• Nombre de visites :
  • 11561
  • 16/11/2008
  • Date :

Ağız ve Diş Sağlığı

diş fırçası

       Diş ve ağız sağlığı bugün çok önemli dikkate değer konulardandır. Uzman kişiler şöyle demektedirler: Bedensel hastalıkların çoğu, özellikle de son derece hassas olan sindirim organı ile ilgili hastalıkların çoğu ağız ve diş sağlığı ile ilgilidir. Yüce Allah’ın insana inayet buyurduğu diş oldukça önemli bir nimettir. İnsana sağlığını korumada çok önemli bir etken konumundadır. Çiğnemek dişler vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Çiğnemek hususu güzel bir şekilde yapılacak olursa sindirim organının doğal çalışmasının sürdürülmesini garantiler ve neticede de insanın sağlığının devamına neden olur.

    Başkalarının nefret etmesine ve eziyet görmesine sebep olan hususlardan biri de ağız kokusudur. Bazen çok çirkin bir hale gelen bu ağız kokusu, ağız ve diş sağlığına dikkatsizliğinin ürünüdür ve yiyeceğin diş ve diş etlerinin arasında kalmasının ürünüdür.

     Diş ve diş etlerini yok eden pyorrhea[1] hastalığının, birçok hastalıkların, özellikle de kalp hastalığının önemli bir nedeni de diş ve ağız sağlığına dikkatsizliğin bir ürünüdür. İnsanlar eğer biraz vakit ayırarak her yemek yedikten sonra ağzını yıkar, dişlerini fırçalarsa, ağzını tuzlu suyla çalkalarsa bir taraftan, ağız, diş ve boğaz sağlığına yardımcı olmuş olur ve diğer taraftan da dikkatsiz davrandığı zaman ortadan kalkan diş sağlığını tekrar kazanmak için büyük harcamalara düşmekten güvende kalır. Uzun yıllar hatta ömrünün sonuna kadar tam bir huzur içinde dişlerinden istifade edebilir.

     İslâm güneşi susuz, bitkisiz, insanlarının okuma yazma bilmediği hatta en küçük bir ilimden dahi nasipleri olmadığı bir ortamda doğmuş olmasına rağmen insanların sağlığı için tüm boyutlarıyla sağlığa riayet ederek özellikle de diş ve ağız sağlığı hususunda bu mektebin azametini ve bu medresenin önemini gösteren bir takım kanun ve ilkeler ortaya koymuş ve bu dinin davetçisinin merhamet sahibi Allah tarafından insanları irşat ve hidayet için geldiğini ve de bu mektebin on iki masum önderinin Hakk’ın seçkinleri olduğunu ispat etmektedir.

    Şimdi de bu din bilginlerinin diş ve ağız sağlığı hususundaki bazı sözlerine dikkat ediniz:

Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Eğer ümmetime zorluk ve meşakkate düşmeseydi, şüphesiz her namazda dişlerini fırçalamalarını emrederdim.”[2]

Altıncı İmam (a.s) şöyle buyurmuştur: “Misvak kullanmak Peygamberlerin ahlâkındandır.”[3]

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Eğer insanlar misvaktaki faydaları bilecek olsalardı, şüphesiz yatakta da dişlerini fırçalarlardı.”[4]

İmam Sadık’a (a.s) , “Bütün yaratıklar insan mı? ” diye sorulunca İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Misvak kullanmayı terk edenleri bırak.”[5]

Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Cebrail bana sürekli misvak kullanmamı tavsiye etti. Öyle ki misvak kullanmadığım takdirde dişlerimden mahrum kalmaktan korktum.”[6]

Başka bir yerde ise Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Cebrail bana, sürekli misvak kullanmamı tavsiye etti. Öyle ki onu farz kılacağını sandım.”[7]

İmam Sadık (a.s) ise şöyle buyurmuştur: “Misvak kullanmakta on iki haslet vardır: Dini bir iştir, ağzı temizlemektedir, gözü aydınlatmaktadır, Hakk’ı hoşnut etmektedir, dişleri beyazlatmaktadır, çürüklüğü gidermektedir, diş etlerini sağlamlaştırmaktadır, insanın iştahını açmaktadır, sindirim organından balgamı sökmektedir, hafıza gücünü çoğaltmaktadır, güzellikleri artırmaktadır, melekleri sevindirmektedir.”[8]

    Misvak kullanmanın şekli hususunda ise diş ve ağız hastalıkları uzmanları ve uzman doktorlar dişlerin enine, yavaş bir şekilde birkaç defa misvak edilmesini söylemektedirler. Allah Resulü’nden de bu konuda çok önemli rivayet nakledilmiştir. Biset zamanına teveccühen bunun da Peygamber-i Ekrem’in ilmin mucizelerinden birisi olduğunu söylemek gerekir.

     Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

“Dişlerinizi enine misvaklayınız, uzunluğuna misvak kullanmaktan sakınınız.”[9]

     Allah Resulü her gece dişini üç defa misvaklıyordu: Uyumadan önce, uyuduktan sonra (kalkıp) Kur’ân okumak istediğinde ve sabah namazı için camiye gitmeden önce. Cebrail’in tavsiyesi üzere Erak çubuğuyla misvak yapıyordu.”[10]

---------------------------------------------------------------------

[1]- Diş etlerinin iltihaplaşmasına ve irin toplamasına neden olan bir diş hastalığıdır.

[2]- a. g. e. c. 4, s. 596

[3]- Bihar, c. 76, s. 131

[4]- Mizan’ul-Hikmet, c. 4, s. 597

[5]- a. g. e.

[6]- a. g. e.

[7]- a. g. e.

[8]- Bihar, c. 76, s. 129

[9]- Mizan’ul-Hikmet, c. 4, s. 599

[10]- a. g. e.

 


Diş Sağlığı

Sağlık Ve Temizlik

Ağız kokusunu gideren 5 yiyecek

 

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)