• Nombre de visites :
  • 2100
  • 8/4/2009
  • Date :

Kulluk ve Ubudiyetin Etki ve Bereketleri

kulluk

Kulluk ve Ubudiyetin Etki ve Bereketleri

1- Gurur ve Övünç Kaynağı

İmam Zeynelabidin (a. s) münacatında şöyle buyuruyor:

"Allah'ım! İzzet olarak senin kulun olmak yeter bana."

  İnsanın, yaratıcısıyla konuşması ve O'nun insanın söylediklerini duyup kabul etmesinden daha büyük bir iftihar ve övünç kaynağı var mıdır?!

  Bu değersiz dünyada, insanın muhatabı büyük ve bilgin bir kişi olursa insan onunla övünür, onunla birlikte olmaktan gurur duyar ve bir zamanlar falan hocanın öğrencisi olduğundan dolayı kıvanç duyar.

2- Güç ve Kudret Kaynağı

  Çocuğun eli güçlü ve şefkatli babasının elinde olduğu sürece kendini güçlü hisseder, fakat yalnız olunca, her an diğerlerinin kendisine bir zarar ulaştırmasından korkar, endişelenir.

  Allah Tealâ'yla bağlantı içerisinde olan bir kişi, süper güçler, zorbalar ve müstekbirler karşısında kendini güçlü hisseder.

3- İzzet Duygusu

  İzzet, etkilenmeme anlamındadır. Peygamberler mektebinde bütün izzetler Allah'a mahsustur; nitekim bütün güçler de O'nundur. Dolayısıyla, Kur'ân-ı Kerim, Allah'tan başkasının kapısını çalanları, "Allah'tan başkasından mı izzet istiyorsunuz." diye kınamaktadır.

  Tabi ki mutlak Aziz'e ve sonsuz güce bağlanmak in­sana izzet verir. Nitekim "Allah-u Ekber" gibi kelimeler zorbaları insanın yanında alçaltır ve ona zorbalar karşısında onur kazandırır.

  İşte bu nedenledir ki Kur'ân-ı Kerim, zorluklarda ve sıkıntı anlarında namaz ve ibadetlerden güç ve kuvvet almamızı emrediyor.

"Sabır ve namazla yardım talep edin."

  Allah'ın velileri de hassas durumlarda, namazdan güç alırlardı. Kerbelâ'da dokuzuncu günün ikindi vakti, Yezit ordusu İmam Hüseyin'in (a. s) çadırlarına hücum etti. İmam (a.s), "Savaşı bir gece geciktirin; çünkü ben namazı seviyorum ve bu geceyi sabaha kadar ibadetle geçirmek istiyorum." buyurdu.

Allah'ın salih kulları, sadece farz namazları değil, sünnet namazları da severler. Nafile namazı, Allah'a aş­kın nişanesidir. Farz namazı insanlar genellikle Allah'ın azabından korktukları için kılabilirler; fakat müstehap namazda korku değil, aşk söz konusudur.

  Evet, birini seven birisi onunla daha fazla konuşmak ister; onu bırakmaz. Allah'ı sevdiğini iddia eden birisi O'nunla konuşmayı nasıl istemez ki?!

  Elbette namaz ve nafilelere karşı bu ilgisizlik sebepsiz değildir, rivayetlere göre gün boyu işlenen günahlar insanın gece namazı ve sabahın nafilesini yerine getirmesine engel olur ve ondan bu nimetin alınmasına sebep olur.

  Her halükârda nafile namazlarını kılmayan bir kişi­nin bir fazileti olmadığı için Allah Tealâ'dan kendisine bir lütuf ve bağışta bulunmasını bekleyemez. Nitekim ıslâh edicinin (Mehdi'nin -a.f-) zuhurunu bekleyen kişinin kendisi de salih olmalıdır.

  Nafile namazlar, farz namazların eksik ve noksanlıklarını telafi eder. Birisi İmam'a, "Ben namazlarda kalben huzur bulamıyorum ve namazın bereketlerinden bir nasip edinemiyorum; ne yapmamı önerirsiniz?" diye sorunca buyurdu ki:

 

"Farz namazların peşinden nafile namazı kıl; çünkü nafile namazı farz namazların eksikliklerini giderir ve farz namazın kabul olmasına neden olur."

