• Nombre de visites :
  • 5405
  • 7/2/2009
  • Date :

İman ve Sosyal Hayat

iman ve sosyal hayat

Eser adı: İman ve Sosyal Hayat

Yazar:Dr. Behişti

Yayınevi: Şura

 

       Allah'ın Adıyla,

      Aziz Arkadaşlar!

      Sevinerek ifade edeyim ki, aylık ideolojik konularımızı işlemeye başlıyoruz. Bu çerçevede bizim asıl hedefimiz İslam'ın fikri ve akidevi sistemini gerçek yüzüyle tanımak olmalıdır. Ümidimiz, bu gayretin Allah'ın (c.c) rızasına uygun bir gidiş yolu üzerinde devam etmesi ve faydalı neticelere ulaşmasıdır.

    Hamburg İslam Merkezi'nin bu programı uygulama alanına koymasından dolayı çok memnun olduk. Bu, bir taraftan öğrenci arkadaşlarımızın temel isteklerinden birisine cevap verecek, diğer taraftan da bu fikri ilişkinin ışığı altında geleceğin inşasında temel bir fonksiyona ve hisseye sahip olacak olan gençlerimize savundukları ideolojiyi daha iyi ve gerçekçi bir biçimde tanıma imkânı sağlayacaktır. Böylelikle kardeşlerimiz ve bacılarımız çeşitli ideolojik meseleleri yakinen tanımış olacaklardır kuşkusuz.

    Bu çalışma, Hamburg İslam Merkezi bünyesinde ana dili Farsça olan İslami Encümenler Birliği mensuplarının birbirlerini ve diğer kardeşlerini daha iyi tanımaları için de çok faydalı olacaktır. Bunlar karşılaştıkları çeşitli sosyal meselelere karşı daha köklü ve daha şuurlu bir tavır takınacaklardır.

    İslami Encümenler Birliği'nin Fars dili gurubu, beşinci oturumda (29 Meh-Khordad-Hannover), Hamburg İslam Merkezi'nin onayı ile bundan böyle merkeze üye olan tüm birimlerin dört haftada bir ideolojik konuları içeren seminerler/toplantılar düzenlemesine karar verdi.

    Bu konular, özel ve düzenli bir şekilde hazırlanacaktır. Her dört haftada bir hazırlanan konular bütün birimlerin hizmetine sunulacaktır.

      Bu konulardan daha iyi faydalanılabilmesi için Encümen üyelerinden birisinin söz konusu toplantı ile ilgili konuyu daha önce mütalaa etmesi ve Encümen toplantısında hazırladığı mütalaayı bir konferans biçiminde sunması teklif edildi.

     Her birimin kültürel sorumluları, gerek Encümenler bünyesinde cevaplandırılan, gerekse cevapsız bırakılan soruları, görüşleri, tenkitleri, toplantının bitiminde bir araya getirmek ve hemen Hamburg İslam Merkezi'ne göndermekle yükümlü kılındılar.

     Yöneltilen sorulara, eğer konuşmacı arkadaşlar tarafından ikna edici cevaplar verilmişse bu soruların (+) işareti ile gösterilmesi, diğerlerinin ise (-) işareti ile gösterilmesi gerekir.

      Hamburg İslam Merkezi, soruları veya tenkide uğrayan görüşleri daha hızlı bir şekilde incelemeye gayret edecek, inceleme sonuçlarını ise çoğaltılmak üzere birliğin Merkezine gönderecektir. Bir başka deyişle, Merkez, bir sonraki toplantıdan önce söz konusu incelemenin bütün encümenlerin elinde olmasını sağlamaya çalışacaktır.

      Birliğe üye olan bütün kardeşlerin ve bacıların bilgisine sunmam gereken bir başka konu da şu: Bu tarz aylık bültenlerin hazırlanıp gönderilmesi, hiç kuşkusuz özgün İslami araştırma ve incelemelerin yerini tutamaz. Bu bakımdan özgün İslami araştırmalara ayrıca önem vermek gerekmektedir.

     Aziz Kardeşler!

     Belirli konuların bu şekilde aylık düzenli programlar çerçevesinde işlenmesi; birliğin hem fikir ve hem de amel düzeyinde olgunlaşmasını, sosyal faaaliyetlerde ise uyumun gerçekleştirilmesini sağlamak amacına matuftur. Elbette bu amaca ulaşmak, hepimizin elbirlik ortaya koyacağı gayretlere bağlı olacaktır. Hepimiz bu konuda büyük bir azim içerisinde olmalı ve yüklendiğimiz bu sorumluluğun üstesinden alnımızın akıyla çıkmalıyız diyorum.

     Yüce Allah'ın bu yolda bize yardımcı olacağına hiç kuşku duymamalıyız?

      Ekim 1969 (Mehrmah 1348)

       Birlik idare Heyeti

 

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)