• Nombre de visites :
  • 3061
  • 30/9/2008
  • Date :

Yiyecekler Hususunda Sağlık Sistemi

yiyecekler hususunda sağlık sistemi

      Büyük sindirim organı, diş, ağız, su, ekmek ve Hakk’ın diğer nimetleri merhamet sahibi olan Allah’ın insana lütuflarındandır. Helal maddeler elde etme, tüketim biçimi, beden sağlığı ile ilgili ilkeler, nihayette ruh ve akıl esenliği, neticede aile ve toplumun esenliği hususunda yüzde yüz etkili olan birçok emirler Kur’ân-ı Kerim’de ve İslâmi rivayetlerde yer almıştır. Öyle anlaşılıyor ki bu emirlerin bazısına uymak şer’i açıdan farzdır diğer bazılarına uymak ahlâki açıdan farzdır, diğer bazılarına uymak ise önemle vurgulanmış müstahap emirlerden biridir. Farz düzeyinde yer alan bu ilkelere aykırı davranmak haramdır ve kıyamet azabına sebep olmaktadır. Önemle vurgulanmış müstahapları terk etmek ise birçok ziyan, zarar, bedenin çökmesine ve bedenin birçok hastalıkları kabule hazır hale gelmesine sebep olmaktadır.     

Kur’ân-ı Kerim"de farz olan emirlerden en önemlisi hayatı sürdürmek için mal ve evlat sahibi olmak, helal yoldan ev, elbise ve yiyecek temin etmektir.

    “Ey iman edenler! Sizi rızıklandırdığımızın temizlerinden yiyin; yalnız Allah’a ibadet ediyorsanız, o’na şükredin.” [1]

     Hakeza: “Ey insanlar! Yeryüzündeki temiz ve helal şeylerden yiyin, şeytana ayak uydurmayın; zira o sizin için apaçık bir düşmandır.” [2]

     Hakeza: “Yiyin için fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.” [3]

Bu emirlerde temiz olmak, helal olmak ve israftan kaçınmak söz konusu edilmiştir. Helal yoldan temin etmek ve yiyeceklerin temiz olmasına özen göstermek farzdır. Tüketimde israfa kaçmak ise haramdır. Helale dikkat etmemek, haram, pis, necis ve temiz olmayan yiyecekler yemek, israfa düşmek, Hakk’a aykırıdır, insanın kendine ve başkalarına zulmetmesidir. Şüphesiz azaba ve ilâhi cezaya da sebep olmaktadır.

     Evin erkeği, bu konudaki İslâm"ın yüce öğretileriyle aşina olmalı ve onu evine intikal ettirmelidir ki ev ve aile ortamı tertemiz kalsın, o ev halkı gelişme ve kemal yolunu kat edebilsin, kendisi ve diğerleri için hayır ve iyilik kaynağı haline gelsin.

--------------------------------------------------

[1]- Bakara, 172

[2]- Bakara, 168

[3]- A’râf, 31

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)