Sure : FATİHA     Aye : 1
عربی
1 - بسم الله الرحمن الرحيم
2 - الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
3 - الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ
4 - مَـلِكِ يَوْمِ الدِّينِ
5 - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
6 - اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ
7 - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ
Türkçe
1 - Rahman ve rahîm Allah adiyle
2 - Hamd, âlemlerin rabbi Allah'a:
3 - Rahmandır, rahîmdir,
4 - din gününün sahibidir.
5 - Ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz.
6 - Bize doğru yolu göster,
7 -
Abdülbaki Gölpınarlı Meali
1 - Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
2 - Hamd o âlemlerin Rabbi,
3 - O Rahmân ve Rahim,
4 - O, din gününün maliki Allah'ın.
5 - Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. (Ya Rab!).
6 - Hidayet eyle bizi doğru yola,
7 - O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.
Ali Bulaç Meali
1 - Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2 - Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve Din gününün maliki olan Allah'adır.
3 - Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve Din gününün maliki olan Allah'adır.
4 - Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve Din gününün maliki olan Allah'adır.
5 - Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen'den yardım dileriz.
6 - Bizi doğru yola ilet; kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil.
7 - Bizi doğru yola ilet; kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil.
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
1 - RAHMÂN, RAHÎM ALLAH ADINA
2 - HER TÜRLÜ ÖVGÜ yalnızca Allah'a özgüdür, bütün âlemlerin Rabbi,
3 - Rahmân, Rahîm,
4 - Hesap Günü'nün Hâkimi.
5 - Yalnız Sana kulluk eder; ve yalnız senden yardım dileriz.
6 - Bizi dosdoğru yola ilet,
7 - Nimet bahşettiklerinin yoluna; gazab(ın)a uğrayanların ve sapkınlarınkine değil!
Muhammed Esed Meali
1 - Hamd, alemlerin rabbi Allah'a:
2 - Rahmandır, rahîmdir,
3 - din gününün sahibidir.
4 - Ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz.
5 - Bize doğru yolu göster,
6 - nimetlendirdiğin kişilerin yolunu;
7 - gazebe uğramışların da değil, sapıkların da
Süleyman Ateş Meali
1 - Rahmân ve Rahim Allâh'ın adıyla
2 - Âlemlerin Rabbi (sâhibi, yetiştiricisi) Allah'a hamdolsun.
3 - (O) Rahmân'dır, Rahim'dir(2).-----------------2Rahmân ve Rahîm: (rahime) fi'linden yapılmış, mübâlağa bildiren iki isim sıfattır. Rahmet kalbdeki acıma duygusudur. Bu duygu sâhibini Lûtuf ve iyiliğe sevk eder. Rahmân'daki mübâlağa (abartma) daha fazladı
4 - Din (cezâ ve mükâfât) gününün sâhibidir.
5 - (Ya Rabbi) Ancak sana kulluk eder, ancak Senden yardım isteriz!
6 - Bizi doğru yola ilet:
7 - -ni'met verdiğin kimselerin yoluna. Kendilerine gazabedilmiş olanların ve sapmışların yoluna değil. (ya Rabbi)!