• Nombre de visites :
  • 2440
  • 8/10/2008
  • Date :

Allah Yolunda Bağış

allah yolunda bağış

    Hadis dilinde "sadaka" olarak adlandırılan "Allah yolunda bağış" konusu, İslam’ da özel bir yere sahip olup müstehap işlerin hiçbirine onun kadar önem verilmemiştir.

    İslam açısından sadakanın her şeyde, can, mal, zenginlik ve en önemlisi Allah’ ın rızasını kazanmakta büyük etkisi vardır. Hz. Peygamber-i Ekrem (s.a.a) buyuruyor ki:

    "Kıyamet günü insanların arasında hüküm verilinceye kadar herkes kendi sadakasının gölgesinde istirahat eder." 1

     “Gizli (verilen) sadaka, Allah’ ın gazap ateşini söndürür” 2

     İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor:

    "Kim, (elbisesi olmayan) bir mümine bir elbise verirse, o elbiseden hatta bir bez parçası kalıncaya kadar Allah’ ın koruması altında olur." 3

    "Hastalarınızı sadaka (Allah yolunda bağış) ile tedavi ediniz... Rızkı sadaka ile indirin (elde edin)... Sadaka, kulun eline ulaşmadan önce Allah’ ın eline ulaşmaktadır, " 4

     İmam Bakır (a.s) şöyle buyuruyor: "İyilik v’ e sadaka, yoksulluğu giderir, ömrü çoğaltır ve sahibinden yetmiş çeşit kötü ve çirkin ölümü defeder." 5

    İnsan bu hayır işi, ölüm vaktinde vasiyet ederek değilde, selamet halinde gönül hoşluğuyla kendisi yaparsa, bunun daha fazla değeri vardır. Bu yüzden Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a)’ e; "Hangi sadaka daha üstündür?" diye sorulduğu zaman şöyle cevap verdiler:

   "Sıhhatin yerinde olup mala düşkün, geleceğe ümitli olduğun ve yoksulluktan korktuğun sırada kendi elinle verdiğin sadaka; can boğaza gelip dayandığında; "Falana bu kadar, ötekisine bu kadar verin" diye vasiyet ederek verdiğin sadaka değil. 6

-------------------------------------------------------------------

1- Cami’ üs-Saadât, c.2, s. 143.

2- Cami’ üs-Saadât, c.2, s.144.

3- Usul’ ül-Kafi, s.412.

4- Cami’ üs-Saadât,, c.2, s.144.

5- Cami’ üs-Saadât, c.2, s. 144.

6- Cami’ üs-Saadât, c.2, s. 145

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)