• Nombre de visites :
  • 2039
  • 29/7/2009
  • Date :

İSLAM VE ÖZGÜRLÜK (1)

özgürlük

HANGİ ÖZGÜRLÜK

  Özgürlüğün çeşitli boyutları vardır…Düşündüğün,hissettiğin,arzuladığın ve içinde yaşadığın bu atmosferde herhangi bir kimsenin şartlarını sana dayatması mümkün değildir.Çünkü bu sensin,senin insaniliğindir,düşüncendir,hissettiklerindir.Her şeyi düşünebilirsin ve her şeyden söz edebilirsin.

   Özgürlük konusunu,bu kelimenin içerdiği anlam veya özgür insanın hareketleri çerçevesinde ele alacak olursak kendi kendimize şöyle bir soru yöneltmemiz gerekecektir: Yaşam için veya hayat içerisindeki insan için mutlak olarak bir özgürlük var mıdır?İnsan dilediği gibi eğlenip vaktini boş şeylerle geçirebilir,hangi şey olursa olsun dilediğini parçalayıp kırıp dökebilir mi?

   Deriz ki:İnsanların tamamı hatta özgürlük davetçileri bile şöyle diyor:

Özgürlük bir şeydir, anarşi ve karmaşa başka bir şeydir.

  Bu şekilde konuşana şöyle bir soru yöneltebiliriz:Bu şey özgürlüktür ya da  anarşidir diye bunun sınırlarını koyan kimdir?Anarşiden,karmaşadan yana olmakla özgür olma yönünde esas alınacak ölçü nedir?Belki sana kendi ailende düzen koyucu olman gerektiği,aile ortamını gözeten olman,aile düzeninin veya toplumsal düzenlemelerin, senin özgürlüklerini kısıtlar olmaması gerektiği,kendi özgürlüğünü,kendi hayatını kısıtlar kılmaması gerektiği,özgürlüğünü,kendi ülkeni harap etmeye yönelik hareket edenlerin yanında kullanmam gerektiği gibi sözler söyleyebilirler.Bunun yıkım veya bina olduğunu belirleyecek olan kimdir?Bu düzendir veya kaosdur diye belirleyecek olan kimdir?Kural koyabilecek olan kimdir?

Özgürlüğün sınırlarını hikayesi,insanlık tarihinin tamamında seyreden bir hikayedir.İnsanlık tarihinin tamamı felsefi,sosyal,siyasi vb. olarak özgürlük konusundaki savaşları içermektedir.

 Bu tarihin tamamı,özgürlük ve karmaşayı,kaosu,birbirinden ayırmanın savaşı olarak özetlenebilir.Bundan dolayı ikisinin arasını ayıracak bir çizgi çizmek gerçekten zordur, ikisinin arasını ayıracak bir sulta ortaya çıkartmanda zordur.Bu sulta toplum veya insanların benimsedikleri bir düşünce çizgisi olabilir.İnsanların duygu ve hislerinde taşıdıkları, çiğnendiğinde insanların duygu ve düşüncelerinin rencide olabileceği kutsallar olabilir.

özgürlük

   Ben özgürlük için konulmuş hazır kural ve sınırlardan söz etmek istemiyorum.Fakat ben diyorum ki hayatı bazı özgürlüklerden koruyuncaya kadar ve bazı yönlerden hayat içerisinde, bazı özgürlüklerin hareketi veya konumları koruyuncaya kadar,sürekli ve çeşitli boyutlarıyla özgürlükler konusunda diyalog sürdürülmelidir.Bu sözler çerçevesi çizilmemiş sözler olabilir.

Fakat özgürlük nisbi bir kavram olup mutlak bir kavram değilse biz ne yapabiliriz.Nisbi olan varlık kendi nispetinde olduğu gibi bulunduğu ortamı kuşatan çerçeveye bağımlı olmaktadır.

   Biz özgürlüğü yaşıyoruz fakat özgürlüğü bedenlerimiz üzerinde mutlak olarak uygulama gücüne sahip miyiz?Yaşam unsurlarını sona erdirme anlamında hayatımıza kasdetme özgürlüğüne sahip miyiz?İnsanın hareketinde hayat konusuyla ilgili bazı şeyler vardır.Bu, tıpkı eşyanın varlığının oluşumunda varlık hareketiyle bağlantısında olduğu gibidir…Bu, insanın yaşamını kontrol altına almak için sınırlandırdığı bir harekettir.Diğeri ise bütün varlık, unsurları evrenden çıkan zorunlu harekettir.Bundan dolayı herkesi razı edecek bir cevap bulamıyorum.Fakat diyorum ki:Asıl olan insanın özgür olmasıdır.Özgürlükle yeni şeyler icad ediyoruz,özgürlükle veriyoruz.Özgürlükle hayat geliştirip ilerletiyoruz,özgürlükle insanlığımızı zenginleştiriyoruz.Fakat büyük bir soru var:Hangi özgürlük zenginleştiren,hangi özgürlük fakirleştirendir?Özgürlük bütün değerlerin üzerinde bir değer midir?Yoksa özgürlük değerler içerisinde bir değer midir?Bu sorular insanlar için her zaman ve mekanda olmalıdır.


İslamda Özgürlük 2

Hicab Ve Özgürlük İlkesi

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)