• Nombre de visites :
  • 4832
  • 11/3/2009
  • Date :

Hz. Muhammed (saa) Evrensel Bir Elçi

hz muhammed

  Hz. peygamber’in (s.a.a) elçilik görevi evrensel bir görevdi. Kuran-ı kerim Hz. peygamber’in diliyle şöyle buyurur: “…ve bana bu Kur"an, sizi ve kime ulaşırsa onu korkutmam için vahyedildi.”[1]

Bir başka ayet-i kerime de şöyle buyurur: “Ve biz, seni bütün insanlara, ancak müjdeci ve korkutucu olarak gönderdik ve fakat insanların çoğu bilmez.”[2]

  Ve yine A’raf 158 de şöyle buyurur: “De ki: Ey insanlar, şüphe yok ki ben, Allah tarafından sizin hepinize gönderilmiş olan peygamberim;”[3]

  Kuran-ı kerim birçok yerde şöyle buyurmaktadır:

“Öyle bir mabuttur ki müşrikler istemese de, zorlarına gitse de Peygamberini, insanları doğru yola sevk eden apaçık ve kesin delillerle ve bütün dinlere üst olmak üzere gerçek dinle göndermiştir.”[4]

  Birçok rivayette de bunu görmek mümkündür: Ben, tüm insanlar siyah, beyaz ve kızıl derililer için gönderildim.[5]

 İslam peygamberinin evrenselliğini ispat eden hadislerden birisi de Hz. peygamberin şu buyruğudur: Muhammed’in helali kıyamete dek helal, haramı ise kıyamete dek haramdır.”

   O hazretin Habeşistan, İran, Roma, Mısır, Şam, Yemen, Amman, Hazremut, Yemame, Necran ve Semave gibi ülkelerin padişahlarına yazmış olduğu mektuplar da cihan şümul bir elçi olduğunun göstergesidir ki, şu ana kadar 185 mektubu tespit edilmiştir.[6]

  Hatta bir gün sabah namazından sonra ashabı toplayarak onlara uzun bir konuşmadan sonra altı kişiyi görevlendirip farklı altı ülkeye elçi olarak göndermiştir.[7]

  Hz. peygamberin evrensel olduğunu gösteren birçok ayet bulunmaktadır, onlardan bazıları şöyle: En’am 90, Yasin 70, Al’i İmran 85, Furkan suresinin ilk ayetleri.

  Bir soru: Hz. peygamberin görevi evrensel ise neden bazı ayetlerde yalnız yakınlarını “Ve en yakın hısımlarını korkut”[8] veya Mekke halkını “Sana, şehirlerin anası olan Mekke halkını ve çevresindeki bütün insanları korkutmak…”[9] Korkutmakla görevlendirilmiştir?

  Cevap: Ayet ve Hadisler Hz. peygamber’in (s.a.a) risaletinin evrensel olduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır, ancak her hareketin oluşumu yavaş yavaş gelişmektedir. Peygamber her şeyden önce kendisine daha sonra ailesiyle ilgilenmelidir. Kuran şöyle buyurur: “Ve elbiseni temizle. Kötülükten uzaklaş.”[10] Daha sonra akrabaları, bölge halkı ve diğer memleketler.


[1] - En’am 19

[2] - Sebe 28

[3] -A’raf 158

[4] - Tevbe 33. Feth 28. Saf 9

[5] - Emali Şeyh Tusi s.484

[6] - Emaliyi şeyh Tusi s.484

[7] - Ebediyet nuru c.2 s.608

[8] - Şuera 214

[9] - En’am 92

[10] - Müddesir 4-5


Muhammed (s.a.a), Alemlere Rahmet 

Resulullah Hakkında Soru-Cevaplar 

Allah Resulü’nün Güzel Ahlâkı     

Resulullah (s.a.a)"in Adap Ve Ahlakı 

Hz. Resulullah (s.a.a)"in Faziletleri 

Büyük Peygamber (s.a.a)"in Güzel Ahlakı   

Resulullah (saa)’in Ümmetine Şefkati 

Hz. Peygamber’in Sabrı      

Hz. Peygamberin Siması 1 

Hz. Peygamberin Siması 2 

Âlem Sana Hayran 

 

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)