• Nombre de visites :
  • 2179
  • 9/11/2008
  • Date :

Allah Aşkına Söyleyin!

fatımatuz  zehra

     Hz. Fatıma (a.s) birinci ve ikinci halifeye hitaben şöyle buyurdular: “Acaba Resulullah (s.a.a)’den size bir hadis nakledersem onu doğrular mısınız?” Evet dediklerinde şöyle buyurdular: “Allah aşkına söyleyin, acaba Resulullah’ın şöyle buyurduğunu duymamış mısınız?: "Fatıma’nın hoşnutluğu benim hoşnutluğumdur, Fatıma’nın öfkesi benim öfkemdir; öyleyse kim kızım Fatıma’yı severse beni sevmiştir, kim Fatıma’yı öfkelendirirse beni öfkelendirmiştir." Onlar: "Evet bu hadisi Resulullah’tan duymuşuz" dediler. Bunun üzerine buyurdular ki: "Ben Allah’ı ve meleklerini şahit tutuyorum ki, sizin ikiniz beni öfkelendirdiniz, beni hoşnut etmediniz, Peygamberi mülakat ettiğimde mutlaka ikinizi ona şikayet edeceğim."(1)

 

------------------------------------------------------

(1) Bihar-ül Envar c. 28, s. 303, c. 43, s. 198, 203, El-İmamet-u ve’s- Siyase, c.1,s.14.

 


Resulullah (saa) ve On İki İmamın Dilinden Hz.FATIMA

Mazlumiyet Anası

Tarihte Çok Ağlayanlar

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)