• Nombre de visites :
  • 3001
  • 27/8/2008
  • Date :

Ramazan ve ¬Şaban 

kuran ayeti
    Ramazan ayı, nübüvvet ve peygamberlik ayıdır; şaban ayı ise imamet ve velâyet ayıdır. Ramazan ayında "Kadir Gecesi" vardır, şaban ayında ise Kadir Gecesi"ni izleyen şaban ayının on beşinci gecesi vardır. Ramazanayı mübarektir; çünkü onda Kadir Gecesi vardır. Şaban ayı da mübarektir; çünkü onda şaban ayının on beşi vardır. Ramazan ayı mübarektir; çünkü onda vahiy nazilolmuştur; başka bir deyişle Resulullah"ın (s.a.a) maneviyatı vahyin nazil olmasına sebep olmuştur. Şaban ayımuazzamdır; çünkü ramazan ayının maneviyatının devamıdır.Mübarek ramazan ayı bütün hakikatlerle maneviyatın toplandığı Kadir Gecesi"nin cilvesidir; şaban ayı ise onun devamı olan İmamların ayıdır.

      Mübarek ramazan ayında, Resulullah"ın (s.a.a) makamı Allah"ın kendisinden kaynaklanan kullî velâyetiyle bütün bereketleri bu âleme yayar; İmamların ayı olan şaban ayı ise mutlak velâyetin bereketiyle ve Resulullah"ı (s.a.a) izleyerek bu manaları sürdürür. O hâlde ramazan ayı bütün perdeleri yırtmış ve Cebrail-i Emin bu ayda Resulullah"a nazil olmuştur. Başka bir deyişle, Resulullah (s.a.a) vahiy melesi Cebrail"i dünyaya sokmuştur. Şaban ayı ise velâyet ayı olup bütün bu anlamları sürdürmektedir. Ramazan ayı mübarektir; çünkü Kur"ân bu ayda nazil olmuştur. Şaban ayı da mübarektir; çünkü bu ayda da Ehlibeyt İmamları"nın duaları geçmiştir. Ramazan ayında nazil olan Kur"ân,bütün öğretileri ve insanoğlunun ihtiyaç duyduğu tüm şeyleri kapsamaktadır. İmamların ayı olan şaban ayı ise, bütün alanlarda bu hakikat ve manaların devamıdır.Kur"ân-ı Kerim"de gizli olarak geçen şey, Ehlibeyt İmamları"nın dualarında da gizli olarak geçmiştir. Şabaniyye duasında şöyle geçer: "Allah"ım! Beni çağırdığında sana icabet eden, mülahaza ettiğinde celal ve yüceliğin karşısında paramparça olan, gizli olarak kurtardığın ve sana karşı  açıkça hayır amelde bulunan kimselerden kıl." Bu dua kendinden geçiş meselesini söz konusu etmektedir; nitekim Kur"ân-ı Kerim"de de Hz. Musa (a.s) hakkında, "Rabbi da a tecelli edince onu paramparçaetti…" buyrularak Hz. Musa"nın (a.s) kendinden geçtiği anlatılıyor.

 

     Bu, kendinden geçme ayıdır, bu da kendinden geçiği isteyen aydır. Bu ay Allah"ın Peygamber-i Ekrem"e (s.a.a) tecellisidir ve bu ay Resul-i Ekrem"i (s.a.a) izleyerek Allah"ın Ehlibeyt İmamları"na tecellisidir.Hz. Mehdi"nin (a.s) çeşitli boyutları vardır; insanoğlunun gördüğü, onun bu boyutlarından bazılarıdır. Nitekim insanoğlunun Kur"ân-ı Kerim"den ve Resulullah"tan(s.a.a) gördüğü de o maneviyatın bazısıdır. Kur"ân-ı Kerim"de öyle maneviyatlar vardır ki, Resulullah (s.a.a) veo hazretin öğrencilerinden başka hiç kimse onlardan yararlanmamış, hiç kimse onları bilememiştir. Dualarımızda da bu özelliğe sahip olan meseleler vardır. Resulullah (s.a.a) bütün varlıklara hâkim olduğu gibi, Hz. Mehdi (a.s)’de bütün varlıklara hâkimdir. O, peygamberlerin sonuncusudur; bu ise imamların. O, asaleten kullî velâyetin sonuncusudur;bu ise bil-ittiba olarak kullî velâyetin sonuncusudur. O hâlde bu iki ay saygı duymamız gereken aylardır.Şaban ve ramazan aylarındaki duaları okuyup haklarında düşünmeliyiz. Bu manaların ehli olan müfessirler Ehlibeyt İmamları"nın dualarını tefsir etmelidirler.Şabaniyye münacatı, eşine az rastlanan münacatlardandır. İmam Zeynülabidin"den (a.s) nakledilen Ebu Hamza Sümâlî duası gibi, onun da eşine az rastlanmaktadır, bunun da. Kumeyl Duası şaban ayında geçmiş olup şabanayının on beşinde okunan dualardandır. Kumeyl Duası bizim idrak edemeyeceğimiz derin hakikatleri içermektedir. Ehlibeyt İmamları"ndan üzerinde düşünülmesi gereken dualar rivayet edilmiştir. Ehil ilim ve marifet sahipleribunları açıklayıp insanlara sunmalıdırlar; gerçi hiç kimse onların hiç birisinin hakikatini açıklayamaz…

(Sahife-i Nur, c.20, s.82-83)

--------------------------------------------------

ORUÇ - KIRK HADİS

RAHMET AYI RAMAZAN

Oruç ve Sabır

Oruç ve Allah’a Şükretmek

RAMAZAN: Duâ Tadında Yaşamak

Ramazan, tövbe ve Allah"a dönüş ayıdır

ŞABAN AYI VE BERAT GECESİ

TEVBE, İBADET VE DUA BAHARI

Şaban Ayının Amelleri

Ramazan ve değişen insanlar

Bin aydan hayırlı “Kadir Gecesi”

Oruç Ve Günahtan Sakınmak

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)