• Nombre de visites :
  • 3338
  • 5/11/2008
  • Date :

RESÛL-İ KÂİNÂT

resûlullah

 

Ey habib-i Kibriyâ, sensin Resul-i Ka'inât

Rahmeten lil-âlemin, âlemlere sensin hayat

 

Her ne âlemde hayatsın, aynı âlem şâhısın

Nev be-nev mahlûk içinde, mev be-nev giydin sıfat

 

Görmeden görmüş gibi, her devirden vermek haber

Gösterin her devirde sensin nizam-ı mümkinat

 

Bunca gamdan kurtulup, kurtardığın bunca beşer

Sıdkına bundan büyük âyâ olur mu mu'cizat

 

Surete teşrif-i zâtın, zulmet-i nûr eyledi

Feth-i mekke eyledin, fetholdu her müşkilat

 

Her makamı seyredip, insana zâhir olmasan

Ekmel-i mahlûk olup insan bulur muydu necat

 

Şevk-i vaslınla dönen aflak-u eşbahtan doğar

Mev be-nev aşcâr-ü hubbubat-u nedat

 

Hep bu eşkâl-u suver, hep bu sunu'at'-ü garib

Cümlesi seyr-i cemalin çün gelip eyler salât

 

Aşk-ı pâkin bir inayettir "Kemâlî" âşıka

Yokdürür bundan büyük erbab-ı aşka iltifât

                                                               Kemâlî

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)