• Nombre de visites :
  • 4816
  • 4/1/2009
  • Date :

Hz. Ebu’l Fazl’il Abbas (a.s)’ın Hayatı Ve Faziletleri

hz. ebu’l fazl’il abbas (a.s)’ın hayatı ve faziletleri

   Eserin Adı: Hz. Ebu’l Fazl’il Abbas (a.s)’ın Hayatı Ve Faziletleri

   Yazan: Arif TAŞDEMİR - İskender AKOT

   Yayınevi: Al-i Taha

 

 

       Bismillahirrahmanirrahim

       Ezeli ve ebedi olan, öldüren, dirilten, bilgilendiren, yaşatan, varlıklara kendilerinden daha yakm olan, göklerde, yerde ve bu ikisi arasında bulunan, yani mâsiva denen her varhk tarafından tespih edilerek övülen Allah'a sonsuz şükürler olsun. O'nun sonsuz rahmet ve bereketi de âlemlerin en şereflisi olan Hz. Muhammed (s.a.a) ve tertemiz Ehl-i Beyti'ne olsun.

          Yüce Allah'm sayısız nimetleri karşısında, şükretmek gayesiyle sonsuza kadar çaba harcasak dahi, en ufak bir nimetinin bile şükrünü ada etmekten aciz kaldığımızı, itiraf etmekten başka bir çaremiz olmadığını görürüz.

         Allah'ı anmanın ve şükrünü yerine getirmenin yollarmdan birisi de, Rabbimizin överek muhlis kıldığı kullarını, 0 yüce varlığın aynası konumunda olan bu tecelligahlan tanimak ve tamtmaktir.

        Bir takım insanlar vardır ki, dünyaya gelmeleri, yaşamaları ve ölümleri hiçbir şeyi değiştirmez; yaşayıp yaşamamaları arasında bir fark yoktur. Bir takım insanlar da vardır ki, tarihi, insanları ve hatta kendi döneminden sonraki toplulukları bile, bir güneş gibi aydınlatırlar. Bu örnek kişilerden biri de, Hz. Ebu'1-Fazl'il-Abbas (a.s)'dır. Bu yüzden Allah yolunda zamanın İmamı Hz. Hüseyin (a.s) için her şeyini feda ederek o güneşi bir ay gibi takip eden, eşi az bulunan, bütün muhtaçlara hacetler kapısı olan, Hz. Ebu'l-Faz-I'il-Abbas (a.s)'ın faziletlerini içeren bu eseri yazmayı kendimize ilahi bir lütuf bildik.

       "Hacetler Kapısı Hz. Ebu'l-Fazl'il-Abbas (a.s)" adh bu eserimizin yazılmasında yardımcı olan, Ehl-i Beyt Mektebi'nin büyük âlimlerinden, Ayetullah Bakır-i Fehhar İSFAHANİ'ye, Ehl-i Beyt (a.s)'dan almış olduğu bilgisi ve güzel ahlakıyla bizleri birçok konuda bilgilendirdiğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah ona ve turn âlimlerimize uzun ömürler versin. Aynca bu kitabin hazırlanmasında emeği geçen tüm kardeşlere teşekkür etmeyi kendimize bir borç biliyoruz. Allah Teala onların hepsinden razı olsun.

       Bu eser, Hz. Ebu'l-Fazl'il-Abbas (a.s)'a özel ilgi duyan, zamanımızın İmamı, hücceti ve sahibi olan, Hz. Mehdi (a.f)'e ithaf olunur. Allah bizleri Onların gerçek takipçilerden kılsın, hepimizin akıbetini hayretsin ve bütün kusurlarm ortaya çıktığı kiyamet gününde bizleri o yüce şahsiyetlerin yanında mahcup etmesin. Âmin ya Rabb'el-Âlemin.

        İskender Akot ve Arif Taşdemir

 

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)