• Nombre de visites :
  • 4658
  • 6/5/2008
  • Date :

HAMEDAN

baba tahir anıtı

 Hamedan eyaleti sekiz metropol, on altı şehir, on sekiz ilçe ve  altmış sekiz köyden ibarettir. Merkezi Hamedan şehridir. Diğer büyükşehirleri şunlardır: Nehavend, Tûsirkan, Mulayir, Kebuder, Aheng, Esedabâd, Behar ve Rezn. 

ebû ali sina

  Ebû Ali Sina

İranlı meşhur tabip ve filozof Şeyhü’r-Reis Ebû Ali Hasan bin Abdullah bin Sina Hamedan şehrindeki Ebû Ali Sina’nın anıtmezarı meydanındadır. Anıtmezarın planı  İslamî-İran mimarîsinin en eski binası olan Kavus Kümbeti örnek alınarak bir takım cüzî değişikliklerle yapılmıştır.

fersef köprüsü

Fersef Köprüsü

Tûsirkan’ın Fersef köyünün güney batısının sonunda, bol suyuyla tanınan Kalkal ırmağının bir kolu üzerinde yer alan bu köprü birçok köyü birbirine bağlamakta, aralarında ulaşımı sağlamaktadır. Köprü Safev^İler dönemine aittir.

genc-nâme yazıtı

 Genc-nâme Yazıtı

Darius ve Hoşayar zamanından kalan Gen-nâme yazıtları Hamedan’ın beş kilometre batısında, Are Abbas Abâd’ın sonunda yer alan Elvend dağının kayalıkları üzerine kazınmıştır. Herbir yazıt üç sütun ve yirmi satırdan oluşmaktadır. Antik Farsça, Babilce ve Antik İlamî dilinde yazılmışlardır.

el sanatları ve hediyelik

   El Sanatları ve Hediyelik      

      Hamedan’ın en seçkin el sanatları, çanak-çömlekçilik ve çiniciliktir. Bunların yanı sıra, kilim, halı ve elbise dokumacılığı gibi başka sanatlar da Hamedan’ın genelinde mevcut olup genelde aşiretler arasında yaygındır. 

Kaynak: İran Kültürevi


Tahran’da Bulunan Turistik Yerler

İsfahan

Fars

Tebriz

Yezd

KERMANŞAH

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)