• Nombre de visites :
  • 2165
  • 24/6/2009
  • Date :

Kimya-yı Saadet (4)

gül

Demek ki güzel ahlakın üç sebebi vardır:

  1. Asıl fıtrattandır (yaratılıştandır). Bu, Yüce Allah'ın katıksız ihsanı ile olur. Zira Allah, kulunu güzel ahlak üzere yaratabilir. Örneğin cömert, alçakgönüllü ve terbiyeli yaratır. Böyle insanlar çoktur.

  2. Zorlanarak iyi işler yapılır ve adet haline getirilir.

  3. Güzel huylu ve iyi işler yapan kimselerle arkadaşlık ederek onun tabiatı elde edilir. Bu güzel tabiatlar edinilirken farkına bile varılmaz.

  Yaratılıştan iyi huylu olmak, iyi kimselerle arkadaşlık etmek ve iyi işleri adet haline getirmek şeklindeki bu üç saadete kavuşan, en yüksek dereceye ulaşır.

Bedenle yapılan her güzel amelden kalbe bir nur hasıl olur. Bedenle yapılan her kötü amelden de kalpte bir zulmet meydana gelir.

  Bu itibarla hayır işten doğan nur, saadet tohumu, kötü amelden doğan zulmet, haydutluk tohumudur. Bu alaka dolayısıyla insan bu aleme getirildi ki bedeni alet ve vasıta edinip nefsinde kemal sıfatları elde etsin.

DİN YOLUNUN GEÇİTLERİNDEN MİDENİN İSTEKLERİ

yemek

  Mide vücudun havuzu, insanın yedi organına giden damarlar da bu havuzdan boşalan ırmaklar gibidir. Bütün arzuların kaynağı midedir. Yemek arzusu, insandaki en kuvvetli arzudur. Bu arzu diğer bütün arzuların aslıdır. Zira insanın kalbi tok olunca evlenme isteği doğar. Midenin isteklerini karşılamak ancak mal ile mümkün olur. Böylece mal düşkünlüğü meydana gelir. Mal da mevki ve şöhretle elde edilir. Böylece mevki ve şöhret hırsı meydana gelir.

  Mal ve mevkiyi korumak başkalarıyla mücadele etmekle mümkün olur. Böylece insanda kızgınlık, hiddet, düşmanlık, kibir, kin ve kıskançlık sıfatları meydana gelir.

  Demek ki mideyi kendi haline bırakmak, bütün günahların temelidir. Onu, arzusundan alıkoyup az yemeği adet edinmek bütün sevapların başıdır.

Az Yemenin Fazileti Ve Sevabı

Peygamberimiz buyuruyor ki:

"Açlık ve susuzluk ile nefsinize karşı savaşınız. Zira bunun sevabı, kafirlerle cihad sevabı gibidir. Yüce Allah katında açlık ve susuzluktan daha makbul bir amel yoktur."

  Yine buyuruyor ki: "Midesini dolduran kimseye melekut alemine çıkmasına yol vermezlerPeygamberimiz buyuruyor ki: "Giyininiz, karnınız yarım doyuncaya kadar yiyiniz ve içiniz. Zira az yemek peygamberlikten bir cüzdür." "Düşünmek ibadetin yarısı, az yemek ise tamamıdır." "Kıyamet gününde Allah katında en üstününüz, devamlı tefekkür edip az yemek yiyendir. Allah katında en sevimsiz olanınız da çok yiyen, çok uyuyan ve çok gülenlerinizdir." Peygamberimiz buyuruyor ki:

"Musa (a.s) Yüce Allah ile konuştuğu kırk gün hiçbir şey yemedi."

  Sonuç olarak söylenebilir ki, insanların felakete sürüklenmesinin belli başlı sebebi, dünya hırsıdır. Hırsın sebebi ise mide ve fercdir. Fercin sebebi de midedir. Bunların önüne geçmenin yolu yemeği azaltmaktır.


Kimya-yı Saadet (3)

Kimya-yı Saadet (2)

Kimya-yı Saadet (1)

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)