• Nombre de visites :
  • 5096
  • 18/1/2009
  • Date :

Anne-Baba Hakkı

anne-çocuk

 

        Kur’an-ı Kerim’in 7 kez anne-baba hakkına değinilmiş; anne-babaya ihtiram gösterilmesi emredilmiştir. İlginçtir ki Allah-u Teala anne babaya saygıyı tevhit silsilesinde yer vermiştir. Yani Müslüman bir insan, Müslümanlık iddiasından sonra anne babasına saygı göstermelidir.

 

      İki değerli ahlak kitabı olan Camiusseade ve Mi’racussaadede Resulullah’tan (s.a.a) şöyle rivayet edilmiştir: “Anne babaya iyilik, kabul olmuş namaz, oruç, hac ve umreden daha üstündür.”

 

        Yine merhum Allame Meclisî, değerli kitabı Biharu’l Envar’da İmam Sadık’tan (a.s) şöyle rivayet etmiştir: “Rivayet eden şahıs İmam Sadık’a (a.s) anne babaya iyilik ayetinde geçen ‘ihsan’ ın ne anlama geldiğini sorar. Hazret şöyle buyurur: ‘Anne babaya ihsanda bulunmak, onlara iyi davranmak, durumları iyi olsa bile, muhtaç oldukları bir şeyi senden istemelerine mahal bırakmamaktır. Fakir olmaları durumunda ise onlara yardım etmek evlada farzdır.”

 

       Ölen anne-babaya iyilik

        Ölen anne babaya evladın iyiliği; onlar için mağfiret dilemek, borçlarını eda etmek, haklarında Salih amellerde bulunmak, kaza namazı ve oruçlarını yerine getirmek, muayyen bir borçları vardıysa ödemektir. Merhum Şeyh Cafer Şuşterî, “Minhecu’r Reşad” kitabında şöyle yazar: Babasının borcunu ödemeyen evlat, kendisine babasının ölümünden sonra kalan evde, alacaklıların hakkından ötürü namaz kılamaz; ama alacaklıların izni veya rızası varsa kılabilir.

        Demek ki anne babaya saygının İslam’da özel bir yeri vardır.

 

Anne-babanın çocuklar üzerindeki hakları

1- Minnet etmeden hizmet.

2- Razı olmadıkları yere gitmemek.

3- Onlara her zaman sevgiyle bakmak.

4- Yumuşak bir şekilde konuşmak.

5- Sözlerini kesmemek.

6- Üzüntü ve zorluklarına ortak olmak.

7- Sözlerini dinlemek.


ANA-BABAYA İYİLİK VE SAYGI

AİLENİN TEMEL GEREKSİNİMLERİ

Aile Haklarının Bir Panoraması

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)