• Nombre de visites :
  • 2671
  • 22/6/2008
  • Date :

Gaybet Duası 

gaybet duası

Merhum şeyh saduk , hz . Mehdi (ac) ‘ in ğaybet-i suğra dönemindeki özel naiblerinin yoluyla şu duayı imam Mehdi (as)’den nakletmektedir.

Bismillahirrahmanirrahim

Allahım , kendini bana tanıt , eğer kendini bana tanıtmazsan Resulünü tanıyamam . Allahım Resulünü bana tanıt , eğer Resulünü bana tanıtmazsan Hüccetini tanıyamam ; Allahım Hüccetini bana tanıt , eğer Hüccetini tanıtmazsan Dinimden saparım ;

Allahım cahiliye ölümüyle beni öldürme ; ve hidayet ettikten sonra kalbimi saptırma . Allahım senin hidayetin sayesinde Peygamberden sonra itaatini bana farz kıldığın kimselerin velayetini kabul ettim . Böylece emir sahibi olan Emir-ul mu’minin Ali (as)’ ın Hasan ve Huseyn (as)’ ın Ali ve Muhammed (as)’ ın , Cafer ve Musa (as)’ ın , Ali ve Muhammed (as)’ ın , Ali ve Hasan (as)’ ın ve Huccet -ul Kaim -il Mehdi ‘ nin (senin selamın ey Ağacan ecdadının hepsine olsun) Velayetlerine boyun eğdim ve onlara uydum . Allahım öyleyse beni Dininde sabit kıl itaatinde gayretlendir , kalbimi Veliyy-i emr (ac) ‘ ine imam Mehdi(ac) ‘ e karşı Yumuşak kıl , yaratıklarını sınadığın şeylerde beni koru , halk ‘ tan gizlediğin ve senin izninle onlardan ğayib olan ve (zuhur etmek için) emrini bekleyen Veliyy-i emrine itaatte beni sabit kıl .

 Allahım Velinin işini aşikar etmek ve ğaybet perdesinden çıkarak kıyam etmesi için izin vereceğin uygun zamanı sen bilirsin ; öyleyse bu ğaybete karşı beni sabırlı kıl ki , ertelediğin şeyin çabuk olmasını çabuklaştırdığın şeyin ertelenmesini , örttüğün şeyin perdesini açmayı ve sakladığın şeyi araştırmayı istemeyeyim . tedbir ve kararın hususunda seninle münazaa etmeyeyim . “niçin , nasıl ve neden dolayı Veliyy-i emr’in zuhur etmiyor . oysaki yeryüzü zulümle dolmuştur ? “ demeyeyim ve bütün işlerimi sana bırakayım . Allahım ben Veliyy-i emrini aşikar olup emrini uyguladığı halde bana göstermeni istiyorum . şunuda biliyorumki güç , kudret , burhan , HÜCCET , Me’siyet ve irade senin elindedir . öyleyse Veliyy-i emrini açıkça konuşabildiği , nişanelerinin belirginleştiği , sapıklığı yok edip hidayete sevk ettiği ve cehaletten kurtardığı halde onu görebilmeyi bana ve bütün mu’minlere nasib eyle . Ey Rabbim onun açıkça görülmesini müyesser eyle ; onu görmekle , gözlerimizi aydınlat , bizi onun hizmetinde bulundur ; onun yolu üzere öldür , onun zümresinde haşret . Allahım onu bütün yaratıklarının şerrinden koru ; onu kendi korumanla , önünden , arkasından , sağından , solundan , yukarısından ve aşağısından koru ; öyle koruki , artık öyle koruduğun kimse yok olmaz ; bu yollada Resulünü ve Resulünün vasisinin yolunu sağlamlaştır .

Allahım onun ömrünü uzat , ömür süresini artır . Veli ve önder kıldığın şeyde ona yardımda bulun , ona ikramını çoğalt . çünkü o doğru yol bulmuş hidayetçi , hidayet olmuş kıyam edici , pak , muttaki , tertemiz , (Rabbinin verdiğine) razı ve hoşnut , sabreden , çaba gösteren ve çok şükredendir . Allahım ğaybet zamanının uzaması ve haberinin bizden kesilmesinden dolayı yakini bizden alma ; onu anmayı , onu beklemeyi , ona iman etmeyi , zuhur edeceğine yakini olmayı , ona dua etmeyi , ona salat göndermeyi bize unutturma ; ğaybetinin uzamasıyla , zuhur ve kıyamından bizi umutsuz etme ; onun hakkındaki yakinimizi , Resulünün kıyamına ve indirdiğin ayetlere olan inancımız gibi sağlam kıl . kalblerimizi ona iman etmede güçlü kıl , bizi onun eliyle hidayet et , büyük ve doğru yola götür . bizi ona itaat etmekle güçlü ve ona uymakta sebatlı kıl . yine bizi onun hizbinde ona yardım edenler ve onun işine razı olanlar arasında kıl .

