• Nombre de visites :
  • 3650
  • 5/1/2009
  • Date :

AŞURA

aşura

Yüce ruhların ilahi ziyafetidir Aşura, asırların akışında.

Büyük vicdanın tezahürüdür, zamanın mahkemesinde.

İnsani cesaret ve yiğitliğin yenilmezliğidir, imanın tecelli ettiği yerde.

Kanın tavafıdır feryadın ihramında.

Kabe’nin tecellisidir kan mikatında.

Aşura, Tevrat’ın, İncil’in ve Zebur’un yeniden ve yepyeni bir okunuşudur hareket mabedinde.

Kur’an ayetlerinin tertilidir ebediyet levhalarında.

Tenzil damarlarında akan Allah’ın kanıdır Aşura.

Hira’nın kanlı boğazıdır tebliğin zirvesinde.

Aşura, Beni Ümeyye cahiliyeti ve Kureyş’in şirkiyle yeniden savaşıdır Muhammed’in (s.a.a).

Bedir ve Huneyn recezlerinin yeniden yankılanışıdır Aşura.

Namazın şehadette ve şehadetin namazda patlayışıdır.

Hakkın ebedi ihtişamıdır batılın yok oluş diyarında.

Hüseyniyelerin kanlı uyarısıdır kavimler geçidinde.

Mazlumların adalet feryadıdır bütün tarihte.

Sığınaksızların başına çekilen insanlığın şefkat elidir Aşura.

Yiğitliğin ve hamasetin kızıl revakıdır zulüm ve siyahlığın karanlığında.

Hak ve adaleti arayanların atan kalbidir beşeriyet mahkemesinde.

Zaferin sonu gelmez yankısıdır tarihin kulaklarında.

Deryalar doğuran susuzluktur hayatın okyanusunda.

Büyük bir “risalet”tir kurtuluş veren “esaret”in omuzlarında.

Namaz ehlinin haysiyet ve şerefi, Müslümanların izzetidir Aşura.

Kabe’nin rüknü, Kıble’nin temeli, ümmetin direği, Kur’an’ın hayatı, namazın ruhu, haccın bekası, Safa ve Merve’in sefası, Meş’ar ve Mina’nın canıdır Aşura.

Ve… İslam’ın en büyük hediyesidir insanlığa ve tarihe…

Evet, bu yüzüyle Aşura, hakkın en muhteşem, en parlak sayfasıdır..

Ama diğer yüzüyle Aşura, en karanlık, en kara sayfasıdır batılın.

İnsanın alçalma trendinde esfel-i safiline nasıl indiğinin hazin ve ibret dolu öyküsüdür.

Şeytan kullarının, mabutlarına kulluk yarışında varabilecekleri son noktadır Aşura.

“Vahşilik”, “alçaklık” ve “zulüm” kavramlarının, en açık ve alternatifsiz yorumunu bulduğu sözlüktür Aşura.

Makam, mal-mülk hırsı, korku, kabilecilik ve ırkçılığın insanı yuvarlayacak en korkunç uçurumun,en korkunç tablosudur.

Beşeri ve nefsani irade ve seçimlerin, İlhi irade ve seçime tercih edilişinin en doğal ve en vahim sonucudur Aşura.

“Emanete hiyanet” çıbanının ümmetin gövdesinde patlayışıdır Aşura.

Çok öncelerden yazılıp gizli gizli ve aldatıcı kostümlerle oynanan “Emanetleri imha” senaryosunun, artık açıktan ve küstahça uygulanmaya koyuluşudur Aşura.

Din adına dini imha çabasının en çarpıcı örneğidir.

“Tuleka” çocuklarının, Bedir, Uhud, Hendek, Hayber ve.. kinlerini kustuğu gündür.

Ve.. Şeytan ve hizbinin, Rahman ve hizbinden intikam almaya çılıştığı gündür Aşura!..

Ama heyhat.....


MUHARREM AYI’NA GİRDİĞİM  ZAMAN

MERSİYYE-Yİ  İMÂM HÜSEYİN

ŞEHÎD-İ KERBELÂ

FÂTIMA GÜL GONCALARI

FIRAT'IN GÖZYAŞLARI

ŞEHÎD

 

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)