• Nombre de visites :
  • 2760
  • 20/8/2008
  • Date :

İNTİZAR

intizar

Derin bir sözcük, daha derin bir manadır İNTİZAR.

Coşku veren bir inanış ve inanışta bir coşkudur İNTİZAR.

      Müjdeye umut ve umuda müjdedir.

           Yüceliş feryadıdır ve feryadın yücelişidir İNTİZAR.

 

İNTİZAR, yiğitliğin doğuşu ve doğuşta yiğitliktir.

       Büyük bir felsefe ve yüce bir inanıştır İNTİZAR.

 

           Direnişe inanmak ve inançta direnmektir.

     Hakka teslimiyet, batıla isyandır İNTİZAR.

 

            Güçsüz güçleri küçümsemektir İNTİZAR; hayali değerlere hayır demektir.

      Zulüm ve haksızlığa başkaldırmak, adalet ve kardeşliği pekiştirmektir İNTİZAR.

 

    İNTİZAR, şafağın kızıl renginin en açık bir tefsiridir ve güneşe doğru sonsuz bir yolculuk.

                   İNTİZAR, asırlardan fışkıran bir volkandır ve gökyüzünde patlayan bir feryat.

 

              Hayat damarında akan kandır ve tarihin göğsünde atan kalbidir İNTİZAR.

                       İbrahim’in baltasıdır İNTİZAR; Dâvûd’un kılıcı, Musa’nın asâsı, İsa’nın nefesi,  Muhammed’in feryadı.

 

   Ali’nin kükreyişi, Aşura’nın kanıdır; Sâdık’ın beyanı, İmamet çizgisidir İNTİZAR.

    Ve İNTİZAR, yiğitliğin kızıl yoludur, güneşin altın kadehinde sunulan!

       Karanlıklar içinde, dondurucu soğuklarda, şafağın sökmesine göz dikmek, güneşin doğuşu umuduyla yaşamaktır intizar.

 

              Kâinatı sarmış zulüm ve haksızlık halkasında adalet güneşinin hâkimiyetini beklemektir.

                    Zulme boyun eğmemek, insanlık adına hak ve hukukun evrensel uygulanmasına inanmaktır intizar.

 

                 Zamanenin devleşen sıkıntıları, dağlaşan zorluklarına karşı dağ gibi direnmektir intizar.

          Hep "evet" demeleri hor görme cüreti, "hayır" diyebilmenin cesaret, şuur ve onurudur intizar.

 

          Değerlerden bir dünya yaratmak, ucuz yaşamanın reddidir intizar.

         Evet, Mehdi (a.f) âşıklarının hayat felsefesi, damarlarında akan kanı, kalbinde beslediği adalet aşkıdır intizar...

------------------------------------------------------

Zuhuru Bekleyenlerin Vazifeleri

Kur’an’da Hz. Mehdi (a.s)

Gaybet-i Suğra ve Kübra

Hadislerde Hz.Mehdi (a.s.)

İmam Mehdi Dinin Korunmasına Vesiledir

İmam Mehdi Ümit Kaynağıdır

Hz.Mehdi Nasıl Tanınacak?

Hz. Mehdi (a.s)’ın Doğumu

Bekleyişin İslami Öğretilerindeki Yeri

MEHDİ’NİN ZUHURUNUN ALAMETLERİ

Yeryüzü Asla Hüccetsiz Kalmaz

KAYIP İMAMI BEKLERKEN

KUTLU BEKLEYİŞ 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)