• Nombre de visites :
  • 3707
  • 8/6/2008
  • Date :

İyilikte Yarışmak Rabb’in Emridir!

İyilikte Yarışmak Rabb’in Emridir!
Resmi Tıkla

     Sana da, daha önceki kitabı doğrulamak ve onu korumak üzere hak olarak Kitab’ı (Kur’an’ı) gönderdik. Artık aralarında Allah’ın indirdiği ile hükmet; sana gelen gerçeği bırakıp da onların arzularına uyma. (Ey ümmetler!) Her birinize bir şeriat ve bir yol verdik. Allah dileseydi sizleri bir tek ümmet yapardı; fakat size verdiğinde (yol ve şeriatlerde) sizi denemek için (böyle yaptı). öyleyse iyi işlerde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü Allah’adır. Artık size, üzerinde ayrılığa düştüğünüz şeyleri(n gerçek tarafını) O haber verecektir. (Sûre-iMâide,48.Âyet)

 

    Herkesin yöneldiği bir kıblesi vardır. (Ey mü’minler!) Siz hayır işlerinde yarışın. Nerede olursanız olun sonunda Allah hepinizi bir araya getirir. şüphesiz Allah her şeye Kadirdir. (Sûre-i Bakara,148.Âyet)

 

     Sonra Kitab’ı, kullarımız arasından seçtiklerimize verdik. Onlardan (insanlardan) kimi kendisine zulmeder, kimi ortadadır, kimi de Allah’ın izniyle hayırlarda öne geçmek için yarışır. işte büyük fazilet budur. (Sûre-i Fâtır,32.Âyet)

 

     İşte onlar(mü’minler), iyiliklere koşuşurlar ve iyilik için yarışırlar. (Sûre-i Mü’Minûn,61.Âyet)

 

      Günahta ısrar etmek ve haramları birbiri ardınca yapmak ve iyilikte değilde kötülükte yarışmak gerçekten ne kötüdür. Ayrıca acıklı bir azabında habercisidir. Kötülükte yarışmak hakkında Allahu Teala şöyle buyuruyor:

    Onlardan birçoğunun günah, düşmanlık ve haram yemede yarıştıklarını görürsün. Yaptıkları ne kadar kötüdür! (Sûre-iMâide,62.âyet)

 

     Ayetlerimizi hükümsüz bırakmak için yarışırcasına uğraşanlar için de, en kötüsünden, elem verici bir azap vardır.(Sûre-i Sebe,5.Âyet)

 

     Ayetlerimiz hakkında (onları tesirsiz kılmak için) birbirlerini geri bırakırcasına yarışanlara gelince, işte bunlar, cehennemliklerdir. (Sûre-i Hacc,51.Âyet)

 

    İyilikte, hayır işlerinde birbirimizle yarışmak Allah’ın emriyse, farz ise, haydiin müslümanlar, birbirimizle yarışalım. Allah için, onun emri olduğu için, onun rızâsı için yarışalım. Lakin gösteriş için olmasın. Şu bilinmelidir ki, gizli yapılan hayır işi, açıkta (gösterişsiz) yapılandan 70 kat daha faziletlidir. Gizlice yapılan bir hayır, anlatıldıkça sevabı düşer (taaki gösterişsiz açıktan yapılan hayır işinin derecesine ulaşıncaya kadar.) Zaten gösterişli olarak yapılan hiçbir amelin (açıktan olsun gizliden olsun) kıymeti yoktur, boştur.

 

İbadetin Siması

İNSANLARI GÜZEL DAVRANIŞLARINIZLA DOĞRU YOLA DAVET EDİN

İnançları Düzeltirsek Fesatlar da Azalır

Allah Korkusu

Gafletle Geçen Yıllar

 

 

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)