• Nombre de visites :
  • 2846
  • 4/3/2008
  • Date :

   RIHLET-İ HATM-İ RUSÜL

RIHLET-İ HATM-İ RUSÜL

Yıkılıp dinin evi, rıhlet edip Hatm-i Rusül

Çırpılıp din kapısı Hazret-i Zehrâ başına

 

Sıkt olup Muhsin"i, Zehrâ özü de oldu şehîd

Kül elendi o zamandan beri dünya başına

 

Kerbelâ fâciası bezrin ekip başlandı

Tâ kıyamet ne kopa, Zeyneb-i Kûbrâ başına

 

Muddaî olmadı fermân-ı Gadîr"e teslim

Gör ne tufân getirip Ümmet-i Tâhâ başına

 

Meşveret emr-i İlâhî"de olur mu? Heyhât!

Çektiler cebr ile Mevlâ"yı da şûrâ başına

 

Hazret-i Fâtıma"nın kabri de mehcûr oldu

Çâdur-i ismetini saldı Süreyyâ başına 

 

Ümmet olmazsa imâmet de olur hâne nişin

Dolanır Ka"be de gittikçe Kelisâ başına

 

Bu olan iş mi ki akşam çağı Allâh çobanı

Çölde Allâh davarın6 boşlaya bicâ başına?

 

Ümmetin ekseri mısdâk-ı "Le Qad Haqq-el Qavl"

O havâri yağışanmazdı Mesîhâ başına

 

Müslim"in dört neferi mu"min olup Selmân tek

Yusuf"un aşkı düşer dipte Züleyhâ başına

 

Gölgesi tâc-ı saâdet, bu şehâdet şevki

Özü bir kuş ki konup Sidre ve Tubâ başına

 

"Şehriyâr", geldi Hüseyn"in sesi, Âşûrâsı

Tâ düşe aşk-ı şehâdet dil-i şeydâ başına

    

                        Seyyid Muhammed Hüseyin

                                    "Şehriyâr"

 

Hz. Peygamber'in (s.a.a) Vefatı

Resulullah (s.a.a)'in Adap ve Ahlakı

HZ. RESULULLAH (S.A.A)'İN FAZİLETLERİ VE SİRESİ

Resulullah Hakkında Soru-Cevaplar

RESULULLAH (s.a.a)'IN KISACA HAYATI

Büyük Peygamber (saa)'ın Güzel Ahlakı

KURAN’DAKI RESULULLAH (S.A.A)

MUHAMMED (S.A.A), ALEMLERE RAHMET

Kureyş Emini Hira Dağı'nda

Necran Hıristiyanlarıyla Mübahele

İmam Ali ve Hz. Resulullah

SALLU ALÂ MUHAMMED

ONDANDIR İHSÂN BANA

MUHAMMED MUSTAFÂ'SIN

CANSIN YA RESULALLAH

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)