• Nombre de visites :
  • 2300
  • 5/1/2009
  • Date :

Muharrem Ayının Amelleri   2

muharrem 2
                                                                                                                                 Muharrem Ayının Amelleri 1

Aşura Günü

       Bugün şehitler serveri İmam Hüseyin"in (a.s) şehadet günü olup Ehl-i Beyt İmamlarıyla (a.s) Şiilerinin hüzün ve yas günüdür. Müslümanların bugünde dünya işleriyle uğraşmayı bırakıp evlerine bir şey biriktirmemeleri, ağlayıp feryad-u figan etmeleri, en aziz evlat ve akrabalarına yas tuttukları gibi yas tutmaları, İmam Hüseyin (a.s) için matem ve taziye merasimleri düzenlemeleri, ileride değineceğimiz Aşura ziyaretiyle o hazreti ziyaret etmeleri, o hazretin katillerini lanetleyip onlara karşı nefretlerini dile getirmeleri, o hazretin musibe-tinden dolayı birbirlerine şu şekilde başsağlığı dilemeleri gerekir:

      "A"zamellahi ucurena bi-musabina bil-huseyn aleyh"is-selam ve cealena ve iyyakum min"et-Talibiyne bisarihi mea veliyyih"il-İmam"il-Mehdi min al-i Muhammed"in ayelhum"us-selam."

(Allah -İmam- Hüseyin"in musitebinden dolayı ecir ve mükafatımızı artırsın, bizi ve sizi, Allah"ın velisi Hz. Muhammed"in evlatlarından İmam Mehdi ile birlikte -Allah"ın selamı onların üzerine olsun- onun kanını talep edenlerden kılsın.)

      Bugünde maktel ve mersiye okuyup birbirini ağlatmak da yakışır amellerdendir. Bu konuda şöyle rivayet edilmiştir:

       Hz. Musa (a.s) Hz. Hızır"la görüşüp ondan ilim almakla görevlendirilince görüşmelerinde Hz. Hızır ilk olarak Hz. Muhammed"in (a.s) Ehl-i Beyt"inin (a.s) başına gelecek bela ve musibetleri anlattı ve her ikisi şiddetli bir şekilde ağladılar.

      İbn Abbas"tan şöyle rivayet edilmiştir: "Zi-Kar"da Hz. Emirulmü-minin Ali"nin (a.s) huzuruna çıktım. Resulullah"ın (s.a.a) imlası ve kendi hattıyla yazılmış olan bir sayfayı çıkarıp ondan bir miktarını bana okudu. O sayfada İmam Hüseyin"in (a.s) makteli ve o hazretin nasıl şehit edileceği, kimin şehid edeceği, kimin ona yardım edeceği ve kimlerin onunla birlikte öldürülecekleri yazılmıştı. Bunun üzerine Hz. Emirulmüminin Ali (a.s) çok şiddetli bir şekilde ağladı ve beni de ağlattı.

       Uygun olsaydı İmam Hüseyin"in (a.s) maktelinden bir kısmını burada anlatırdım; fakat kitabımızın kapasitesi buna uygun olmadığından bu konuda bilgi edinmek isteyenler maktel kitabımıza müracaat etsinler.

       Kısacası; kim bugünde İmam Hüseyin"in (a.s) türbesinin yanıbaşında olur da halka su verirse, o hazretle birlikte Kerbela"da bulunmuş ve İmam"ın (a.s) ordusuna su vermiş gibi olur. Bugünde bin defa İhlas suresini okumak çok faziletlidir. Bir rivayette "Rahman Allah ona rahmetle bakar" diye geçmiştir.

      Seyyid İbn Tavus bugün için Aşerat duasına benzer bir dua rivayet etmiştir; hatta bazı rivayetlerden bu duanın aynısı olduğu anlaşılmaktadır.

        Şeyh Tusî, Abdullah b. Sinan kanalıyla İmam Sadık"tan (a.s) bugünde, kuşluk vaktinde dört rekat namaz kılınmasını ve bir de dua okunmasını rivayet etmiştir. Biz uzamaması için onları burada kaydetmedik. (İsteyenler "Zadu"l-Mead" kitabına müracaat edebilirler). Ve yine bugünde Şiilerin oruç niyeti etmeden yemek ve içmekten sakınmaları ve ikindi vaktinden sonra günün sonunda yoğurt ve süt gibi musibete uğramış kimselerin yedikleri yemekten biraz yemeleri, lezzetli yemekler yemekten sakınmaları, temiz elbiseler giymeleri ve elbiselerin bağlarını açmaları, musibete uğramışlar gibi kollarını çemremeleri yakışır.

 


  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)