprüsünden geçmeği hatırladığında ağlıyordu, amellerin Allah Teala’ya sunulmasını hatırladığında kendisinden geçerek bayılıyordu!” [3]

Sakalını Boyaması

İbn-i Haris şöyle diyor:

  “İmam Hasan’la İmam Hüseyin’in (Allah’ın selamı onların üzerine olsun) kına ve çivit otuyla saç ve sakallarını boyadıklarını gördüm.” [4]

  İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:“Hasan bin Ali (a.s), siyah renkle sakalını boyuyordu.” [5]

Malını Bölmesi

İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:

“Hasan bin Ali (a.s), bütün malını, hatta ayakkabı, elbise ve dinarlarını bile üç defa Allah ile böldü (O’nun yolunda verdi).” [6]

Namaz Elbisesi

Ebu Hayseme diyor ki:

  “Hasan bin Ali (a.s) namaza durduğunda, en güzel elbiselerini giyerdi. Kendisine: “Neden en güzel elbiselerinizi giyiyorsunuz?” diye sorduklarında: “Allah güzeldir, güzeli de sever.” buyuruyorlardı.” [7]

Güzel Konuşması

Umeyr bin İshak diyor ki:

  “Bence, Hasan bin Ali (a.s)’dan daha güzel konuşan birisi yoktur; öyle ki o konuştuğu zaman, sözünün sona ermesini ve susmasını istemiyordum; ben kesinlikle ondan çirkin bir söz duymamışımdır.”[8]

Alçak Gönüllülüğü

imam hasan

Kaşanî diyor ki:

  “Dilenciler yol üzerinde oturup önlerindeki az bir yemekle meşgul iken İmam Hasan (a.s) onların yanından geçtiğinde: “Ey Resulullah’ın torunu! Buyurun yemek yiyin” diyerek İmam (a.s)’ı yemeğe davet ettiler. İmam (a.s) da bineğinden inerek oturup onlarla birlikte yemek yedi ve sonra: “Allah müstekbirleri (kibirlenenleri) sevmez” buyurdular.”[9]

Kunuttaki Duası

İmam Hasan (a.s)’ın kendisi şöyle diyor:

  “Ceddim Resulullah (s.a.a) bana bir takım sözler öğretti. Ben onları vitir namazının kunutunda okuyorum. O sözler şunlardır:

“Allah’ım, beni hidayet ettiğin kimseler arasında hidayet et; afiyet verdiğin kimseler arasında bana da afiyet ver; bana bağışlamış olduğun şeyleri, benim için mübarek (bereketli) kıl.”[10]

Cennetle Cehennemi Hatırladığında...

İmam Zeyn’ul-Abidin (a.s) buyurmuştur ki:

  “Hasan bin Ali (a.s) cennet ve cehennemi hatırladığında, yılan ısırmış gibi kıvranıyordu ve Allah Teala’dan cennet talep ediyor ve cehennem ateşinden de O’na sığınıyordu.”[11]

Muhtaçlara Yardımda Bulunması

Bir rivayette şöyle nakledilmiştir:

  “İmam Hasan (a.s)’ın, bir ihtiyaç hususunda kendisine bir mektup verilip de o mektubu veren adama: “İhtiyacın karşılanmıştır” buyurmadığı görülmemiştir.

  İmam (a.s)’a: “Ey Resulullah’ın oğlu! Keşke mektubuna baksaydınız da ihtiyacı miktarınca cevap verseydiniz!” diyen bir kimseye cevaben şöyle buyurdular:

“Allah-u Teala’nın, onun mektubunu okuyana dek önümde zelil olarak durmasından soru soracağından korkuyorum.”[12]


[1] - Menakıb-i İbn-i Şehraşub, c.4, s.14.

[2] - Emali-yi Saduk, s.150.

[3] - a.g.e. Bihar, c.43, s.331.

[4] - Mucem’ul-Kebir-i Taberanî, c.3, s.98.

[5] - Mucem’ul-Kebir-i Taberanî, c.3, s.22, H. 2535.

[6] - Vesail’uş- Şia, c.8, s.55.

[7] - Bihar, c.83, s.175, H. 2.

[8] - Nezm-u Durer’us- Simtayn, s.201.

[9] - Mehaccet’ul-Beyza, c.4, s.33.

[10] - Mucem’ul-Kebir, c.3, s.73, H. 2703.

[11] - Emalî-yi Saduk, s.150; Bihar, c.43, s.331.

[12] - Nezm-u Durer’us- Simtayn, s.196.

İmam Hasan (as)’ın Faziletleri ve Siresi (1)

İmam Hasan (a.s)'dan Hikmet ve Öğüt

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)