• Nombre de visites :
  • 2775
  • 25/7/2009
  • Date :

En büyük toplumsal afet: Zina (1)

gül

  İslâmiyet, evlenmeyi emredip zinayı yasaklamıştır. Hatta zinaya götürecek sebepler de çok net bir ifade ile yasaklamıştır. Kur´an-ı Kerim´de

:“Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, şüphesiz bir hâyâsızlıktır. Kötü/çirkin bir yoldur.” (İsra Suresi, Ayet: 33) buyurulmuştur.

  Allah (c.c.), “zinaya yaklaşmayın” buyurmakla zina fiilinin etrafında bir tampon bölge oluşturmuştur. Buraya yaklaşmayı, yaklaşmayı düşünmeyi ve hatta hayal bile etmeyi yasaklamıştır. Çünkü her şey önce hayal ile başlar, sonra da düşünce ile harekete doğru yol alır. Cinsel güçlerini meşru çizginin dışında kullanmaya kalkışanlar, İslâm´a göre zina fiilinin içine girmiş olurlar. Meşru çizginin öbür tarafını merhaleler bakımından şöyle gruplandırmak mümkündür.

  1. Hayal zinası: Meşru olmayan ve tahriklenerek ilişkiye yönlendirebilecek bir tarz olabilir. İslâm´a göre, bir insan hayalinden geçirdiklerinden, bunları fiili hâle getirmedikçe günah işlemiş sayılmaz. Her şeyin önce hayal ile başlayıp yol aldığını hesap edersek, bu konudaki hassasiyetimizi ortaya koymuş oluruz. Zaten İslâm dini, çirkinliğe taşıyabilecek hayallerden uzak durmamızı emreder.

gül

  2. Düşünce zinası: İnsanı fiili zinaya sevk edebilecek düşüncelerden İslâm Müslümanları men eder. Ancak, düşüncelerde kalan tasarımlar fiiliyata geçirilmedikçe insan, günah işlemiş sayılmaz ve bu düşüncelerinden dolayı da hesaba çekilmez. İnsanı harama düşürebilecek düşüncelerden uzak durmamız emredilir.

  3. Elin zinası:

El, dokunma duyumuzun vasıtasıdır. Nâmahreme dokunmak, onu tutmak el zinasıdır.

  4. Gözün zinası: Rabbimiz Taalâ Kur´an-ı Kerim´de mü´min erkek ve kadınlara gözlerini haramdan korumalarını emretmiştir. Böylece de zinaya giden yol kapatılmıştır. (Nûr Suresi, Ayet: 30-31) Gözlerin zinası nâmahreme bakmaktır.

  5. Ağzın zinası: Eşin dışında bir kimseyi şehvetle öpmek zina sayılmış ve böylesi bir tavır yasaklanmıştır.

  6. Dilin zinası: Cinsel ilişki ile ilgili sözler söylemek, bu konuda tasvirler dillendirmek dilin zinasıdır. Başkalarını nâmahreme ilgiye özendirici sözler sarfetmek yasaklanmıştır.

  7. Kulakların zinası:

Harama sevkedebilecek şarkı, şiir ve sözleri dinlemek zinadır. Kulaklarımızı bu afetten korumayı dinimiz bize emretmektedir.

  8. Ayakların zinası: Gayr-i meşru cinsel tatmine ulaşmak gaye ve arzusuyla bir yerden başka bir yere (yürüyerek veya vasıtayla) gitmek ayakların zinasıdır.

  9. Cinsel uzuvların zinası:

Bu sonuncusu cezaların uygulandığı zinadır. Haramdır. İslâm´a göre zina, yalnız gayr-i meşru ilişkiler değildir; gayr-i meşru cinsi tatmine yönelik bütün faaliyetler ve davranışlar zina yasağı içine girmektedir.


Kilit Günahlar

Nefsin Halleri

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)