• Nombre de visites :
  • 4460
  • 16/1/2008
  • Date :

Alemdar Abbas'ın Destan ve Şehadeti

Alemdar Abbas'ın Destan ve Şehadeti

   İmam Hüseyin (a.s) çok susamıştı. Kardeşi Alemdar Abbas ile birlikte Fırat nehrinin yanına geldi. Ömer b. Sa'd'ın ordusu harekete geçerek onlara engel oldu. Darumoğulları kabilesinden biri İmam"a (a.s) bir ok fırlattı. Ok İmam"ın (a.s) ağzına isabet etti. İmam Hüseyin (a.s), oku çıkarıp elini akan kanın altına tuttu. Eli kanla dolunca döküp buyurdu:

اَللَّهُمَّ إِنَّي أَشْكُو إِلَيْكَ مَا يُفْعَلُ بِابْنِ بِنْتِ نَبِيِّكَ.

"Allah"ım! Senin Peygamber"inin kızının oğluna yapılan bu zulümleri sana şikâyet ediyorum."

Ömer b. Sa'd'ın ordusu İmam Hüseyin (a.s) ile Alemdar Abbas"ın arasına girerek onları birbirlerinden ayırdı. Her taraftan Alemdar Abbas"ın etrafını sarıp şehit ettiler.

İmam Hüseyin (a.s), Abbas"ın şehadetinde çok ağladı. Bu hususta bir Arap şairi şöyle demiş:

İnsanlar arasında ağlanmaya en layık olan, Kerbela"da Hüseyin"i (a.s) ağlatan gençtir.

O, Hüseyin"in kardeşi ve babasının oğlu Eb'ul Fazl'dır.

O ki Hüseyin"e karşı canıyla eşit davrandı ve hiç bir şey onu bundan vazgeçiremedi.

Susuzluğun kavurduğu bir anda Fırat'a girdi ama Hüseyin susuz olduğu için ondan içmedi.

 

Hüseyin Kerbela Yolunda

Kerbela Faciasından Önce Vuku Bulan Olaylar

ŞEHADET BİLİNCİ

KERBELA BİR MEKTEPTİR

FARKLI YÖNLERİYLE HÜSEYNİ KIYAM

Hüseyin'in (a.s) şanlı destanıdır Kerbelâ...

Hüseynî Kıyamı yaşatan unsurlar

Muharrem, Matem ve Mühasebe Ayı

Hüseynî Kıyamın Mahiyeti

NEDEN HÜSEYİN (A.S) UNUTULMUYOR?

Peygamber yadigarı

Peygamberimizin (s.a.a) Ailesine Ne oldu?

KERBELA SEHITLERININ ARDINDAN

KERBELA ŞEHİDLERİNE AĞLAMAK

Kerbela'da Peygamberin Atı

MUHARREM AYI’NA GİRDİĞİM  ZAMAN

MERSİYYE-Yİ  İMÂM HÜSEYİN

ŞEHÎD-İ KERBELÂ

FÂTIMA GÜL GONCALARI

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)