• Nombre de visites :
  • 1921
  • 1/6/2009
  • Date :

Keramet Ve Sabır Abidesi İmam Hasan (a.s.)  2

imam hasan

  Nitekim Muaviye liderliğindeki Şam ordusu karısında teslim olan bu komutanlar ve kandırılmış kimseler hakkında İmam Hasan -as- şöyle buyurdu:

"Sizler kin ve nefret üzerine hareket edip, birlik ve dayanışmanızı bozdunuz. Sizler bugün kendi çıkarlarınızı dininize üstün tuttunuz ve islama olan ahdinizi bozdunuz.

 İmam Hasan -as- bu münafıkların bozguncu girişimlerine tanık olunca, Muaviye ile savaşın islam ümmetine faydasından çok, zarar vereceğini öngörüp, Muaviye ile barı anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, İmam Hasan'ın -as- bu kararı ve vefalı ashabı tarafından kınandı. Fakat imam onlara hitaben buyurdu ki; eğer imanlı ve sadık orduya sahip olsaydım ve onların inançlı bir şekilde direneceklerini bilseydim, asla islam hilafet makamını Muaveye'ye bırakmazdım. Benim bu barış anlaşmasından amacım, masum halkın can güvenliğini korumaktır. Fakatbenim imzaladığım barış anlaşmasına itiraz edenler, savaşmaktan kaçan kimselerin ta kendileridir. Elbette imam Hasan -as- Şam'da Muaviye liderliğindeki nifak ordusuyla imzaladığı barış anlaşması ön şartları içeriyordu.

imam hasan

  İmam Hasan -as-, Resulullah -saa-ın sünnetine ve kitabullah Kur'an-ı Kerim'in ahkâm ve kurallarına uygun hareket etme ve islam toplumunu yönetme, kendi hilafetinden sonra oğlu Yezid gibi Ümeyye oğullarına hilafeti miras bırakmama, İmam Ali'ye -as- hutbeler ve camilerde küfretmeme şartları üzerine bu barış anlaşmasını imzaladı. Fakat islam tarihinin tanıklık ettiği gibi Ümeyye oğullarının lideri Muaviye ahde vefasızlık yapıp, oğlu fesat ve ahlaksız Yezid'in ölümünden sonra Halife olarak atanmasını istedi. İmam Hasan -as- Muaviye ile şartlı barış anlaşması imzaladıktan kısa bir süre sonra hükümet merkezi Kufe'yi terkedip, Medine'ye geçti. Medine halkı da İmam'ın hayır ve bereket kaynağı olduğuna inandıkları için İmam Hasan'ı -as- büyük bir sevgi ve saygı ile karşıladılar.

  İmam Hasan -as- Şam'a iktidar olan Muaviye ve Ümeyyeoğullarının nifak ve bidat dolu sözde islam anlayışı ve hükümetinin iç yüzünü ifşa edip, halk kitlelerini bilinçlendirip, uyandırdı. İmam Hasan -as- ın tevhidi ve duru Muhammedi ve ehlibeyt islam anlayışı ve ahkamını halka anlatıp, imanlı alim ve bilginler yetiştirdi. Bu nedenle Ümeyye oğulları ve Muaviye İmam Hasan ve Ehlibeyt Resulullah'a -sav- karşı kin ve düşmanlık besleyip, azgınlaşmaya başladılar. Nitekim İmam Hasan -as- ve Ehl- i Beyt taraftarı ashabı Resulullah ve Tabiiyin'i tutuklayıp, işkence edip, şehit ettiler. Nihayet Muaviye'nin emri ve komplosu üzerine İmam Hasan -as-ı zehirleyip, şehit ettiler.

İmam Hasan -as- şöyle buyurmaktadır; "

İlim öğren, ve öğrendiklerini başka insanlara da öğret. Çünkü bu yoldan hem ilim ve bilgilerini arttırır ve tamamlarsın, hem de ilimin köklerini sağlamlaştırırsın. "

İmam ayrıca şöyle buyurur;

"Halk üç şeyle helak olur, kibirli davranmak, azgınlaşmak ve kıskanç olmaktır."


Keramet Ve Sabır Abidesi İmam Hasan (a.s.) 1

İMAM HASAN (a.s) ve ŞAMLI ADAM

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)