  İşte bu etki ve bereketlerden dolayıdır ki Allah'ın velileri sadece farz namazlara değil, müstehap namazlara da çok fazla önem verirler; aşırı yemek, çok konuşmak, çok uyumak, haram lokma, boş işlerle uğraşmak, dünyayla meşgul olmak gibi bu manevî seyre ve ruhî uçuşa engel olan şeylerden uzak dururlar. Çünkü bu gibi şeyler insandan ibadet hâlini alır ve namazı onun gözünde ağır gösterirler.

Nitekim Kur'ân-ı Kerim şöyle buyuruyor:

"Doğrusu o (namaz) -Allah'a- saygı gösterenlerden başkasına ağır gelir."

4- Terbiye Edici Bir Etken

kulluk

  Her ne kadar namaz ruhî ve manevî bir bağlantı olup hedefi Allah'ı anmaksa da, ancak İslâm bu ruhun isteğini bir takım terbiye programları çerçevesinde uygulamıştır, dolayısıyla bunun için birçok şartlar koşmuştur; namazın sahih olmasının şartları, namazın kabulünün şartları ve namazın mükemmelliğinin şartları gibi.

  Namazın sıhhat şartlarından olan örneğin beden ve elbisenin pak olması, kıbleye doğru durmak, kelimeleri doğru telaffuz etmek, namaz kılman yerin ve giyilen elbisenin mubah oluşu gibi şartlar, namaz kılan kişinin ruhuyla değil, cismiyle ilgilidir.

  Fakat İslâm dini ibadetin bu şekilde yapılmasını isteyerek Müslümanlara nezaket ve temizlik, istiklal ve diğerlerinin haklarını gözetme dersi vermeyi hedeflemiştir.

  Nitekim, yöneliş ve kalp huzuru, Ehlibeyt İmamları'nın imamet ve önderliklerini kabullenmek, humus ve zekât gibi malî farzları yerine getirmek namazın kabu­lünün şartlarındandır. Namazı ilk vaktinde camide kıl­mak, güzel koku sürüp dişleri fırçaladıktan sonra safların düzenini gözeterek namaza durmak vb. şeyler de namazın mükemmelliğinin şartlarındandır.

  Bu şartlara dikkat ettiğimizde bunlardan her birinin insanları terbiye etmede önemli bir rolü olduğunu görürüz.

  Namazda hangi tarafa duracak olursak Allah'a doğ­ru durmuş oluruz; çünkü Kur'ân-ı Kerim buyuruyor ki: "Nereye dönseniz Allah'ın veçhi oradadır." Fakat İslâm toplumunun bir tek yönü olması gerektiğini anlatmak, insanlara vahdet ve birlik dersi vermek için herkesin bir yöne doğru durmasını emrediyor. Ancak neden bu yön Kâbe olsun ki? Çünkü Kâbe insanların ibadet etmesi için kılman ilk yerdir: "Doğrusu insanlara ilk kurulan ev, mübarek Mekke'de olandır." Ayrıca, temelini atan ve tarih boyunca tamir edenler peygamberlerdir. Kaldı ki, Kâbe bağımsızlık simgesidir; çünkü Müsümanlar Yahudilerle Hıristiyanların kıblesi olan  Bey-tul Mukaddes'e doğru yönelince onlar, "Bizim kıblemize doğru namaz kılıyorsunuz, o hâlde müstakil ve bağımsız değilsiniz." diyerek onları küçümsüyorlardı. Kur'ân-ı Kerim apaçık bir şekilde buyuruyor ki:

"Yüzünüzü o yana –Kâbe’ye- çevirin ki in­sanların aleyhinizde bir delili olmasın.

   Kısacası, kıble istiklâl, vahdet ve birlik sembolüdür ve tüm bunlar namazın terbiye edici dersleridir.

5- Ruhları Çağırmak!

   Amacımız kaçak ruhumuzu namaz vasıtasıyla yüce yaratıcımızın huzuruna çıkarmak ve bu disiplinsiz öğrenciyi getirip sınıfta oturtmaktır. Namazın bereketlerinden birisi de azgın ve kaçak nefsi Allah'ın huzuruna getirmektir.


Sabır ve Namaz

Bilinçli İman

Allaha Yakınlık

Namaz, ruhun kanatlanışıdır

Allah’ı Hakkıyla Tanı!

 

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)