• Nombre de visites :
  • 1738
  • 1/8/2009
  • Date :

En büyük toplumsal afet: Zina (2)

ateş

İSLÂM, ZİNA VESİLELERİNİ YASAKLAMIŞTIR

Zina vesilelerinden birkaç tanesini ele alalım: İslâm:

 1. Bir erkekle bir kadının halvetini yasaklar. Bu yalnız başına birbirlerine nâmahrem bir erkekle bir kadının bir yerde bulunmalarıdır. Üçüncü bir şahıs olmadan bunlar bir arada bulunamazlar. Bulunmaları haram olur. Çünkü bu zinaya yaklaşmaktır.

 2. Durumu müsait olanların evlenmelerini emreder. Bunun için:

 a. Evliliğin çeşitli bahanelerle zorlaştırılmaması gerekir.

 b. Müslümanların gençlere yardımcı olarak onları evlendirilmeleri gerekir.

 c. Bekârların evlenememeleri hâlinde oruç tutmaları gerekir.

 d. Anne – babaların sağ olmaları hâlinde gençlerin tahsil ve askerliklerini bahane ederek evlenmelerini ertelememeleri gerekir.

 3. Organların zinasını yasaklar. Bu yasakların hangi uzuvlar ve nasıl olduğunu biraz önce maddeler hâlinde ele almıştık. Bir daha tekrar etmiyoruz.

4. Aile müessesesinin kuvvetli tutulmasını emreder. Çünkü ahlaksızlıkların özellikle zinanın yaygın olmasının temelinde aile müessesesinin çok zayıflamış olduğu vardır. Aile bozulursa toplumda zina yaygınlaşır.

 5. Ömürde bir defa oluyor, diyerek evlilik, sünnet ve diğer merasimleri kadın – erkek karışık hâlde pervasızca yapılmasını yasaklar.

 6. “Bir defa ile bir şey olmaz” şeytan mantığına sığınmamayı emreder.

 7. Tesettürsüzlüğü kat´i olarak yasaklar.

 8. Asıl gayesi ailenin temelini sarsmak, zinayı yaygınlaştırmak ve kolaylaştırmak olan güzellik yarışmaları adı altındaki melanetleri yasaklar.

ateş

 9. Teşhirciliği yasaklar. Bedenlerini etrafa göstermekten, böylece ilgi odağı olmaktan, soyunmaktan ve avret yerlerini teşhir etmekten zevk alanlar zinanın kapılarını açmış hatta ortasında kalmış olanlardır. Moda teşhirciliğin açılan kapısıdır.

 10. Karşı cinsin elbiselerini giymeyi yasaklar. Bu da zinaya sürükleyen bir yöntemdir.

 11. Konfor ve lüks düşkünü olmayı yasaklar. Kadınların önemli bir kesimini pençesine alan bu illet onların hayatlarının baharında zinanın kucağına konfor ve lüks düşkünlüğü itmiştir.

 Bunları ve bunlar gibi zinaya yaklaştıran sebepleri Allah (c.c.) kesin olarak yasaklamıştır. Bunlara riayet etmeyenler kendilerini zinanın ortasında bulurlar. Böylece bu melanet imânı tahrip eder.

ZİNA İMÂNI TAHRİP EDER

 Bu husus Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v.)´in beyanıyla şüphe olmaktan çıkmış, netlik kazanmıştır. Hadis-i Şerif´te buyururlar ki:

“Herhangi bir kul zinaya teşebbüs ettiği zaman, ondan imân (nuru) çıkar da, bir bulut gibi başının üstünde bulunur. (Samimi bir tevbe edinceye kadar) o menfur fiilden elini çekip çıktığı zaman da, imân ona tekrar döner.” (Tirmizi, Hadis no: 2625)

AVRET YERLERİNİ AÇMAK ZİNAYA YAKLAŞMAKTIR

 Önce “avret nedir?” sorusuna cevap bulalım. Avret:

Kadın ve erkeklerin yabancı gözlerden korunmaları, gizlenmeleri gereken cinsi duyguyu harekete geçiren uzuv, davranış, durum ve yerlerdir. (Nur Suresi, Ayet: 31, 58; Ahzab Suresi, Ayet: 13)

  Avret yerlerinin nâmahreme açılması, gösterilmesi (doğum ve tedavi gibi gerekçeye dayanmıyorsa) müstehcendir. Müstehceni kullanarak cinsi tatmin aramak ise zinadır. Avret, kadınlarda el, yüz müstesna bütün vücuttur. Erkeklerde göbek ile diz kapağı altı arasıdır.


En büyük toplumsal afet: Zina (1)

Nefsini hesaba çek!

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)