• Nombre de visites :
  • 6142
  • 14/1/2009
  • Date :

Batı Azerbaycan

kara kilise (tatavus kilisesi)

   En son idarî bölümlemelere göre Batı Azerbaycan Eyaleti on iki metropol, yirmi iki şehir, yirmi sekiz ilçe, yüz üç köy ve üç bin iki yüz yirmi yedi bucaktan oluşmaktadır. Merkezi tarihî Urumiye şehridir. Diğer büyükşehirleri ise şunlardır: Buka, Piranşehr, Tekab, Hoy, Serdeşt, Selmas, Şahin, Deji Maku, Mehabad, Miyandu, Ab ve Nokde. 

Kara Kilise (Tatavus Kilisesi)

   Maku şehrinin Siyahçeşme ilçesine bağlı Kara Kilise köyünde yer alan bu kilise Aziz Tadi’nin mezarıdır. Ermeni kaynaklarına göre Sasanîler zamanında bir kısım Ermeniler genelde Zerdüşt dinine diğer kısmı da Mihr-perestlik (Güneşe tapanlar) didine mensuptular. İlk defa miladi 43 yılında Hz. İsa’nın müjdecilerinden Tatavus ve batlamyus isminde iki kişi Maveraünnehir’in kuzeyinden geçerek tebliğ için Azerbaycan’a gelmişlerdir.  

ulu cami

 Ulu Cami

   Pazar içinde yer alan bu bina hicri kameri yedinci yüzyılın ortalarında yapılmıştır. Mihrabı alçı işlemeciliği açısından Moğollar döneminin en güzel eserlerinden birisidir.

urumiye pazarı

Urumiye Pazarı

     Şehrin merkezinde yer alır. Pazar, attarlar, kuyumcular, manifaturacılar gibi esnaf sınıflarının bir araya geldiği bir yerdir. Pazar’ın geçmişi Zend ve Kaçarlar dönemine ulaşır. 

urumiye gölü

Urumiye Gölü

Kuzeyden güneye uzanan ve Azerbaycan’ı doğal bir biçimde Doğu- Batı diye ikiye ayıran dikdörtgen şeklinde bir göldür. Genişliği altı bin kilometre kare, boyu yüz otuz beş kilometre ve eni on beş-elli kilometre arasındadır. Gölün derinliği al ila on altı metre arasında değişmekte olup suyu acı ve tuzludur. İçinde Artanya Salanya ismindeki kırmızı derili canlıdan başka bir canlı yaşamamaktadır.

süleyman tahtı

Süleyman Tahtı

Eyaletin Tekab şehrinin kırk iki kilometre kuzey doğusundaki Süleyman Tahtı Sasanîler’den İlhanlılar döneminin en belirgin eserlerindendir.

el sanatları ve hediyelik

  El Sanatları ve Hediyelik

       Urumiye eyaletinin en öenmli hediyelikleri ahşap eşyalar, ipek elbiseler, el örgüleri, bal, bitkisel içeceklerden ibarettir.

Kaynak:İrankulturevi.com


Batı Azerbaycan (Resim Galerisi)

İranı Tanıyalım

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)