• Nombre de visites :
  • 2653
  • 17/6/2008
  • Date :

YARADILIŞ İNCİSİ

yaradiliş incisi

Bezm-i "Elest'in" şem'i, yaradılış incisi

Sırrullahın mahremi, aşkın ilk habercisi

Ey bekâ diyarının, nihayetsiz rahmeti

Ey Hakk'ın Habibi'ne, en büyük inâyeti

 

Kullî ruhsun ezelî, sır mülkünün Betûl'ü

Sürûr-i cân-ı Ali, yâr yüzünün nur tülü

İnsanlık âleminde, vâr olmadan Âdemler

Velâyet secdesinde, sana hayran âlemler

 

Taht-ı ismete sultan, kurtuluş sefinesi

Hak-bâtılı ayıran, hakikat nişânesi

Akla aşkı tanıtan, hilkatın bir tanesi

Aklı hayran bırakan, Hüccetler definesi

 

Süsledi Hak seninle, top yekun âlemleri

Vecde geldi seninle, ihtişam Peygamber'i

O nur cevherin oldu, tecellîzâr Ahmed'e

Salavât hatmeyledi, semalar Muhammed'e

 

Ölüydü âlem ölü, dirildi senle ey yâr

Ey Muhammed'in gülü, seninle geldi bahar

Arş ülkesi seninle, ışıklanıp nurlandı

Canlar senin sevginle, tutuşup aşka yandı

 

 

Hüseyin Yalçın

Eylül-2000

 

Tasvir-i Fâtımâ 

Yeşil Berât İle Gelir Fâtıma 

 

 

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)