• Nombre de visites :
  • 1663
  • 2/5/2009
  • Date :

Risalet Zaruridir  (6)

risalet

İsa Polat 

  Peygamberimize bizden bir insan, öncü insan, zeki insan, akıllı insan diye itaat edersem bu problemler ortadan kalkmaz. Gururum elden gider; bağımsızlığım elden gider; hürriyetim elden gider.

  Biz Abdullah oğlu Muhammed’e (s.a.a) O Allah’ın elçisi olduğu için itaat ediyoruz. Onun öngörüleri kendisinin, kendisinin kavminin, kendisinin kültürel muhitinin bir ürünü değildir diyoruz.

O Yahudilerin, Hıristiyanların, ateistlerin, Arapların, Acemlerin, Türklerin, Kürtlerin ve evrenin ve hepimizin yaratıcısı olan; bizden bir taraf olmayan; bizimle herhangi bir çıkar çakışması olmayan Allah’tan getiriyor diye biz ona itaat ediyoruz.

  Ona itaat ettiğimizde biz Allah’a itaat ettiğimiz hükmüne varıyoruz. Allah’a itaat ettiğinin idrakinde olanın bağımsızlığı heba olmaz, şahsiyeti zedelenmez, hürriyeti elinden alınmaz, çünkü Üstad Said-i Nursi’nin dediği gibi: ‘Bir olan Allah’ın uluhhiyetini reddeden insan binlerce ilahın zebunu olur.’  Eğer binlerce ilahın zebunu, kulu, kölesi olmak istemiyorsak bir Allah’ın kulu olmak zorundayız.

risalet

  İçinde bulunduğumuz kültürde kelimelerin nasıl kullanıldığına dikkat edin. Kimileri, ‘Biz kul olmaktan vatandaş olmaya geçtik’ diyor. Biz kime kulduk, Allah’a kulluk bir zul değildir.  Bu noktanın iyi kavranması gerekiyor. Ben herhangi bir insanın her dediğine evet dersem kul olurum. Bu aşağılayıcı anlamında kulluktur, köleliktir. Allah’a evet diyen insan ‘aşağılayıcı anlamında kul’ değildir. İfade aynıdır. Kul; ama beşerin kulu olmakla Allah’ın kulu olmak arasında mukayese kabul etmez farklar vardır. Allah’a evet diyen insan özgürlüğünü kazanmıştır.

Allah’a evet diyen insan bağımsızlığını elde etmiştir. İzzetini ve onurunu elde etmiştir; çünkü Allah bizden biri değildir.

 Herhangi bir sınıfın Allah’ı değildir. Ne Yahudilerin Allah’ıdır; ne Hıristiyanların Allah’ıdır; ne de Müslümanların Allah’ıdır. Ne Arapların ne de Acemlerin Allah’ıdır. Bütün bir mahlukatın Allah’ıdır. Ve Allah’ın bizimle herhangi bir çıkar ilişkisi söz konusu değildir.

  Dolayısıyla yukarıda sözünü ettiğimiz sözleşme bahsi içerisinde peygamberler bizim için dünyada ve ahirette vazgeçilmez önderlerdir. Allah’ın salat ve selamı cümlesinin üzerine olsun.

  Allah'ın ve Peygamberinin sınırlarına uymayanlar ve karşı gelenler yok mu, onlardır en aşağılık kişilerin içinde bulunanlar.


Risalet Zaruridir (5)

Risalet Zaruridir (4)

Risalet Zaruridir (3)

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)