• Nombre de visites :
  • 2074
  • 31/5/2009
  • Date :

Keramet Ve Sabır Abidesi İmam Hasan (a.s.)  1

imam hasan

  Sefer ayının 28. günü Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed -saa- vefat günü olmakla birlikte bu azimuşşan Peygamberin Ehl-i Beyt' inden İmam Hasan -as-' ın da şehadet yıldönümüdür.

  Dünya müslümanları bu günde taziye ve matem merasimi düzenler ve islamın yüce rehberleriyle ahitlerini tazelerler. İmam Hasan -as- hicri kameri 50. yılda ve miladi 670 yılında ve böyle bir günde Muaviye tarafından şehit edildi. İmam Hasan -as- şöyle buyuruyor: Her bir insan düşünmelidir. Çünkü düşünmek kalplerin dirilmesine ve hikmet kapılarının açılmasına sebep olur.

İmam Hasan -as- , Hz . İmam Ali -as- ve Hz. Fatıma' nın sevgili oğlu ve Resul-ü Ekrem'in sevgili torunudur.

 İmam Hasan -as- fazilet ve keramet odağı bir ailede doğup, büyüdü. Hicri kameri 3. yılda doğan imam Hasan -as- 7. yaşına kadar, peygamber efendimiz ve dedesi hz. Muhammed -sav-'i idrak etti. İmam Hasan -as- dedesi Resul-ü Ekrem' in güzelim hatıralarını belleğinde tuttu. İmam Hasan -as- sevgili babası imam Ali -as-nin şehit düşmesinden sonra islam ümmetinin imametini üstlendi ve en kısa zamanda beliren düzensizliği giderip, islami hükümetin işlerine çekidüzen verdi. Halk kitleleri İmam Hasan -as-nın da muhterem babası gibi islam ahkamını uygulama ve hakla adaleti inşa etme kararını sürdürdüğünü görünce, geleceğine ümitle baktılar.

imam hasan

 Fakat mal ve mülk sahipleri gayri meşru çıkar ve hakimiyetlerinin sarsıldığını görünce, imam Hasan -as-ın hükümetine karşı fitne ve komplolar düzenlediler. Bunun üzerine, Ebu Süfyan oğlu Muaviye'yi Kufe'ye çağırdılar. İmam Hasan -as- ise Muaviye'ye yazdığı mektubunda, onu savaş çıkarmak ve kan dökmekten sakındırdı. Fakat muaviye İmam'ın temsilcisine hitaben sadece aralarında kılıcın konuşacağını söyledi. Muaviye fitneci politikaları doğrultusunda Kufe kalkına karşı psikolojik savaş başlattı ve İmam Hasan -as-ın düzenli bir ordu kurmasını engelledi. Ümeyye oğulları ve özellikle Muaviye İmam Hasan -as-nın çevresindeki bazı liderleri ve komutanları satın aldı veya korkutarak kendine bağladı. Buna rağmen İmam Hasan -as- büyük bir ordu topladığı halde komutanlarına güvenmiyordu. Nitekim İmam Hasan -as- ordusunun bazı komutanları Emevilerin bol miktardaki rüşvet ve hediyelerini kabul edip, kandırılarak, imam Hasan'a -as- ve İslam ümmetinin yüce değerlerine karşı ihanette bulundular. Nitekim Muaviye liderliğindeki Şam ordusu karısında teslim olan bu komutanlar ve kandırılmış kimseler hakkında İmam Hasan -as- şöyle buyurdu:

"Sizler kin ve nefret üzerine hareket edip, birlik ve dayanışmanızı bozdunuz. Sizler bugün kendi çıkarlarınızı dininize üstün tuttunuz ve islama olan ahdinizi bozdunuz….


İmam Hasan (a.s) Ve İmamet Sorumluluğu

İMAM HASAN (a.s.)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)