• Nombre de visites :
  • 3111
  • 2/4/2008
  • Date :

 KUR’AN KIRAAT ADABI

KUR’AN KIRAAT ADABI

  1- Ağzı Temizlemek

   Resulullah (s.a.a): "Kur"an"ın yolunu temizleyiniz." Kendisine şöyle arzedildi: "Ey Allah"ın Resulü! Kur"an"ın yolu nedir?" Peygamber şöyle buyurdu: "Ağızlarınızdır." Kendisine şöyle arzedildi: "Neyle temizleyelim?" Peygamber şöyle buyurdu: "Misvak ile (fırçalamakla.)" [1]

 

  2- Allah"a Sığınmak

  "Kur"an okuyacağın zaman, kovulmuş şeytandan Allah"a sığın."[2]. İmam Sadık (a.s), kendisine her surenin başlangıcında kovulmuş şeytanın şerrinden Allah"a sığınmanın hükmü sorulunca şöyle buyurmuştur: "Evet, şeytanların en aşağılığı olan kovulmuş şeytandan Allah"a sığın."[3]

 

  3- Tertil (Açık ve Tane Tane Okumak)

  "…Bir müddet için kalk, açık ve tane tane Kur"an oku."[4] . Resulullah (s.a.a), Allah-u Teala"nın "Kur"an"ı tertil ile oku" ayeti hakkında şöyle buyurmuştur: "Kur"an"ı açık ve tane tane oku. Onu ot tohumu gibi saçma ve tıpkı şiir gibi hızla ve kesik kesik de okuma. İlginçliklerinde durunuz. Kalpleri onunla harekete geçiriniz. Tüm çabanız, sureyi sonuna dek okumak olmasın."[5]

 

  4- Tedebbür (Dikkatle Düşünme)

"Sana indirdiğimiz bu Kitab mübarektir; ayetlerini düşünsünler, aklı olanlar da öğüt alsınlar."[6] . İmam Ali (a.s): "Biliniz ki dikkatli okunmayan Kur"an"da hayır yoktur. Biliniz ki derin anlayışla ve düşünmeyle birlikte olmayan ibadette de hayır yoktur."[7]. İmam Sadık (a.s), Kur"an"ın bir gecede hatmedilmesinin hükmünü soran birine şöyle buyurmuştur: "Onu bir aydan daha az bir sürede okumayı hoş görmüyorum."[8]

 

  5- Huşu

  "İman edenlerin gönüllerinin Allah"ı anması ve O"ndan inen gerçeğe içten bağlanması zamanı daha gelmedi mi? Onlar, daha önce kendilerine kitab verilenler gibi olmasınlar; onların üzerinden uzun zaman geçti de kalpleri katılaştı; çoğu, yoldan çıkmış kimselerdir."[9] . Resulullah (s.a.a), kendisine, "Kur"an"ı en güzel okuyan kimdir?" diye sorulunca şöyle buyurmuştur: "Kur"an okumasını duyduğunuzda, Allah"tan korktuğunu düşündüğünüz kimsedir."[10]. Uyun-u Ahbar"ir Riza"da yer aldığına göre "İmam Rıza (a.s) Horasan"a yaptığı yolculuğunda geceleri yatağında çok Kur"an okuyordu. İçinde cennet veya cehennemden söz edilen bir ayete ulaştığında ağlıyor, Allah"tan cenneti istiyor ve ateşten Allah"a sığınıyordu."[11]

----------------------------------------------------------------------------

[1] el-Bihar, 92 / 213 / 11

[2] Nahl, 98

[3] Tefsir"ul-Ayyaşi, 2 / 270 / 68

[4] Müzzemmil, 4

[5] Nevadir"ur-Ravendi, 30

[6] Sad, 29

[7] el-Bihar, 92 / 211 / 4

[8] el-Kafi, 2 / 617 / 1

[9] Hadid, 16

[10] Kenz"ul Ummal, 4143

[11] Uyun-u Ahbar"ir-Rıza (a.s), 2 / 182 / 5

 

 

İSLÂM'IN EBEDÎ MUCİZESİ KUR'ÂN

SÜNNETİN KAYNAĞI KUR'ANDIR

Kur'an Tefsirinin Usul ve Kuralları

KUR'AN VE SEMÂVÎ KİTAPLAR

Kur'an Okumanın Önemi

Kur'an hayatımızın neresinde?

KURAN TÜM MÜSLÜMANLARIN VAHDET NOKTASI

Kur'an-ı Kerim Evrensel Bir Kitaptır

KUR'AN VE İNSANLARIN MADDÎ VE MANEVÎ İHTİYAÇLARI

TİLAVET, TEFEKKÜR, AMEL

Kur'ân'ın Bilimsel Mucizeleri

KURANIN BEŞERİYYETE KURTULUŞ MESAJI

 

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)