• Nombre de visites :
  • 1908
  • 23/2/2008
  • Date :

Tevhidin Getirdikleri

Tevhidin Getirdikleri

1- Özgürlük ve kişilik:

  Allah"ın birliğine, her şeye güç yetirdiğine ve her şeyden haberdar olduğuna iman eden ve bütün varlıkları Allah"ın eseri bilen bir insan asla şaklabanlık etmez, hiçbir güç ve maddî çıkar karşısında köleliği ve aşağılanmayı seçmez. Böyle bir insan ancak ve ancak Allah"a teslim olur ve O"na secde eder.

  Eski İranlılar, diktatör ve başına buyruk padişahları Allah"ın tecellisi olarak görür, onların karşısında tam manasıyla teslim olur ve böylece de bireysel ve sosyal özgürlükten yoksun kalırlardı.

  Kadisiye[1] Savaşında Arapların elçisi İran komutanıyla görüşür. Arap elçi bu görüşmede, İranlıların gelenek ve teşrifatına hiçbir şekilde aldırış etmeden yere oturur ve İranlı komutanın sorusunu şöyle yanıtlar: "İnsanları kula kulluktan Allah"a kulluğa, dünyanın sıkıntısından özgürlüğün ferahlığına ve (batıl) dinlerin zulmünden İslâm"ın adaletine davet etmek için Allah bizi görevlendirmiştir..."

2- Gerçek ve evrensel adalet:

  Allah"ın birliğine iman edenler, hikmet ve adalet doğrultusunda ön görülen ilâhî kanunlara uymak zorundadır. Çünkü Allah"ın kanunlarına itaat etmek, gerçek adaletin yayılmasına neden olacak, her tür zulüm ve haksızlığı ortadan kaldıracaktır.

  Putperestler ve müşriklere gelince; onların gerçek adaleti kendi aralarında uygulayabilmeleri asla düşünülemez. Çünkü her kavim farklı ilâhlar edinecek ve onun ilâhlığına dayanarak başkalarına saldırma cüretini kendinde görecektir. Böylece de gerçek adaletin yerini bilgisizlik, anlaşmazlık, zulüm ve haksızlık alacaktır.

  Kısaca özetlemek gerekirse: İnsanın özgür, sağduyulu, huzurlu, birlikten yana bir yapı kazanması ve de zulüm, saldırı ve anlaşmazlık kıskacından kurtulması ancak -gerçek manasıyla- tevhit inancı sayesinde gerçekleşir.

Bütün bunların sırrı, samimî kalp ile söylenecek şu sözde yatmaktadır:

"Allah"tan başka bir ilâh yoktur deyin, kurtuluşa erin."

-----------------------------------------------------

[1]- Kadisiye, Hicrî 16. yılında Müslümanlar ile İranlıların savaştığı yerin adıdır.

 

 

Tevhid - Allah Teala'nın Varlığı

TEVHİD, BÜTÜN İSLAM EMİRLERİNİN RUHUDUR

İbadet Sadece Allah’a Mahsustur

SADECE ALLAH'A KULLUK

ALLAH'I ZİKRETMEK

ALLAH'IN İLİM, KUDRET VE HAYAT SIFATLARI

TEVHİDİN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

İLAHİ İRADENİN KAYNAĞI RAHMETTİR

ALLAH-U TEÂLÂ'YA İNANCIMIZ

MÜSTAĞNİ ALLAH

EZELÎ VE EBEDÎ İLİM

EŞSİZ KUDRET

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)