• Nombre de visites :
  • 1492
  • 10/6/2009
  • Date :

Nasıl Elbise Giyelim? (1)

elbise

  îslam, inananlarını lüks yaşamaktan ve dünyanın aldatıcı süslerinden uzak tutarak onları, insani erdemlere, maneviyata ve öteki dünyanın nimetlerine doğru sevk etmekle kalmamış, ayni zamanda ruhbaniyeti, yani, bu dünyanın nimetlerinden yararlanmamayı da yasaklamıştır. Kur'an-ı Kerim, son derece açık bir ifadeyle ruhbanlık düşüncesini kınamıştır:

"De ki: Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve temiz azıkları kim haram kılmıştır?"1

  Bu yüzdendir ki, bu mukaddes din kendi takipçilerine, kendilerine layık güzel elbiseler giymelerini emretmektedir. İmam Sadık (a.s) buyuruyor ki:

"Güzel elbiseler giyin. Çünkü Allah güzeldir, güzelliği sever. Ancak (dikkat edin) helal maldan olsun."2

Bir başka yerde de şöyle buyuruyor:

"Allah, üç şey hakkında mümin kulunu sorguya çekmez: (onlardan biri de) Giydiği elbisesi(dir)."3

  Fakat şu noktaya dikkat etmek gerekir ki, İslam sadece Allah yolunda ve Allah için olması kaydıyla güzelliklerden yararlanmaya izin vermektedir. Bu yüzden, "Yeni bir elbise giydiğiniz zaman Allah'ı anın", diye emredilmiştir. Hz. Ali (a.s) buyuruyor ki:

"  Resulullah (s.a.a), bana yeni bir elbise giydiğim zaman: "Hamd Allah'a ki, bana insanlar arasında kendimi örtüp güzelleştireceğim bir elbise verdi. Allah'ım, bu elbiseyi bana, içerisinde senin rızanı kazanmak ve mescitlerini mâmur etmek için çalışacağım bereketli bir elbise kıl!" demeyi öğretti."4

elbise

  İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: "Bir elbise giydiğin zaman: "Allah'ım, bana iman elbisesini giydir ve beni takva ile süsle. Allah'ım beni, onun (elbisenin) yenisini sana ve Resulüne itaat etmek yolunda eskitmeye muvaffak eyle!" de".5

  İslam, insanın elbisesi ve diğer şeylerinin temizliği hakkında da tavsiyede bulunmuştur. İmam Sadık (a.s) buyuruyor ki: "Allah güzeldir; güzelliği sever ve miskinlikten hoşlanmaz. Çünkü Allah, kuluna bir nimet verdiği zaman onun belirtisini onda görmek ister." ("Bu, nasıl olur?" diye sorulduğunda İmam (a.s) şöyle buyurdu:)

"İnsan, elbisesini temizler; güzel koku sürer; evini kireçle ağartır; kapısının önünü süpürür; hatta gün batımından  önce lambayı yakar. Bu işler, fakirliği giderir ve rızkı artırır."6

Hz. Ali (a.s) şöyle buyuruyor:

"Temiz elbise, üzüntü ve kederi giderir."7

  Aynı zamanda İslam, ince ve yumuşak elbiseleri giymeyi uygun görmemektedir. Hz. Ali (a.s) bu konuda şöyle buyuruyor:

"Sert elbiseler giymeye çalışın; çünkü elbisesi yumuşak olanın dini de yumuşak olur."8

İmam Seccad (a.s) da şöyle buyuruyor:

"Beden, yumuşak elbise giydiği zaman taşkınlık yapar."9


1 - A'raf suresi, 32. ayet.

2 - Vesail'üş-Şia, c.l, s.277.

3- Vesaü'üş-Şia, c.1 s.277.

4- Vesail'üş-Şia, c. l, s.283.

5 - Vesail'üş-Şia, c.l, s.284.

6- Vesail'üş-Şia, c. l, s. 2 78.

7- Vesail'üş-Şia, c.l, s.278.

8 - Vesail'üş-Şia, c. l, s.281.

9- Vesail'üş-Şia, c.l, s.282.

Birbirinin Elbisesi Olmak

NAMAZDA BEDENİ ÖRTMEK

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)