• Nombre de visites :
  • 1992
  • 26/4/2009
  • Date :

Hicret ve Hizmet Aşkı (3)

hicret

Hizmet aşkıyla hicret

  Hayatı bir kanaviçe gibi dokumak. İlmek ilmek, süslemek gönül gergefini. Allah için yapmak ve Allah için olmak...

Kalbini, pırlantaları çatlatırcasına değerli olan ihlasla bezemek&

  Nefsin rahatlık arzusunu yendikten sonra, başkalarına da ulaştırmak bu Allah iştiyakını& İşte, hizmet denilen, o ateşin gömleği sırtına geçirebilmek kahramanlığı& Ümmetin nöbetini tutmak&

Allah adına, muhtaca kol-kanat germek, Allah aşkını, muhabbetini çoraklaşan ahir zaman insanının sinesine akıtmak&

  Yanmadan yakılma... İçten içe tutuşma& İnsanlığın kaybettiği insani değerleri iç aleminde yeniden olgunlaştırıp, yepyeni bir hayat tarzı sunma&

  Şartlar gerektirdiğinde, etiyle-canıyla da hicret edebilmeli. Çoluk-çocuğa takılmadan, tohumlarını da ardında sürükleyerek. Kimseyi kırmadan ama kimseye de bağlanıp kalmadan.

Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek çok yer de bulur, genişlik de. Kim Allah'a ve Peygamberine hicret etmek amacıyla evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse, şüphesiz onun mükafatı Allah'a düşer. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. (Nisa, 100)

hicret

  İşte böyle gidilince, gidilen yer cennet bahçesi gibi olur. Her yerde lalelerden öbekler oluşur. Tohumlar atılır bir bir sinelere. Sabırla ve şefkatle bakmalıdır, yeni fidanlara. Ta ki, büyüyüp serpilebilsinler onlar da, koca çınarlar gibi. Toprağın derinliklerine kök salmış Osmanlı çınarları gibi&

  Heyhat! Bu birkaç aşamalı hicreti, bu engebeli, zahmeti çok yolları kimler aşabiliyor Kaçımız yerimizden kıpırdayabiliyoruz Artık bir silkelenme, titreyip kendimize dönme zamanı gelmedi mi

Evet, geldi ve geçiyor.

  Önce nefsin hevasından sıyrılabilen, sonra Allah ın inayeti, Maneviyat Büyüklerinin himmetiyle, manevi derecelere erişen nice hizmet kahramanı, nice hizmetlere girişiyorlar. Belki bazen, tam olarak yaptıkları işin bilincinde olamasalar da manevi bir telkinle uçuyorlar ötelere&

Ne mutlu hizmet aşkıyla kanatlanabilen gönül ehline&

Önemli Notlar

1.Hicret; Allah ın razı olmadığı bir şeyi terk edip Allah için olana ulaşmaktır.

2.Nefsin hevasını, günahları terk etmek, ibadet ve taate sarılmak da hicrettir.

3.Yapılan işlerden sevap kazanabilmek için o işlere iyi/sahih bir niyetle başlamak ve devam ettirmek gerekir.

4.Allah rızası gözetilmeden yapılan işlerden sevap kazanılamaz.

5.İnsan Allah için olmalı, dünyevî bir çıkar için dini kullanmamalı, Hak yoldan sapmamalıdır.

6.Gerçek hizmet erbabı, en azından, nefsinin hastalıklarına sahip çıkabilen, yenik düşmeyendir.

7.Hizmet aşkı -çoğu defa- hicreti zorunlu kılar.

SÜLEYMAN KARAKAŞ


Hicret ve Hizmet Aşkı (2)

Hicret ve Hizmet Aşkı (1)

Kulluk ve Ubudiyetin Etki ve Bereketleri

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)