• Nombre de visites :
  • 5069
  • 6/5/2008
  • Date :

KERMANŞAH

tak-ı bestân
Tak-ı Bestân

Sır Hazineleri Bölgesi

    İran’ın batısında yer alan Kermanşah eyaleti kuzeyde Kürdistan, güneyde Loristan ve İlâm eyaletleriyle, batıda Irak ile ve doğuda Hamedân eyaletiyle komşudur. Kermanşah eyaletinin genişliği 24.500 km2 den fazla yüzölçümüyle İran’ın batısın dikdörtgen şeklindedir. Deniz seviyesinden yüksekliği 1200 metredir.

    Dağın içi oyularak yapılan ve çok eskilere dayanan bu külliye büyük ve küçük iki taktan oluşmaktadır. Büyük takın işlemelerinde el ele tututşup halka oluşturmuş iki melek figürü ile Hüsrev Perviz’i at üzerinde gösteren bir resim göze çarpmaktadır. Daha küçük olan takın işlemesi İkinci ve Üçüncü Şapur dönemine aittir. Ayrıca Pehlevî dilinde yazılmış iki yazıt vardır. 

herkül heykeli

Herkül Heykeli

    Bisütun yazıtının aşağısında bulunan bir heykelin arkasına eski Yunan alfabesi ve diliyle yazılmış bir yaıt kzınmıştır. Bu heykel Eşkanî hükümdarı Birinci Mihrdâd’ın saltanat ettiği döneme rastlayan milattan önce 153 yılında yapılmıştır.

bisütun

 Bisütun

    Kermanşah’da Hamedân Caddesi’nin yanındaki bir dağın yirmi metre yüksekliğinde Ahamenişler döneminden kalma bir işleme vardır. Bu işlemede Darius uzun boyuyla ve çekici yüzüyle ayakta dururken resmedilmiştir.

anahita tapınağı

Anahita Tapınağı

    İran ve Yunan mimarîsi kullanılarak yapılan bu tapınak taş klıplarından yapılmış çok büyük bir tapınaktır. Milattan önce 200 yılına aittir. Tapınaktan günümüze birkaç yuvarlak birkaç sütun ulaşmıştır.

abkurî kale mağarası

Abkurî Kale Mağarası

    Pave şehrindeki Şahu dağının batı eteklerinde yer alan bu mağara Asya’nın içi su dolu en büyük mağaralarından birisi olup aynı zamanda İran’ın en uzun mağarasıdır.

 El Sanatları ve Hediyelik

    Kermanşah eyaleti önemli el sanatlarına sahiptir. Bunlar arasından çarık, perde işlemeciliğine, halı dokumacılığına ve bakır üzerine farklı tasarımlar kullanarak resim yapmaya değinilebilir. Eyalete mahsus tatlılar ise şunlardan ibarettir: Pirinç ekmek ve şekerli ekmek. Özellikle bu iki tatlı yabancı turistlerin çok fazla ilgisini çekmektedir.


    www.irankulturevi.com

Tahran’da Bulunan Turistik Yerler

İsfahan

Fars

Tebriz

Yezd

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)