• Nombre de visites :
  • 27766
  • 18/3/2008
  • Date :

MÜNKER NEDİR?

MÜNKER NEDİR?

    Akıl ve dinin kötü gördüğü her şey münkerdir. Münkeri sınırlandırmak imkânsızdır. Kur'ân-ı Kerim'de münkerlerin bazı örnekleri açıklanmasına rağmen tüm münkerleri saymak ve teker teker tanımak hiç de kolay bir iş değildir. Bazen insan bir münkere tutulduğu hâlde onu münker olduğunu bilmediği için yapar. Yıkanırken, abdest ve gusül alırken israf etmek, ekmeği, meyveyi, elbiseyi ve kağıdı haddinden fazla kullanmak, aşırı yemek, otomobili uygun olmayan bir yere park etmek, çöpleri yola dökmek, yolu kapatmak, insanları korkutan yersiz korna çalmak ve gaza basmak, hatta misafirlik elbisesinin evde giyilmesi, israf olup sağlığa ve solunum sistemine zararlı olması dışında beraberindekilerin hava alanına tecavüz sayılan, güzel havayı kirletip onu dumanlı bir havaya dönüştüren sigara ve her türlü duman, halkın büyük bir çoğunluğunun münker saymadığı münkerlerdendir.

   Yanlış program hazırlamak da en büyük münkerlerdendir. Öğrencilere, kafalarının dinç olduğu sabahın erken vakitlerinde kahvaltı yaparak okula gittiklerinde kolay ve yüzeysel programlar verilirken, havanın ısındığı, kafalarının şiştiği, midelerinin acıktığı öğleye doğru matematik ve yabancı dil gibi ağır ve zor dersler verilirse öğrenciler tabii ki sınavlarda başarısız olacaklar ve bu program onların tahkir edilmesine ve ömürlerinin telef olmasına neden olacaktır. Evet! Bu gibi programlamalar en büyük münkerlerdendir.

   Beytülmali emin olmayan kişilere teslim etmek, teftiş etmemek, hocanın derse girmeyi geciktirmesi, kürsüde yararsız şeyler söylemek, camiye gelenlerin azalmasına neden olan cemaat namazını uzatmak, binanın pencerelerini komşunun evine doğru açmak, başkalarını kötü isimlerle çağırmak, kötü zanda bulunmak, cadde ve sokağa kar dökmek, cadde ve sokağın altını boşaltarak eve katmak, caddedeki ağaçların dibine peynir suyu boşaltmak, telefon sapıklığı, başkalarını uykudan uyandırmak, ezan dışındaki sesleri yükseltmek, raporlarda gerçek dışı rakamlar vermek, yağcılık ve dalkavukluk, fazla mesai yapmadan devletin kesesinden başkalarına fazla ücret ödemek, sıraya uymadan bir şey almak, vakitsiz telefon açmak, eş ve çocuklarını korkutmak, çocuklar arasında fark gözetmek, işçiden anlaşma dışında bir iş istemek, birine hakkettiği kredi ve borcu vermemek, faiz almak ve vermek, yalan yere yemin etmek ve gece gündüz isteyerek veya istemeyerek işlediğimiz; fakat ne yazık ki münker ve günah olarak görmediğimiz için özür dilemeye ve telafi etmeye de yönelmediğimiz bunun gibi yüzlerce münkeri sıralayabiliriz.

   Bütün münkerler eşit düzeyde değillerdir. Bunlardan bazılarının çok temel bir boyutu vardır. Tıpkı ahlâkî, hukukî, içtimaî ve siyasî münkerlere göre temel bir boyutu olan itikadî münkerler gibi temel rolleri vardır.

Kur'ân-ı Kerim ölçüyü eksik tartanlara hitaben, "Neden ölçüyü eksik veriyorsunuz; yoksa kıyamete inanmıyor musunuz?!" buyurmaktadır.[1]

Veya namazı emretmekle ilgili olarak, "Namaz kıl; çünkü ileride kıyamet var!" [2] buyurmaktadır.

----------------------------------------------------------------

[1]- "Onlar, büyük bir gün için tekrar diriltileceklerini sanmıyorlar mı?" (Mutaffifîn, 4-5)

[2]- "Ve beni anmak için namaz kıl. (Kıyâmet) Saat(i) mutlaka gelecektir." (Tâhâ, 14-15)

 

Şirk İle Mücadele

Günah İşleten Etkenler

Allah Kibirlenenleri Sevmez!

Emri Maruf

Münkerden Sakındırma

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)