• Nombre de visites :
  • 9303
  • 25/4/2009
  • Date :

Ölümle Başlayan Yolculuk

yolculuk

Eser adı:Ölümle Başlayan Yolculuk

Yazar:M.Hasan NECEFİ

Çevirmen:Cafer Bendiderya

  Bu kitap ayet ve rivayetlerden ilhamla ölüm sonrası hayatı ve Berzah aleminde ruhların durumunu,

akıcı, kolay ve anlaşılır bir üslupla anlatmaktadır.

  Yazar kendine has anlatım tarzını sergilediği bu eserde, yüce Allah'a kulluğun sonucu olan fazilet ve

takvayı "Hadi", günah ve kötülüklerin sonucu olan çirkinlikler ve azabı da "Siyah" veya "Cehalet" isimli

iki arkadaşında canlandırmıştır.

  İnsanların ibadet ve günahlarının neticesi olarak Berzah aleminde karşılaşacakları olayları, Kur'an ve

Ehlibeyt İmamlarının (a.s) hadislerine dayandırarak canlandırmıştır. Kıyametle ilgili konuları işlerken

velayet ve şefaatin berzah alemindeki rolü gibi çeşitli konulara da değinmiştir.

İçindekiler:

Ölüm sonrası hayat ve niteliği

Ölüm yolculuğunun başlamasıyla bedenlerin çürüyüp toprak oluşu ve burada ruhlar…

Ruhların başına neler gelecek.

Berzah aleminde ruhlar ne yapacak’ Nelerle karşılaşacak’

Akait Dersleri

sabır

Her Derde Deva SALAVAT

İman ve Sosyal Hayat

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)