• Nombre de visites :
  • 5969
  • 29/7/2008
  • Date :

ZENCÂN

sultaniye kubbesi

Sultaniye Kümbedi; İslâmî İran Mimarîsinin Doruk Noktası

  İran’ın diğer yedi eyaletiyle komşu olan eyaletlerinden biri olan Zencân eyaleti üç metropol, sekiz şehir, on üç ilçe, kırk dört köy ve dokuz yüz seksen bir bucağa sahiptir. Zencân eyaletinin büyükşehirleri, Zencân, Ebher ve Hudâbende’den ibarettir.   

Sultaniye Kümbeti

    Eski Kale’nin (Arg-ı Salatanatî) güneybatı bölgesinde yer alan Sultaniye Kümbeti İslâm mimarîsinin en büyük belki de en gösterişli yapıtlarındandır.

İmamzâde Zeydü’l-Kebir Türbesi   

abhar-zeydolkabir
İmamzâde Zeydü’l-Kebir Türbesi Mutahharî Caddesi’nin sonunda yer alır. Koni biçimindeki kümbeti acurdan yapılmıştır.

Zencân Tarihî Çamaşırhanesi

    Bu çamaşırhane, şehrin tarihî yapısının merkezinde ve Baba Camal Çukuru şeklinde tanınan bölgede yapılmıştır. 

Tarihî Çelebioğlu Yapıtı

   Sultaniye’nin güneybatısında Çelebi Türbesinin kalıntıları yer alır. Arkeologlar bu kalıntıların Sultan Çelebi zamanına ait olduğunu söylemiş ve yapılış tarihinin hicri kamerî 728 yılı olabileceğini söylemişlerdir.   

  Zencân’da Zencân ırmağı üzerinde yer alan köprü Kaçarlar döneminde yapılmıştır. 

El Sanatları ve Hediyelik

el sanatlari

  Zencân el sanatları göz alıcı bir görkeme sahiptir. Zencânlı sanatçıların ve zanaatkârların yapıtları bugün dünya müzelerinin övünç kaynaklarındandır. Zencân el sanatları şu şekilde sıralanabilir: Bıçakçılık, kilim dokumacılığı ve çarıkçılık.

İran Kültürevi


Tebriz

Şiraz

MAZENDERAN

Gilan – İran

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)