Bu inancı hayatta ve ölüm anında bizden alma ; bu inançta şübhe etmediğimiz , ahdi bozmadığımız , şübheye kapılmadığımız ve yalanlamadığımız halde canımızı al . Allahım onun zuhurunu yakınlaştır , yardımınla onu teyid et ; ona yardım edenlere yardımda bulun , yardım etmeyerek onu yalnız bırakanları yalnız bırak ; onunla düşmanlık yapan ve onu yalanlayanlara gazab et ; onunla hakkı aşikar kıl ; onunla zulmü yok et ; onun vesilesiyle mu’min kullarını zilletten kurtar ; beldeleri ihya et , azgınları öldür , dalalet başlarını ez , zalim ve kafirleri zelil et , munafıkları , ahdi bozanları ve yer yüzünün doğusunda ve batısında , denizinde ve karasında , dağında ve ovasında olan bütün mülhitleri (kafirleri) yok et ; öyleki , onlardan hiç kimse ve hiç bir eser baki kalmasın .beldelerini onlardan temizle ve kullarının gönüllerine , onların yok olmasıyla şifa ver . onun vesilesiyle dininden mahvolanı yenile , hükmünden ve dininden değişeni islah et . öyleki onun vesilesi ve onun eliyle dinin yepyeni olsun ; onda hiç bir eğrilik ve bid’at kalmasın ; öyleki onun uyguladığı adalet ile kafirlerin ateşlerini söndüresin . şübhesiz o , kendin için halis kıldığın , dinin yardımı için razı olduğun , ilminle seçtiğin , günahlardan koruduğun , eksikliklerden münezzeh ettiğin , gizlilere vakıf kıldığın , kendisine nimet verdiğin ve pisliklerden arıttığın kulundur . Allahım öyleyse ona , onun tertemiz olan babalarına ve seçkin şiilerine salat gönder , onları en üstün arzularına ulaştır ve bizden olan bu duayı , her çeşit şübhe , riya ve şöhretten halis kıl ; öyleki , bu dua vasıtasıyla senden başkasını kastetmeyelim ve senin rızandan başkasını istemeyelim .

Ey Allah , peygamberimizi yitirmiş olmamızı , velimizin ğaybetini , zamanın bize olan zorluğunu , fitnelerin üzerimize çökmesini , düşmanların bize karşı birbirlerine destek olmalarını , onların çok , bizim ise sayımızın az olmasını sana şikayet ediyoruz . Allahım , öyleyse bu zorlukları acil bir zafer , senden taraf güçlü bir yardım ve adaletçi bir imamın zuhuruyla gider ; ey alemlerin Rabbi olan hakk olan ilah ! Allahım , adaletini kullarının arasında aşikar etmek ve beldelerindeki düşmanlarını öldürmek için kendi Veline izin vermeni istiyoruz ; öylece , zulüm için , kırmadığın hiç bir temel , yok etmediğin hiç bir yapı , zayıflatmadığın hiç bir güç , yıkmadığın hiç bir direk , köreltmediğin hiç bir kılıç ve silah , devirmediğin hiç bir bayrak , öldürmediğin hiç bir kahraman , hor ve hakir etmediğin hiç bir ordu bırakmayasın .

Ey Rabbim , onları parçalayıcı taşınla taşla , keskin kılıcınla onları vur , suçlulardan geri dönmeyecek gazabınla onları cezalandır , kendi düşmanlarını , dinin düşmanlarını ve Resulünün düşmanlarını ,Velinin ve mu’min kullarının eliyle cezalandır . Ey Allah ; Velinin , yeryüzündeki HUCCET’ ini , düşmanlarının korkusundan emanda kıl ; ona mani olana mani ol ; ona hile yapanı tuzağına düşür ; ona kötü kasıtta bulunanı bedbahtlığa duçar et ; ona ulaşmalarını önle ; onun vesilesiyle düşmanların kalblerini korkut , ayaklarını sars , açıkça ve aniden onları azabına duçar et . azabını onlara şiddetlendir , kullarının arasında onları zillete düşür , beldelerinde onlara lanet et , cehennemin en aşağı tabakasında onlara yer ver , en şiddetli azabını onlara indir , onları ateşe at , ölülerinin kabirlerini ateşle doldur , onları yakıcı ateşine vasıl et ; çünkü onlar namazı zayi ettiler , heva ve heveslerine uydular , seçkin kullarını hor ve hakir ettiler . Allahım Velin vesilesiyle kur’anı ihya et , karanlığı olmayan ebedi nurunu bize göster , Onun vesilesiyle ölü kalbleri dirilt , yanan göğüslere şifa ver , dağınık fikirleri hak üzere topla , tatil olan haddleri (şer’i cezaları) ve terk edilmiş hükümleri ikame et ; böylece , zahir olmamış hiç bir hakk ve parlamamış hiç bir adalet baki kalmasın . Allahım bizi , onun yaranlarından , onun hükümetini takviye eden , onun emrini yerine getiren , onun işine razı olan , onun verdiği hükümlere teslim olan ve yaratıklarından (korkarak) Takiyyeye ihtiyaç duymayanlardan kıl . Ey Rabbim , kötülükleri gideren , çağırdığında çaresiz kalana icabet eden , büyük sıkıntılardan kurtaran sensin . öyleyse her çeşit zararı Velinden uzaklaştır , Vaat ettiğin gibi onu yer yüzünde Halifen kıl .

Allahım , bizi , Al-i Muhammed (as)’in düşmanlarından kılma , Al-i Muhammed (as)’e kin besleyenlerdende kılma ; ben bundan sana sığınıyorum ; öyleyse beni koru ; ben sana sığınıyorum , öyleyse beni koru . Ey Rabbim ; Muhammed ve Al-i Muhammed (as)’e Salat gönder ; beni onların makamı hürmetine dünya ve Ahirette kendi katında kurtuluşa eren ve Mukarreblerden kıl .

AMİN YA RABBEL-ALEMİN

Kaynak: Ruhullah

 

 

 

 

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)