• Nombre de visites :
  • 2969
  • 2/9/2008
  • Date :

İman Nefsanî Kemalâtin Temelidir

gül

    İman ve marifet nefsanî kemallere ulaşmanın ve Allah’a yakınlığa doğru hareket etmenin temelidir. Sülûk eden kimse hareket etmeden önce hareketinin maksat ve bitiş noktasını belirtmeli, nereye gittiğini ve hangi yoldan gitmesi gerektiğini bilmelidir; aksi takdirde hedef ve maksada ulaşamayacaktır. Allah’a iman insanın hareket ve çabasına yön verir ve maksadını açıklığa kavuşturur. İmanı olmayan kimseler tekamülün doğru yolunda ilerlemekten acizdirler.

     Allahu Teâlâ Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyuruyor:

"Ancak (Allah’a ve) Ahiret’e inanmayanlar, şüphesiz yoldan sapmakta olanlardır." [1]

    Keza buyuruyor ki: "Hayır; Ahiret’e inanmayanlar, azapta ve uzak bir sapıklık içindedirler."[2]

   Allah’a ve Ahiret’e inanmayan kafir bir kişi kemâl âleminden kopmuş ve dosdoğru maddeye, maddiyata ve hayvanî istekleri temin etmeye yönelmiştir. Dolayısıyla, onun maksadı ve hareketinin hedefi de madde âlemini elde etmekten başka bir şey olmayacaktır. O, kemâl doğrultusunda olmadığı için Allah’a yakın olması imkansızdır. Onun hareket doğrultusu dünya olup devamlı insaniyetin doğru yolundan uzaklaşmaktadır. Kâfir, iyi amel yapsa da bu onun nefsi mükemmelliğine ve Allah’a yakınlığına vesile olmaz; çünkü bu işi Allah için ve kurbet (âlemlerin rabbine yakınlık) kastıyla yapmamıştır; dolayısıyla bunun ona faydası olmaz. Bilakis bunu dünya için yapmıştır ve neticesini de dünyada görecektir; artık onun Ahiret için bir etkisi yoktur.  

     Allahu Teâlâ Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır:

"Rablerine kafir olanların durumu şudur: Onların yaptıkları, fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir kül gibidir. Kazandıklarından hiç bir şeye güç yetiremezler. İşte uzak bir sapıklık (içinde olmak) budur." [3]

    Her durumda, iman amellerin temeli olup onlara değer kazandırmaktadır. Müminin ruhu iman ve tevhidle karışırsa nurlu olur ve Allah’a doğru yükselir, iyi amel de ona yardım eder, destek olur.

    Allahu Teâlâ Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyuruyor:

"Kim  izzeti istiyorsa (bilsin ki) artık bütün izzet Allah’ındır. Güzel söz O’na yükselir, salih amel de onu yükseltir." [4]

    Salih amel insanın ruhunu yükseltir, Allah’a yakınlık makamına ulaştırır ve insan için iyi ve güzel bir hayat hazırlar, ancak bütün bunlar için iman şarttır. İmansız ruh karanlık olup onun Allah’a yakınlığa ve güzel hayata liyakati yoktur.

    Allahu Teâlâ Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyuruyor:

"Erkek olsun, kadın olsun, bir mü’min olarak kim salih bir amelde bulunursa, hiç şüphesiz biz onu güzel bir hayatla yaşatırız."[5]

   Kısacası, sülûk eden bir insan her şeyden önce imanını güçlendirmek için çalışmalıdır. Zira imanı her ne kadar fazla ve güçlü olursa kemalin daha yüce mertebelerine yükselir.

    Allahu Teâlâ Kur’ân-ı Kerim’de buyuruyor ki:

"Allah sizden iman etmekte olanları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltir. Allah yapmakta olduklarınızdan haberdar olandır." [6]

---------------------------------------------------------------------------

 [1]- Mü’minun / 74.

 [2]- Sebe / 8.

 [3]- İbrahim / 18.

 [4]- Fatir / 10.

 [5]- Nahl / 97.

 [6]- Mücadele / 11.

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)