• Nombre de visites :
  • 3382
  • 23/8/2008
  • Date :

ALLAH(c.c)

allah

    Kainatın tümünü yoktan var eden ve yarattığı tüm varlıkları rızıklandırıp kollayan ve belirli bir ömür biçen, akılların alamadığı güzellikte canlı ve cansız varlıklar yaratan ve onları mükemmel bir ahenkle yöneten, en güzel isimlere ve en güzel sıfatlara sahip olan…Varlığı zorunlu ve bütün övgülere layık bulunan zatın adıdır.

En güzel isimler Allah’ındır…

(Araf,180)

    Allah O’dur ki, O’ndan başka ilah yoktur.En güzel isimler yalnız O’nundur.

     (Taha,8) En güçlü, en güzel, en merhametli, en alim, kısacası olumlu tüm özellikleri toplayan zatın adıdır ALLAH.

 

     O Allah’tır, mutlak yaratan, yarattıklarının modelini de yaratan, onlara şekil verendir.Tüm mükemmellikler yalnız O’na mahsustur.Göklerde ve yerde olan her şey O’nun sınırsız şanını yüceltir;Zira Yalnız O’dur yüceler yücesi, sonsuz hikmet sahibi.

(Haşr suresi-1)

    O GÖKLERİ VE YERİ YOKTAN VAR EDENDİR...

(Enam,101)

     ALLAH ismi, Cenâb-ı Hakk"ın has ismidir. Bu itibarla diğer isimlerin ifade ettiği bütün güzel vasıfları ve İlâhî sıfatları içine alır. Diğer isimler ise, yalnız kendi mânalarına delâlet ederler. Bu bakımdan Allah isminin yerini hiçbir isim tutamaz.

allah

    Bu isim, Allah"tan başkasına ne hakikaten ve ne de mecazen verilemez. Diğer isimlerin ise, Allah"tan başkasına isim olarak verilmesinde bir mahzur yoktur. İnsanlara Kadir, Celâl ismini verebiliriz. Yalnız bu isimlerin başına, insanlara izafe edildiklerinde, "kul" mânâsına gelen "abd" kelimesinin ilâvesi güzeldir. Abdülkadir ismi gibi...

     Allah, Zatıyla mutlak gaybdır.İnsan idrakini aşan mutlak hakikattir. Sıfatları ile varlığa tecelli eder.

Kur’an, Allah’ın varlığını ispat etmeyi değil, Allah’ın hayata müdahil olduğunu ispat etmeyi amaçlar.Allah’ın varlığını mantıkla ispat etmeye kalkışmak da aklımızın altından kalkamayacağı bir iştir.

      Allah’ın varlığını ispata zaten gerek yoktur. Allah’ın varlığını yaratılan her zerrede hissetmiyor muyuz zaten?

Bazı sure ve ayetler Allah’ın kimliğinde yoğunlaşır.Adeta Allah kimdir? sorusuna cevap verir.İhlas suresi bunlardan biridir.

    De ki: O bir tek Allah’tır.O Allah hiçbir kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayıp, O’na herkes ve her şey muhtaçtır. O doğurmamış ve doğrulmamıştır .Ne önü vardır O’nun ne de sonu.Hiçbir şey O’na denk ve benzer olamaz.O hiçbir şeye benzetilemez.

(İhlas suresi-1-4)

Esmaul Hüsna


SADECE ALLAH"A KULLUK

ALLAH"I ZİKRETMEK

ALLAH"IN İLİM, KUDRET VE HAYAT SIFATLARI

TEVHİDİN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

İLAHİ İRADENİN KAYNAĞI RAHMETTİR

ALLAH-U TEÂLÂ"YA İNANCIMIZ

MÜSTAĞNİ ALLAH

EZELÎ VE EBEDÎ İLİM

EŞSİZ KUDRET

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)